Lamekatuste mehaaniline kinnitamine

mehaaniline kinnitamine lamekatused katused

Lamekatuste mehaaniline kinnitamine hoiab erinevad katusekihid koos

Mehaaniline kinnitamine, mehaaniline kinnitus.

Mehaaniliste kinnituste hulka kuuluvad süsinikterasest, alumiiniumist, roostevabast terasest kruvid, pimeneedid ehk tõmbeneedid, seibid, polüprooüleenist või polüamiidist valmistatud katusetüüblid sealhulgas ka teleskooptüüblid.

Kinnitite valikul tuleb arvestada sise- ja väliskeskonna keskkonnaklasse. Samuti tuleb arvestada kinniti ja aluspinna materjalide kokkusobivust.

Lamekatuste kinnitusdetailid peavad vastama Euroopa tehnilise tunnustuse nõuetele. Kinnititel peab olema CE-märgistus ning tootja peab olema koostanud toimivusdeklaratsiooni.

Mehaanilise kinnitamise arvutuslik kandevõime (mehaaniline kinnitamine)

Mehaanilise kinnitamise kandevõime leidmiseks peab kontrollima kinnituse koormuse ülekande kõiki elemente. Kinnitusarvutuses võetakse aluseks purunemisväärtustest kõige väiksem. Antud väärtust nimetatakse kinnituse kandevõimeks.

Kui katusekattematerjalil puudub tõendatud kinniti läbitõmbeväärtus paani servas, siis võetakse aluseks materjali põiksuunaline katkevus (N) EVS-EN 12311-1 (bituumenrullmaterjalid) või EVS-EN 12311-2 (plastrullmaterjalid) ja rakendatakse varutegurit mis on suurem või võrdne 2-ga, mille esitab kinnitusarvutuse tegemiseks rullmaterjali tootja.

Kui aluskonstruktsiooni omadused ei ole teada, siis tehakse nende omaduste väljaselgitamiseks vajalikud väljatõmbekatsed ehitusplatsil. Kinnituskomplekti arvutuslik kandevõime saadakse pärast tulemuse jagamist varuteguriga vastavalt ETAG 006-s toodud juhistele.

Mehaanilise kinnituse üldised nõuded (mehaaniline kinnitamine)

Kinnitid tuleb paigaldada projekti kohaselt ja tootja juhiste järgi. Paigaldaja peab enne tööde tegemist hankima kasutatavate kinnitite ja kinnitussüsteemide tootja paigaldusjuhised.

Rullmaterjalide kinnitamisel koos soojustusega aluskonstruktsiooni külge tuleb tagada minimaalne kinnitussügavus aluskonstruktsiooni, kus erilist tähelepanu tuleb pöörata läbi kaldsete soojustusmaterjalide kinnitamisele.

Aurutõkke peale paigaldatud soojustusmaterjalide võimalike deformatsioonide korral peab olema tagatud olukord, kus teleskooptüübli liikuv osa ei tungi aurutõkkesse. Tüübli pikkus peab olema aurutõkke peal oleva soojustuse pakksusest vähemalt 15 mm lühem.

Soojustuse liikumise vältimiseks kinnitatakse vajadusel soojustuse plaatmaterjal mehaaniliste kinnititega juba enne katte ehk hüdroisolatsioonikihi paigaldamist.

Kui katuse kalle on alla 1:10, soojustuse survetugevus on väiksem kui 80 kPa ning soojustuse paksus on üle 50 mm, siis tuleb kasutada ainult teleskooptüübleid.

Bituumenrullmaterjalide mehaaniline kinnitamine

Kahekihilise bituumenrullmaterjali mehaaniline kinnitamine

  • Aluskihi kinnitamine paani servast. Paanide ülekate 100 mm. Kinnitamiseks kasutatavate plasttüüblite või seibide pea läbimõõt võib olla maksimaalselt 50 mm. Kinniti servast paani poole peab olema peab keevisliite laius olema minimaalselt 20 mm ja paani välisserva pool minimaalselt 30 mm.
  • Aluspinna kinnitamine läbi paani. Aluskihi materjal kinnitatakse läbi paani väljaspool paanide ülekatet. Kinnitite peale paigaldatakse samast materjalist lapid või ribad. Nii saab aluskihti kinnitada nii piki- kui ristisuunas. Maksimaalne lubatud kinnitite pea suurus võib olla maksimaalselt 70 mm. Paigaldatav lapp peab olema kinnitite peast suurem minimaalselt vähemalt 40 mm ehk kattelapi suurus saab olla minimaalselt 150 mm.

Ühekihilise bituumenrullmaterjali mehaaniline kinnitamine

  • Kinnitamine paani servast. Paanide ülekate 120 mm. Kinnitamiseks kasutatavate plasttüüblite või seibide pea läbimõõt võib olla maksimaalselt 50 mm. Tüübli pea servast paani keskosa poole peab keevisliite laius olema minimaalselt 25 mm ja paani serva poole minimaalselt 45 mm.
  • Kinnitamine paani servast. Ülekate 150 mm. Kinnitid tuleb paigaldada minimaalselt 30 mm kaugusele paani servast. Kinnitite servast paani keskosa poole peab keevisliite laius olema minimaalselt 30 mm ja paani serva poole minimaalselt 50 mm.

Plastmaterjalide mehaaniline kinnitamine

  • Kinnitamine paani servast. Kinnitid paigaldatakse nii, et kruvi või tüübli varre serv jääb paani servast 30 mm kaugusele. Kinniti pea välimine serv ei tuhi jääda alumise paani servale lähemale kui 10 mm. Järgmine paan paigaldatakse minimaalselt 120 mm ülekattega ja keevitatakse kuuma õhuga 40 mm laiuselt alumise paani külge. Keevisliide peab olema katkematu ja vähemalt 20 mm laiuselt homogeenne. Tuule tõstejõud mõjub keevise siseservale nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Seepärast on oluline, et keevise siseserv oleks ühtlaselt sirge ja kinniti servast umbes 15 mm kaugusel.
  • Kinnitamine allakeevitatud servadest. Kinnitid paigaldatakse läbi kattepaanide tagaküljele keevitatud hõlmade. Kinnitusseibi või -tüübli serv peab jääma hõlma servast 10 mm kaugusele ja keevise siseservast umbes 15 mm kaugusele. Kinnitushõlmade laius on minimaalselt 120 mm ja keevitusliite laius 40 mm. Hõlmad võivad olla kattepaanide all nii piki- kui ristisuunas.
  • Kinnitamine läbi paani. Kinnitid paigaldatakse läbi paani väljapoole ülekatet. Kinnitite peale keevitatakse katteribad laiusega minimaalselt 130 mm. Keevisliidete laius peab olema 40 mm (minimaalselt 25 mm). Sarnaselt on võimalik kattepaani kinnitada nii piki- kui ristisuunaliselt.

Loe veel lamekatuste mehaaniline kinnitamine

Lamekatuste kinnitustarvikud

Kinnitamine

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – lamekatuste mehaaniline kinnitamine