Sundventilatsioon on organiseeritud hoone õhutus

sundventilatsioon hoones

Sundventilatsioon toimib enamasti efektiivsemalt kui loomulik ventilatsioon

Sundventilatsioon, ventilatsioon, ruumide ventilatsioon.

Kasutatakse õhu mehhaanilist väljatõmmet ja sissepuhet. Selleks paigaldatakse hoonesse ventilatsiooniagregaat.

Ventilatsiooni eesmärk on tagada õhutatavates ruumides värske puhas õhk, sobiv niiskus, temperatuur, õhu liikumise kiirus.

Tänapäeva ventilatsiooniagregaat on kas plaat- või rootortüüpi soojusvahetiga, eel- ja/või järelküttega. Vajadusel paigaldatakse ventilatsioonisüsteemile juurde jahutussüsteem. Välja- ja sissepuhke õhk filtreeritakse.

Normaalseks õhu vahetamise tempoks loetakse olukorda, kus kahe tunni jooksul vahetatakse välja kogu ruumi õhk ehk õhuvahetuskordaja on 0,5.

Süsihappegaas õhus võib muutuda ohtlikuks

Süsihappegaasi kontsentratsioon värskes õhus on umbes 400 ppm ehk igast miljonist õhus olevast molekulist on 400 süsihappegaasi omad.

Siseõhu kvaliteeti loetakse heaks, kui süsihappegaasi (CO) kontsentratsioon jääb 1000 ppm piiridesse.

5000 ppm loetakse tervisele otseselt kahjulikuks.

Veeaur õhus võib mõjuda hoonele hukatuslikult

Puhkeolekus inimene eraldab ööpäevas umbes 900 grammi süsihappegaasi ning umbes sama palju vett läbi hingamise ja higistamise.

Veeauru liigne kontsentratsioon inimest eriti ei mõjuta, aga hoonetele võib veeauru liigne kontsentratsioon mõjuda hukatuslikult. Niiskus võib põhjustada näiteks kontentsvee kogunemist seina, hallituse teket, mis omakorda mõjub inimese tervisele.

Veeauru allikaks hoones on mistahes lahtine vee pind. Vee auru tekib mistahes pesemisel, söögi tegemisel, kümblemisel, toataimede kastmisel. Kokku võib neljaliikmeline pere toota toa õhku nädalavahetusel kuni 20 l vett.

Loe veel sundventilatsioon on organiseeritud hoone õhutus

Vead ventilatsioonisüsteemides

 

OÜ Evari Ehitus – katusega seotud terminid – sundventilatsioon on organiseeritud hoone õhutus