Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp

Tegemist on keskkonnaga, mis on mõeldud erinevatele inimestele ja ettevõtetele ning see peab olema pidevas muutuses, et oma kliente hoida.

Jaan Lott - Tartu Lõunakeskuse juht

Tehtud tööd

Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp

Objekti nimetus

Kaubandus- ja vabaajakeskuse Tartu Lõunakeskus 10. ehitusetapp aadressiga Ringtee 75, Tartu, Eesti

Arhitektuurne lahendus: Ülo Peil OÜ Arhitektuuribüroo Peil (http://www.peil.ee/).

Objekti pildid

Link:   https://drive.google.com/drive/folders/0B4v5fFF7Pti1WG02MGZaNGtCVmM?usp=sharing

Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp
Objekti kirjeldus (hoone tüüp, teostatud tööde kirjeldus)

Tartu Lõunakeskus on suurim kaubanduskeskus Lõuna-Eestis.

OÜ Evari Ehitus tegi antud objektil hüdroisolatsiooni ja lamekatusetööd.

Ehitamise 10. etapp koosnes uue osa ehitamisest katusepinnaga 7 650 m² ja olemasolevate hooneplokkide kapitaalsest renoveerimisest katusepinnaga 15 050 m².

Omakorda renoveeritud katusepinnast 5 000 m² ulatuses vahetati välja kogu katusekonstruktsioon, millest omakorda 3000 m² katust tõsteti märkimisväärselt kõrgemale.
Lisaks eeltoodule võeti 10 050 m² ulatuses katusekonstruktsioon pealt täielikult lahti ja paigaldati juurde täiendav lisasoojustuse kiht.

Kokku ehitati 22 700 m² lamekatuseid.

Tööde hulka kuulusid eri tasapindades, väga erineva konstruktsiooniga, erikujulised, osaliselt lainekujulised katused.
Suurel osal katustest kasutati katuse katteks taotluslikult valge puistega bituumenrullmaterjale.

Katuste aluskonstruktsiooniks olid nii raudbetoonist kui kandvast profiilplekist alused.

OÜ Evari Ehitus lõpetas tööd objektil 2017. aasta kevadel.
Tartu Lõunakeskuse 10. ehitusetapp avati külastajatele 2017. aasta aprilli kuu viimastel päevadel.

Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp
Kasutatud põhimaterjal (materjali ja tootja nimi)

Aurutõkkeks kasutati

SBS bituumenrullmaterjal Bicroelast HPP3,0. Tootja TechnoNicol.

Aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Tootja Tectis OY.

Soojustuseks kasutati

Vahtpolüstüreen EPS 50, EPS 100 (Silver). Tootja AS Reideni Plaat.

Klaasvill OL-TOP30. Tootja Isover Saint-Gobain.

Kivivill Technoroof N30. Tootja TechnoNicol.

Hüdroisolatsiooniks kasutati

SBS bituumenrullmaterjal Unifleks EPP4,0, Unifleks EKP5,0. Tootja TechnoNicol. 

Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp
Teised kasutatud materjalid (materjali ja tootja nimi)

Turvapollarid roostevabast materjalist. Tootja ABS Safety GmbH.

Katuselehtrid roostevabast materjalist elektrikütte ja prahisõelaga C-110/350, C-160/350.
Tootja Peltitarvike OY.

Alarõhutuulutid Alipai. Tootja SK Tuote OY.

Kinnitustüüblid Croco. Tootja SK Tuote OY.

Katusepraimer. Tootja TechnoNicol.

Katuseaknad, katuseluugid tarnis tellija, paigaldas OÜ Evari Ehitus. 

Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp
Tehtud tööde põhjalik kirjeldus ja tugevad küljed

Objekti Tartu Lõunakeskus 10. ehitusetapp katuseehitus on Eesti mõistes suur ja Lõuna-Eesti mõistes üks suurema mahuga lamekatusetöödest (22 700 m²).

Tehtud töö on meie teada Lõuna-Eestis suurim nii põhjalikult renoveeritud lamekatus, mis on algselt ehitatud iseseisvunud Eesti ajal.

Ehitatud lamekatuse teeb omapäraseks visuaalselt pilkupüüdev lainjas katusepind, mis on kaetud taotluslikult valge puistega bituumenrullmaterjaliga.

Objekti Tartu Lõunakeskus 10. ehitusetapp katuseehitus oli materjali tarne osas suurt täpsust nõudev tegevus, sest uue materjali toomise ja vana katuse äraviimise materjali kogused olid väga suured.
Objektil töötavaid ja materjale tarnivaid erinevaid firmasid oli väga palju, võimalikke kraanaga tõstmise kohti ääretult vähe, tõsteaeg oli piiratud.
Samuti ei ulatunud kraana üksikutest tõstekohtadest kaugele tõstma ja materjale pidi mööda katust suurtes kogustes ümber vedama.

Osaliselt ehitasime katust (kaasa arvatud katuse suures mahus avamine) all olevat kaubandust häirimata.
Mõningaid töid tuli teha ka öösel, kui kaubanduskeskus oli külastajatele suletud.

Antud katusetöö oli teiste ehitusfirmadega täpset koostööd nõudev, kellaajaliselt reguleeritud, suuremahuline, huvitav ja kõrgel professionaalsel tasemel tehtud töö.

Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp

Uue osa katuse ehitus

Põhikatuse aluskonstruktsiooniks olid raudbetoonpaneelid (OÜ Evari Ehitus ei ehitanud. Oli katusetööde lähtepiiriks.) või kandev profiilplekk (Paigaldas OÜ Evari Ehitus. Oli katusetööde lähtepiiriks.).
Katuseid ehitati 11-l tasapinnal.
Katuse pind kokku 7650 m². 

Betoonalusel lamekatused

Betoonist aluspind korrastati ja kaeti bituumenpraimeriga.
Korrastatud pinnale keevitati ühekordsest SBS bituumenrullmaterjalist Bicroelast HPP3,0 aurutõke.

Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüstüreen EPS 50 soojustusplaate kogupaksusega 300 mm.
Tuletõkketsoonid ehitati kivivillast Technoroof N30.
Katusekalded, vastukalded ehitati vahtpolüstüreen kaldplaatidest kaldega 1/60.
Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover OL-TOP30 30 mm paksustest klaasvillplaatidest.

Katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahekordsest SBS bituumenrullmaterjalist Unifleks EPP4,0 + Unifleks EKP5,0.
Keevitati vajalikud ülespöörded.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati roostevabast materjalist elektrilise küttega 15 katuselehtrit C-110/350.

Katuse tuulutamiseks paigaldati 27 Alipai alarõhutuulutit.

Katusele paigaldati firma ABS roostevabast materjalist turvapollarid.
Kinnitustarvikud olid tehasekomplektis.

Ehitati parapetid pikkusega 160 jm.

Ümarate läbiviikude tihendamiseks kasutati tehases toodetud kummitihendeid, kandilised läbiviigud vormistati SBS bituumenrullmaterjaliga.
Tihendite ülaserva paigaldati pingutus-, kinnitusliistud.

Kandvast profiilplekist alusega lamekatused

Paigaldati kandev profiilplekk.

Kandeplekkalusele paigaldati Technoroof N30 50 mm paksused kivivillplaadid, millele omakorda paigaldati 0,2 mm paksune aurutõkkekile.
Kile ühenduskohad tihendati teibiga.

Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüstüreen EPS50 soojustusplaate kogupaksusega 250 mm.
Tuletõkketsoonid ehitati kivivillast Technoroof N30.
Katusekalded, vastukalded ehitati vahtpolüstüreen kaldplaatidest kaldega 1/60.
Soojustuse pealmine kiht kaeti tuulutussoontega Isover OL-TOP30 30 mm paksuste klaasvillast plaatidega.

Katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahekordsest SBS bituumenrullmaterjalist Unifleks EPP4,0 + Unifleks EKP5,0.
Keevitati vajalikud ülespöörded.
Bituumenrullmaterjali pealmine kiht oli valge puistega.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati roostevabast materjalist elektrilise küttega 24 katuselehtrit C-110/350.
Paigaldati roostevabast materjalist prahisõelad.

Katuse tuulutamiseks paigaldati 119 Alipai alarõhutuulutit.

Katusele paigaldati firma ABS roostevabast materjalist turvapollarid. Kinnitustarvikud olid tehase komplektis.

Ehitati parapetid pikkusega 532 jm.

Ümarate läbiviikude tihendamiseks kasutati tehases toodetud kummitihendeid, kandilised läbiviigud vormistati SBS bituumenrullmaterjaliga.
Tihendite ülaserva paigaldati pingutus-, kinnitusliistud.

Hotelli 6. kooruse terrass

Betoonist alus korrastati, kaeti bituumenpraimeriga ja keevitati peale SBS bituumenrullmaterjalist Bicroelast HPP3,0 aurutõke.

Terrass soojustati vahtpolüstüreeniga EPS100 (Silver) paksusega 200 mm.
Kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüstüreen plaatidest.

Soojustusele valati betoonist plaat.
Betoonplaadi valamine ei olnud OÜ Evari Ehitus töövõtt.

Valatud betoonplaat korrastati, kaeti bituumenpraimeriga ja keevitati peale kahekihiline bituumenrullmaterjalist Unifleks EPP4,0, Unifleks EKP5,0 hüdroisolatsioonikiht.

Hüdroisolatsioonikihi peale ehitati termotöödeldud terrassilaudadest puitterrass.

Paigaldati elektrilise küttega 3 roostevabast materjalist katusekaevu.

Ehitati 45 jm parapetti.

Paigaldati 43 jm seinaplekke.

Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp

Renoveeritud osa lamekatuse ehitus

Kokku renoveeriti 15 050 m² viimasel sajandivahetusel ehitatud lamekatuseid.
Kokku 10 erinevat pinda.

Vahetati välja kogu katusekonstruktsioon

5 000 m² ulatuses vahetati välja kogu katusekonstruktsioon, millest omakorda 3000 m² katust tõsteti märkimisväärselt kõrgemale.

Katuse kandekonstruktsiooni ehitamine ei olnud OÜ Evari Ehitus töövõtus.
Oli katusetööde lähtepiiriks.

Kandekonstruktsioonile paigaldati kandev profiilplekk.

Kandeplekkalusele paigaldati Technoroof N30 50 mm paksused kivivillplaadid, millele omakorda paigaldati 0,2 mm paksune aurutõkkekile.
Kile ühenduskohad tihendati teibiga.

Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüstüreen EPS50 soojustusplaate kogupaksusega 250 mm.
Tuletõkketsoonid ehitati kivivillast Technoroof N30.
Katusekalded, vastukalded ehitati vahtpolüstüreen kaldplaatidest kaldega 1/60.
Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover OL-TOP30 30 mm paksustest klaasvillplaatidest.

Katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahekordsest SBS bituumenrullmaterjalist Unifleks EPP4,0 + Unifleks EKP5,0.
Keevitati vajalikud ülespöörded.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati roostevabast materjalist elektrilise küttega 9 katuselehtrit C-110/350.
Lehtritele paigaldati peale roostevabast materjalist prahisõelad.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati 18 jm vihmaveerenni, 11 sadeveesülitit, 11 sadeveekogujat, 60 jm vihmaveetorusid.

Katuse tuulutamiseks paigaldati 74 Alipai alarõhutuulutit.

Ehitati parapetid pikkusega 298 jm.

Paigaldati katuse lõpetus– ehk seinaplekid pikkusega 444 jm.

Paigaldati 12 suitsuluuki. Luugid tarnis tellija.

Ümarate läbiviikude tihendamiseks kasutati tehases toodetud kummitihendeid, kandilised läbiviigud vormistati SBS bituumenrullmaterjaliga.
Tihendite ülaserva paigaldati pingutus-, kinnitusliistud. 

Olemasolevale katusele paigaldati täiendav soojustuskiht

10 050 m² ulatuses võeti olemasolev katusekonstruktsioon täielikult lahti ja paigaldati juurde täiendav ehk lisasoojustuse kiht.

Tööde tegemisel eemaldati SBS bituumenrullmaterjalist olemasolev kahekihiline katusekate ja pealmine tuulutussoontega 30 mm paksune villakiht.
Äravõetud kihid utiliseeriti.
Alles jäeti alumine 150 mm paksune mineraalvillast soojustuskiht ja selle alla jäävad konstruktsioonikihid.

Lisasoojustuseks kasutati kivivilla Technoroof N30 paksusega 150 mm.
Katusekalded, vastukalded ehitati vahtpolüstüreen kaldplaatidest kaldega 1/60.
Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover OL-TOP30 30 mm paksustest klaasvilla plaatidest.

Katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahekordsest SBS bituumenrullmaterjalist Unifleks EPP4,0 + Unifleks EKP5,0.
Keevitati vajalikud ülespöörded.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati roostevabast materjalist elektrilise küttega 32 katuselehtrit C-110/350 ja 2 katuselehtrit C-160/350.
Lehtritele paigaldati peale roostevabast materjalist prahisõelad.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati 37 jm vihmaveerenni, 5 jm vihmaveetorusid.

Katuse tuulutamiseks paigaldati 123 Alipai alarõhutuulutit.

Ehitati parapetid pikkusega 472 jm.

Paigaldati katuse lõpetus- ehk seinaplekid pikkusega 307 jm.

Paigaldati suitsuluugid/katuseaknad. Ei olnud OÜ Evari Ehitus tarne.

Ümarate läbiviikude tihendamiseks kasutati tehases toodetud kummitihendeid, kandilised läbiviigud vormistati SBS bituumenrullmaterjaliga.
Tihendite ülaserva paigaldati pingutus-, kinnitusliistud.

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp

Tellija:

AS Astri

Projekti nimi:

Lamekatuste ehitus, Tartu Lõunakeskuse 10. etapp

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Multifunktsionaalne kaubandus- ja vabaajakeskus

Tööde iseloom:

Uusehitus/rekonstrueerimine

Riik:

Eesti

Aadress:

Ringtee 75, Tartu

Projekti algus:

Aprill 2016

Projekti lõpp:

Mai 2017

Iseloomulik näitaja:

Katuste pind  22 700 m²