Styrofoam (XPS) soojustus on sobiv niisketes koormatud kohtades

Styrofoam (XPS) soojustus

Styrofoam (XPS) soojusisolatsioonimaterjalid on valmistatud ekstrdeeritud kärgpolüstüreenist

Styrofoam (XPS) soojustus tooted sobivad eriti hästi pinnasesse ehitamisel, kus vajatakse kõrget koormustaluvust, niiskuskindlust ning häid ja kestvaid soojusisolatsiooniomadusi.

Soojustustooteid kasutatakse vundamentide, keldriseinte, otse pinnasel põrandate, terrasside, teede, pööratud katuste soojustamiseks, aga samuti majade aluste külmakerkekaitseks, keltsatõkkeks, vee- ja kanalisatsioonitrasside külmakaitseks.

Soojustus sobib koormust nõudvate aluskonstruktsioonide jaoks.

Styrofoam (XPS) soojustustoodete eelised teiste soojustusmaterjalide ees

  • Kõrge survetugevus pika aja jooksul (50 aastat) 90-270 kPa
  • Olematu veeimavus pikaajalisel vette sukeldumisel ≤ 0,2%
  • Head ja muutumatud soojustusomadused λ=0,029-0,037 W/mK
  • Kõrge aurudifusiooni kindlus, veeimavus pikaajalisel difusioonil ≤ 0,5 – 3 %
  • Külmumis-sulamis tsüklite kindlus
  • Kerge töödeldavus
  • Omaduste muutumatus
  • Taaskasutatavus

Soojusisolatsiooni paigaldamine

Styrofoam (XPS) soojustusplaadid tuleb paigaldada tasasele alusele.

Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral kinnitatakse soojustusplaadid hüdroisolatsiooni külge kas lahustivaba külma bituumeni baasil valmistatud mastiksiga või polüretaanvahtliimiga.

Ilma keldrita konstruktsioonis, juhul, kui pole vertikaalset hüdroisolatsiooni vaja, saab plaadid kinnitada sokli külge ka mehaanikliselt plasttüüblitega.

Plaate saab omavahel kinnitada ka klambrite abil. See aitab plaate pinnases fikseerida enne täite tegemist.

Soojustuse krohvimisel tuleb soojustuse pinnad eelnevalt karestada ja kasutada krohvivõrku ning sokli krohvimiseks ettenähtud segusid. Krohvimisel tuleb jälgida krohvisüsteemi valmistaja kasutusjuhendit.

Isolatsiooni kasutamisel pööratud katusel tuleb poolpunnservaga isolatsiooniplaadid paigaldada tihedalt üksteise vastu, et vältida liigse vee valgumist soojustusplaatide alla.

Pööratud katustel kasutatakse esmalt soojustuskihi pealt paremaks vee ärajuhtimiseks drenaažimatte, vajadusel võib kasutada veel täiendavalt drenaažimatte ka soojustusplaadi all.

Soonitus alapinnaga XPS plaatide kasutamine ei taga vee piisavat ärajuhtimist  ning halvendab konstruktsiooni ehitusfüüsikalist olukorda.

Soojustusplaate valitakse vastavalt koormustaluvusele.

Sojustusmaterjali tooteid tuleb kaitsta pikaajalise päikesekiirguse eest.

Loe veel styrofoam (XPS) soojustus on sobiv niisketes koormatud kohtades

Styrofoam (XPS)

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – styrofoam (XPS) soojustus on sobiv niisketes koormatud kohtades