Styrofoam (XPS) soojustus on sobiv niisketes kohtades

Styrofoam soojustus

Styrofoam (XPS) soojusisolatsioonimaterjalid on valmistatud ekstrdeeritud kärgpolüstüreenist 

 

Tooted sobivad eriti hästi pinnasesse ehitamisel, kus vajatakse kõrget koormustaluvust, niiskuskindlust ning häid ja kestvaid soojusisolatsiooniomadusi.

Soojustustooteid kasutatakse vundamentide, keldriseinte, otse pinnasel põrandate, pööratud katuste soojustamiseks, aga samuti väikemajade aluste külmakaitseks, keltsatõkkeks.

 

Styrofoam (XPS) soojustustoodete eelised teiste soojustusmaterjalide ees

  • Kõrge survetugevus pika aja jooksul (50 aastat) 90-270 kPa
  • Olematu veeimavus pikaajalisel vette sukeldumisel ≤ 0,2%
  • Head ja muutumatud soojustusomadused λ=0,029-0,037 W/mK
  • Kõrge aurudifusiooni kindlus, veeimavus pikaajalisel difusioonil ≤ 0,5 – 3 %
  • Külmumis-sulamis tsüklite kindlus
  • Kerge töödeldavus
  • Omaduste muutumatus
  • Taaskasutatavus

 

Soojusisolatsiooni paigaldamine

Paigaldamiseks kasutatakse lahusteid mittesisaldavaid mastikseid või liime.

Soojustuse krohvimisel tuleb soojustuse pinnad eelnevalt karestada ja kasutada krohvivõrku ning sokli krohvimiseks ettenähtud segusid.

Soojustusplaate valitakse vastavalt koormustele.

Vundamentide ja põrandate soojustamine

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – styrofoam (XPS)