Katuseaknad toovad rohkem valgust Sinu tuppa

Katuseaknad erinevatele katustele

Katuseaknad on tulusad, sest säästavad energiat

Katuseaken, katuseaknad, Fakro, Velux, Roto.

Loomulik valgus ja loomulik ventilatsioon mõjuvad positiivselt inimese heaolule.
Katuseakendest tulev valgus on kuni viis korda suurem, kui samasuguste akende kaudu tulev valgus, kui aknad asuvad vertikaalselt fassaadil.

Katusealuste pindade ümberehitamine võib paljudes majades olla lihtsam ja odavam elamispinna suurendamise moodus. Tolmune, pime ja tihti ka vana kola täis olev pööning peidab endas suurepäraseid võimalusi.

Katusealuse ruumi kasutusele võtmise planeerimisel peab välja selgitama olemasoleva konstruktsiooni seisundi ja antud olude võimalused.
Oluline on ka teada, kas muinsus- ja arhitektuuriväärtuste kaitse lubab kavandatud ümberehitusi ja teha muudatusi maja väljanägemises.

Uue ruumi planeerimisel tuleb esmalt lahendada päevavalguse ja värske õhu küsimus.
Selleks tuleb ruumi ehitada kas vertikaalselt asetsevad aknad või kasutada huvitavaid võimalusi pakkuvaid katuseaknaid.
Parem lahendus on katuseaknad, kuna katuseakendel puuduvad valguse juurdepääsu takistavad uugid ja ehitatav ruum saab rohkem valgust.

Katuseakende paigaldamise põhimõtted

Katuseaknal, nagu igal teiselgi aknal, on kolm põhifunktsiooni: ruumi valgustamine, tuulutamine ja väljavaate võimaldamine.
Lähtudes põhifunktsioonist tuleb valida katuseakende õige suurus, arv ja asukoht.

Katuseakna parim koht on seal, kuhu soovite saada valgust ja kust avaneb parim vaade.
Katuseakna konstruktsioon võimaldab paigaldada akent just sinna, kuhu on vaja valgust ning kuhu ruumide otstarve ja kujundus seda eeldab.

Katuseakende klaaspind peab moodustama umbes 10 kuni 20 % valgustatava ruumi põrandapinnast.
Mitu ühtlaste vahedega paigaldatud väiksemat katuseakent annavad rohkem valgust kui üks sama klaasipinnaga suur aken.
Valgustatuse seisukohast annab parema tulemuse katuseakende paigaldamine katuseviilu mõlemale küljele.
Aknaid võib panna nii ühekaupa kui gruppidena.

Akna suurus sõltub veel toa tüübist kui ka arhitektuurist.
Elutuppa on ilmselt vaja rohkem valgust kui abiruumi, vannituppa või wc-sse.

Aken peab olema nii kõrge, et kui akna alumine serv on põrandapinnast 80 kuni 90 cm kõrgemal, siis ülemine serv jääb põrandast 185 kuni 220 cm kõrgusele.
Selline kõrgus on ehk optimaalne, sest selliselt paigaldatud aken tagab hea väljavaate nii istudes kui ka seistes.

Katuseakende valikul tuleb arvestada vajadustega

Katuseakende laiuse valikul võib aluseks võtta sarikate sammu.
Kuid sarikate samm ei ole ainutähtis.
Kõige tähtsam on ruumi suurus ja valguse vajadus.
Vajadusel on sarikavahet võimalik kergesti sobitada akende laiuse järgi.

Mugav käepide asetseb aknaraami ülaservas.
See võimaldab paigaldada akna aluäärt põrandale piisavalt lähedale ehk 80 kuni 90 cm kõrgusele põrandast.
Sellise paigaldusega on tagatud akna mugav avamine ja hea väljavaade ka akna all istudes.

Ülemise käepideme paigutuse korral saab akna alla paigaldada ka mööblit, mis katusest tingitud kaldseinte tõttu on niigi nutikust nõudev tegevus.
Alumise käepideme akende puhul on üle mööbli käepidemini jõudmine vahel raskendatud.

Suuremate ja sügavamate ruumide puhul on soovitav paigaldada kaks või rohkem akent ülestikku üksteise kohale.
Sellisel juhul valgustab ülemine aken ruumi sügavikku ja alumine aken tagab ilusa väljavaate, valgustades ka lähemale jäävat ruumi osa.

Katuseakende rühmitamine kas ülestikku või kõrvuti on nii praktiline kui ka efektiivne interjööri suhtes.
Paigaldades aknad kõrvuti, saame muljetavaldava paarisakna lahenduse.
Aknaid saab kokku paigaldada piiramatul arvul ja erinevates kombinatsioonides.
Peab jälgima, et üksteise peale paigaldades peavad aknad olema sama laiused ja üksteise kõrvale paigaldades peavad aknad olema sama kõrgusega.

Väga oluline on aknaümbruse siseviimistlus.
Viimistlus tuleb teha alt vertikaalne ja ülevalt horisontaalne.
Sellega tagatakse ruumi suurem valgustatavus, lihtsam ligipääs aknale ja ilus väljanägemine.
Kõige olulisem on selle juures aga sooja õhu liikumine üle klaaspaketi, mis vminimaliseerib kondensaadiohtu.
Soovitav on paigaldada küttekeha akna alla.

Katuseakende valimisel on olulised ka akende funktsioonid ning lisavõimalused nagu näiteks elektriline avamine/sulgemine, kardinavalik ja palju muud.
Lõunaküljel peaks aknad olema kaitstud liigse valguse ja kuumuse eest.
Selleks võib kasutada väliseid päikesevarje või sisemisi kardinaid.

Kasutamata pööningute muutmiseks elu- või olmeruumideks on palju erinevaid võimalusi.
Siin on abiks katuseaknad, fantaasiad ja meeldiv mäng valgusega.

Katuseaknaid kasutatakse ka hoonete vintskapidel.

Loe veel katuseaknad toovad rohkem valgust Sinu tuppa

Lamekatuseaknad

Wikipedia akendest

OÜ Evari Ehitus – kasulukku – katuseaknad toovad rohkem valgust Sinu tuppa