Nõo Lihatööstus AS lamekatuse ehitus Tartumaal hõlmas erikujulise karniisi ehitust

Lamekatuse ehitus Nõo Lihatööstaus AS

Nõo Lihatööstus AS lamekatuse ehitus Tartumaal. Lamekatusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Katuse aluskonstruktsiooniks ehk kandekonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk. Plekipaanid kinnitati aluskonstruktsiooni külge isepuuruvate kinnituskruvidega. Plekkide omavaheline ühendus tehti kruvide sammuga 500 mm. Kandeplekile laotati 50 mm paksune katusevillakiht ehk sängituskiht. Sängituskihile ehitati 0,2 mm paksusest aurutõkkekilest katusekonstruktsiooni aurutõke. Erinevad kile paanid pandi omavahelise ülekattega ja kinnitati omavahel teibiga.

Põhisoojustuseks paigaldati EPS 50 vahtpolüsteroolplaadid. Vahtsoojustuse pealmisele pinnale lõigati katuse tuulutuse peakanalid. Soojustuse pealmiseks kihiks kasutati Isover tuulutussoontega punnühendusega kõvavillplaate. Plaatide paksuseks on 30 mm. Katuse lisakalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist plaatidest.

Katusekatteks keevitati katusele kahest kihist koosnev ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsiooni kiht ehk vett pidav kiht. Katusekonstruktsioon  tüübeltati ehk kinnitati katuse aluskonstruktsiooni ehk kandepleki külge. Kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselementideks sobitati erineva pikkusega isepuuruvaid kruvisid. Kruvid ulatusid kandeplekist läbi vähemalt 25 mm.

Katusele ehitati erikujuline karniisikonstruktsioon. Ehitamiseks kasutati immutatud okaspuitust prusse ja OSB 3 puitlaastudest ehitusplaate. Paigaldati katuse ääreplekid, seinaplekid. Vertikaalpindadele tehti bituumenrullmaterjalist katuse tõsted ehk ülespöörded. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ärajuhtimiseks katuselt kasuutati 110 mm läbimõõduga katusekaeve ehk vee äravoolu lehtreid. Kaevudele paigaldati prahisõelad. Kaevud on elektrilise küttega. Kaevud ühendati vee äravoolutorudega.

Katuse tuulutuse peakanalitele paigaldati alarõhutuulutid. Tuulutid keevitati SBS bituumenrullmaterjalist katusekatte külge. Tugevduseks paigaldati tuulutitele SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapid. Katusele paigaldati katuseaknad. Hoonele ehitati kaks varikatust. Varikatuste kattematerjalina kasutati SBS bituumenrullmaterjali.

Objekti andmed

Objekt:   Nõo Lihatööstus AS
Aadress:   Voika 18, Nõo, Tartumaa

Galerii

AS Nõo Lihatööstus asub Tartumaal Nõos ja kaubamärgiks on Nõo Lihavürst.

Lihatööstus asutati 25. mail 1992. aastal kunagise Nõo vorstitsehhi ruumidesse. Esimeseks kaubaartikliks oli Nõo rulaad. Avati kauplus Tartus ja kaubeldi Eesti turgudel. Avastati ja peatselt kaotati Venemaa turud, mis pani arendama üle-eestilist müügivõrk. Peatähelepanu pöörati peamiselt Tallinna linnale.

Pidevalt on täiustatud, remonditud, ehitatud tootmisruume, ehitati uus tapamaja.