Veesüliti katustel võib olla dekoreeritud

veesüliti vihmaveesüliti

Veesüliti on räästajoonest eenduv vee juhtimiseks mõeldud veesüsteemi lõpposa

Veesüliti, veesülitid.

Veesülitid on kasutusel olnud juba antiikajast alates. Sageli on lõpposad olnud traakoni-, lohe-, lõvipea-, mehepea-, käbi- või millegi muu kujulised.

Veesüliteid ehk vihmaveesüliteid ehk süliteid võib kasutada vihmavee ärajuhtimiseks katustelt, rõdudelt, terrassidelt, kus iganes mujalt, kus vesi “sülitatakse” vee valgalalt ühtse joana otse alla. Veesülitist tuleva vee võib kokku koguda ka süliti all oleva laiema lehtriga. Süliti ja lehtri vahel peab olema tagatud õhu juurdepääs.

Veesüliti lamekatuste ehitamisel

Lamekatuste ehitamisel võib veesüliteid kasutada vihmavee ärajuhtimiseks katuselt läbi parapeti– või seinakonstruktsiooni.

Veesülitite kasutamisel võib olla kaks eesmärki

  1. Paigaldades sülitid katuse madalamatesse kohtadesse, saab sülitite abil katuselt ära juhtida kogu katusele tuleva vee.
  2. Paigaldades sülitid parapetiga katustel ehk sisemise vee äravooluga katustel katusepinnast 200 mm kõrgusele, hakkavad sülitid tööle katuselehtrite ummistuste korral, andes katuse omanikule märku vee äravooluprobleemide tekkimisest. Katusekatte ehk hüdroisolatsiooni ülespööre ehk tõste peab jääma tulvavee piirist vähemalt 100 mm kõrgemale.

Veesülitite valmistamine

Veesüliteid võib valmistada erinevatest materjalidest nagu kivi, metall (roostevaba, vask, alumiinium, värvitud tsink, tsink), plast, puit, klaas või veel millestki. Veesüliteid on erinevaid mudeleid, erinevatele katustele ja süsteemidele. Vahel võib veesüliti eenduv lõpposa olla dekoreeritud.

Veesülitite paigaldamine

Madalatel parapettidel kõrgusega 10 kuni 15 cm tuleb kasutada pealt lahtiseid veesüliteid, mille jäätumise oht talvel on oluliselt väiksem. Kõrgemate parapettide või läbi seina minevad veesülitid tuleb ehituskonstruktsioonidest isoleerida õhukindla koorikuga. Parapette ja seinu läbivates sülitites tuleb kasutada küttekaableid.

Loe veel veesüliti katusel võib olla dekoratiivne

Vihmaveesüsteemid

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – veesüliti katusel võib olla dekoratiivne