Käidav katus, üks pööratud lamekatuse võimalustest

käidav katus

Käidav katus on katus, mis on mõeldud inimestele käimiseks

Käidav katus, lamekatus, katusekate, bituumenist.

Käidavad katused ehitatakse kas tavapäraste katustena või sagedamini pööratud katustena. Tavapärastel katustel asub soojustuskiht hüdroisolatsioonikihi all. Pööratud katustel asub katuste vettpidav ehk hüdroisolatsioonikiht soojustuskihi all. Kuna pööratud katustel hüdroisolatsiooni kihti ei ole peale katuste valmimist enam võimalik vaadelda, siis hüdroisolatsiooni ehitamisel tuleb olla eriti hoolikas. Paigaldusvigade ja vigastuste leidmine valmiskatuselt on äärmiselt töömahukas ning majanduslikult kallis ettevõtmine.

Käidava(te) katuste hüdroisolatsioon

Käidava katuse hüdroisolatsiooniks on sobiv kasutada bituumenrullmaterjale või vastavaid plastrullmaterjale. Bituumenrullmaterjal peab olema alusega tihedalt nakkunud. On soovitav paigaldada bituumenrullmatrjal  kolmekihilisena. Bituumenrullmaterjali ülespöörded tuleb tuua katuse lõpp-pinnast vähemalt 300 mm kõrgemale.

Käidava katuse soojustus

Soojustusmaterjalina on soovitav kasutada kinniste pooridega suurema koormustaluvusega soojustusplaate nagu polüstüreen (XPS). Soojustus paigaldatakse tihedalt hüdroisolatsioonipinnale. Sadevee paremaks ärajuhtimiseks võib soojustuse pealmisele pinnale paigaldada vett dreeniv kiht. Kruusa ja pinnasepallasti korral tuleb kasutada filterkangast.

Käidava katuse kattekiht

Kattekiht võib olla puidust, betoonist, metallist, väga erinevatset plaatidest või veel millegist sobilikust materjalist.  Oluline on, et katusel käimine ei vigastaks hüdroisolatsiooni ja soojustuskihte. Pööratud katustel paigaldatakse enne käidava kattekihi paigaldamist sobiv sängituskiht.

Vihmavee ärajuhtimine

Pööratud katustel kasutatakse vihmavee ärajuhtimiseks kahe-, kolmeastmelisi katusekaeve. Nii saame vihmavee kätte nii katuse pinnalt, vahekihtidest, kui ka soojustuse all oleva hüdroisolatsioonpinna pealt.

Loe veel käidav katus kui üks pööratud katuste võimalustest

Õigesti ehitatud katus peab ajale vastu

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – käidav katus, üks pööratud katuste võimalustest