Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal Riia 2

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas.

Kvartal tahab pakkuda linlastele ja turistidele kõike, mis linna südames olema peab – kaubandust, toiduelamusi, lõõgastust, aga ka võimalusi ärikohtumisteks ja isegi konverentsideks.

Tarmo Pungeri - juhatuse liige
Tehtud tööd

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal –
Objekti kirjeldus

Mitmefunktsionaalne linnakvartal

Tartu Tarbijate Koopearatiiv ehitas Tartu südalinna mitmefunktsionaalse linnakvartali, mille moodustavad kaubandus-, büroo- ja äripinnad, hotell ning SPA.

Evari Ehitus tegi antud hoonele vundamendi hüdroisolatsioonitööd ja lamekatusetööd.

Tööde hulka kuulusid väga erineva konstruktsiooniga katuselahendused.

Ehitati soojustamata– ja soojustatud-,  tava– ja pööratud-, käidavaid– ja mittekäidavaid-, mitmes tasapinnas põhi– ja varikatuseid.

Töövõttu kuulunud tööd

Töövõttu kuulusid nii tava parapettide kui ogaplaatidest väga erineva konstruktsiooni ja kujuga parapettide, aurutõketesoojustustekatusekallete ja vastukalletekatusekatete ehk hüdroisolatsioonideveeäravoolusüsteemidekatuse erinevate läbiviikude, tuletõkketsoonide, katusetuulutussüsteemidekäiguradadeturvapollarite ja –süsteemidekatuseakende ja –luukide, putukavõrgu, tormi-, katte-, alustus-, lõpetus-, parapetiplekkide paigaldamine/ehitamine.

Kõikvõimalikud lamekatusetööd

Antud katusel olid tegemises enamus lamekatuste ehitamisel tehtavatest kõikvõimalikest töödest.

OÜ Evari Ehitus lõpetas tööd 2016. aasta kevadel.

Hoone avati külastajatele mitmes osas.

Esimesena avati külastajatele 2016. aasta juunis hoone kaubandusmoodul. 

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal –
Kasutatud põhimaterjal

Aurutõkkeks kasutati

SBS bituumenrullmaterjal Bicroelast EPP3,0. Tootja TechnoNicol.

Vahtklaas PG 600 paksusega 50 mm.

Tootja GLAPOR Werk Mitterteich GmbH.

Soojustuseks kasutati

Vahtklaas PG 600 paksusega 50 mm, tootja GLAPOR Werk Mitterteich GmbH.

XPS Carbon  Prof paksusega 100 mm, tootja TechnoNicol.

Vahtpolüstüreen EPS60 (Silver), tootja AS Reideni Plaat.

Klaasvill OL-TOP30, tootja Isover Saint-Gobain.

Kivivill Technoroof N30 tootja TechnoNicol.

Hüdroisolatsiooniks kasutati

SBS bituumenrullmaterjal Unifleks EPP4,0, Unifleks EKP 5,0, tootja TechnoNicol.

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal –
Teised kasutatud materjalid

Turvapollarid ja -süsteemid roostevabast materjalist, tootja ABS Safety GmbH.

Katuselehtrid roostevabast materjalist elektrikütte ja prahisõelaga HSKS-110/500, C-110/350, KK-110/350, tootja Peltitarvike OY.

Alarõhutuulutid Alipai, tootja SK Tuote OY.

Kinnitustüüblid Croco, tootja SK Tuote OY.

Kergkruus Leca, tootja Weber Saint-Gobain.

Bituumen BIP 100/25, tootja Katepal OY.

Bituumenpraimer, tootja TechnoNicol.

Drenaažimatt Iso-Drain 8 Geo ECO 500/110, tootja INTERPLAST Kunststoffe GmbH.

Katuseaknadkatuseluugid tarnis tellija, paigaldas OÜ Evari Ehitus.

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal –
Tehtud tööde põhjalik kirjeldus

Objekti KVARTAL katuseehitus oli tehniliselt pingutust ja teiste ehitusfirmadega täpset koostööd nõudev, uudsete ja keerukate lahendustega, suuremahuline, huvitav ja kõrgel professionaalsel tasemel tehtud töö.

Uudseks kogemuseks oli väga erinevate lahendustega ogaplaatsõrestikest, immutatud prussidest, ehitusplaatidest mahuliste parapetikonstruktsioonide ehitamine koos sinna juurde kuuluva parapeti soojustamise, putukakaitsevõrgu, kõikvõimalike plekkide paigaldamisega.

Uudseks kogemuseks ja Eestis üks esimesi suuremas mahus sama liiki tehtud töödest oli SPA kompleksi osas vahtklaasist auruisolatsiooni/soojustuse kuuma bituumeniga paigaldamine.

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal –
Põhikatuse ehitus

Katuse aluskonstruktsioon

Põhikatuse aluskonstruktsiooniks olid raudbetoonpaneelid (OÜ Evari Ehitus ei ehitanud. Oli katusetööde lähtepiiriks.).

Katuse pind 6700 m².

Betoonist aluspind korrastati.

Aurutõkke paigaldus

Korrastatud pinnale keevitati ühekordsest SBS bituumenrullmaterjalist Bicroelast EPP3,0 aurutõke.

Põhisoojustuse paigaldus

Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüstüreen EPS60 (Silver) soojustusplaate kogupaksusega 180 mm.

Tuletõkketsoonid ehitati kivivillast Technoroof N30.

Katusekaldedvastukalded ehitati vahtpolüstüreen kaldplaatidest kaldega 1/60.

Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover OL-TOP30 30 mm paksustest klaasvillplaatidest.

Katusekatte paigaldus

Katusekate ehk hüdroisolatsioonikiht keevitati kahekordsest SBS bituumenrullmaterjalist Unifleks EPP4,0 + Unifleks EKP5,0.

Keevitati vajalikud ülespöörded.

Vihmaveesüsteemi ehitus

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati 32 roostevabast materjalist elektrilise küttega kaheosalist katuselehtrit HSKS 110/500.

Alarõhutuulutite paigaldus

Katuse tuulutamiseks paigaldati 154 Alipai alarõhutuulutit.

Käiguteede ehitus

Katusele ehitati niiskuskindlast vineerist 310 jm käiguteid, mis kaeti pealt SBS bituumenrullmaterjaliga Unifleks EKP5,0.

Turvapollarite paigaldus

Katusele paigaldati 55 roostevabast materjalist turvapollarit.

Turvapollarid ühendati omavahel 8 mm läbimõõduga roostevaba turvatrossiga kogupikkusega 310 jm.

Turvapollarite kinnitusvahendid ja omavahelised ühendused olid tehase komplektis.

Parapettide ehitus

Ehitati erineva konstruktsiooni ja mõõtmetega ogaplaatsõrestikest, immutatud okaspuidust, OSB3 b=15 mm ehitusplaadist parapetid pikkusega 272 jm.

Parapetikonstruktsioon soojustati puistevillaga ja tuuletõkkeks kasutati 13 mm paksust tuuletõkkeplaati.

Ehitati immutatud okaspuidust, OSB3 b=15 mm ehitusplaadist parapetid pikkusega 127 jm.

Ehitati sandwich paneelile immutatud okaspuidust, OSB3 b=15 mm ehitusplaadist parapetid pikkusega 132 jm.

Parapetikonstruktsioonide avade kaitseks paigaldati avade ette putukavõrk.

Katuse läbiviikude ehitus

Katusesse ehitati üle 100 läbiviigu.

Ümarate läbiviikude tihendamiseks kasutati tehases toodetud kummitihendeid, kandilised läbiviigud vormistati SBS bituumenrullmaterjaliga.

Tihendite ülaserva paigaldati pingutus-, kinnitusliistud.

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal –
Pööratud katuse ehitus

Pööratud katuse aluskonstruktsioon

Pööratud katuse aluskonstruktsiooniks olid raudbetoonpaneelid.

Paneelidele valati betoonist kalded 1/80 (OÜ Evari Ehitus ei ehitanud. Oli katusetööde lähtepiiriks.).

Katuse pind 1600 m².

Aluspinna kruntimine

Valatud betoonpind korrastati, krunditi väga heade imbumisomadustega bituumenpraimeriga.

Bituumeniga vahtklaasi paigaldus

Krunditud pinnale paigaldati kuuma bituumeniga vahtklaas PG 600 paksusega 50 mm.

Bituumeniks kasutati BIP 100/25.

Vahtklaassoojustuse peale keevitati kolmekihiline hüdroisolatsioonikiht materjalist Unifleks EPP4,0 + Unifleks EPP4,0 + Unifleks EKP5,0.

Keevitati vajalikud ülespöörded.

Põhisoojustuse paigaldus

Katuse põhisoojustus ehitati XPS Carbon Prof kolmekihilisest plaatsoojustusest 3*100 mm.

Soojustuse peale paigaldati drenaažimatt Iso-Drain 8 Geo ECO 500/110.

Kõige peale paigaldati sõelmed ja sõelmetele betoonist tänavakivid (ei teinud OÜ Evari Ehitus).

Vihmavesüsteemi ehitus

Vihmavee ärajuhtimiseks kasutati kaheastmelisi roostevabast materjalist elektriküttega 10 katusekaevu HSKS-110/500.

Kaevudele paigaldati peale terrassisõelad.

Parapeti ehitus

Ehitati 111 jm parapetti.

Parapetid kaeti U-kujulise katteplekiga.

Plekkdetailide ühendused tehti püstvaltsühendustega.

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal –
Varikatused I

Varikatuste aluskonstruktsioon ehitati metallkonstruktsioonina. (OÜ Evari Ehitus ei ehitanud. Oli katusetööde lähtepiiriks.).

Katuse pind 820 m².

Terasest aluskonstruktsioonile kinnitati kandeprofiilplekk T45, millele omakorda niiskuskindel vineer b=15 mm.

Aluspind kaeti bituumenpraimeriga.

Katusekatteks kasutati bituumenrullmaterjali Unifleks EKP5,0.

Paigaldati 342 jm servaplekki, 245 jm vihmaveerenne, 203 jm vihmaveetoru kokku 22 alla viiku.

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal –
Varikatused II

Varikatuste aluskonstruktsioon ehitati metallist ja puidust. (OÜ Evari Ehitus ei ehitanud. Oli katusetööde lähtepiiriks.).

Katuse pind 600 m².

Aluskonstruktsioonile kinnitati niiskuskindel vineer b=18 mm.

Katusekatteks kasutati bituumenrullmaterjali Unifleks EKP5,0.

Paigaldati 532 jm servaplekki, 60 jm vihmaveerenne, 20 jm vihmaveetoru kokku 5 alla viiku.

Katuseaknadkatuseluugid tarnis tellija.

Multifunktsionaalne kaubandus- ja vabaajakeskus Kvartal Tartu südalinnas – Riia 2, Tartu Linn, Tartumaa

Pildigalerii - Multifunktsionaalse linnakvartali lamekatuse ehitus

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal – veel kaubanduskeskuste katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2016 – Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas objektil Kvartal
Kvartal kaubanduskeskus katusetööd Tartus

Tellija:

Tartu Tarbijate Kooperatiiv

Projekti nimi:

Lamekatuste ehitus objektil Kvartal

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Multifunktsionaalne kaubandus- ja vabaajakeskus

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Riia 2, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

September 2015

Projekti lõpp:

Aprill 2017

Iseloomulik näitaja:

Katuste pind 9 720 m²