Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli katus

Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool ehk targa muusiku kodu asub Tartus Toomemäel ja on 95 aastat olnud kõige olulisem muusikaõppeasutus Lõuna-Eestis.

Muusikakool on 1919. aastal Eesti Helikunsti seltsi poolt rajatud Tartu Kõrgema Muusikakooli järeltulija.

Kooli noorteosakonnas õpivad 1.kuni 9. klassi õpilased, kes käivad paralleelselt üldhariduskoolides.

Keskastmes saab omandada haridust nii põhi- kui keskhariduse baasil.

Kool viib läbi ka täiendõpet täiskasvanutele.

Heino Elleri nime kannab kool alates 1971. aastast. Koolil on oma lpgo, kooli laul ja lipp.

Kadri Leivategija - direktor

Tehtud tööd

Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli katus Tartus Lossi 15

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Heino Elleri nimelise Muusikakooli katus. Bituumenkattega katuse ehk lamekatuse ehitas OÜ Evari Ehitus 2013/2014. aastal.

Ehitati kolm eraldi katust.

Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli betoonist kandepaneelidega katus

Betoonist aluspind korrastati. Konstruktsiooni aurutõkkeks keevitati kandepaneelidele SBS bituumenmaterjalist aurutõke. Katus soojustati kivivillaga Tecnoroof paksusega 150 + 150 mm. Katuse tuulutussüsteemi tarbeks paigaldati soojustuse pealmiseks kihiks tuulutussoontega Isover 30 mm paksused punnühendusega soojustusplaadid. Kallete ehitamiseks kasutati tehases kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist plaate. Vastukallete ehitamisel kasutati fibo kergkruusa.

Heino Elleri nimelise Muusikakooli katus kaeti kahes kihis keevitatud ehk kahekihilise bituumenrullmaterjaliga. Erinevad katusekihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge kinnitustüüblitega. Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselementideks olid erineva pikkusega betoonikiilud. Kiilud löödi mehhaaniliselt betoonpinda puuritud aukudesse.

Heino Elleri nimelise Muusikakooli katus ehitati puidust tuulduvad parapetid ja seinakonstruktsioonid. Paigaldati seinaplekid, tormiplekid, parapetiplekid. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati kaheastmelised katusekaevud. Veeäravoolukaevude ummistuste vältimiseks paigaldati kaevudele peale prahisõelad. Katuse tuulutamiseks keevitati katusele alarõhutuulutid. Paigaldati soojustatud katuseluugid. Luukide avanemise lihtsustamiseks kinnitati luukidele amortisaatorid. Katusele paigaldati suitsuluugid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Heino Elleri Tartu Muusikakooli kandva profiilplekiga katus

Katuse aluskonstruktsiooniks paigaldati kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk. Plekipaanid kinnitati kandekonstruktsiooni külge ankurduskruvidega. Kruvidega kinnitati ka paanid omavahel. Profiilpleki peale laotati kivivillast plaadid Technoroof paksusega 50 mm. Katuse aurutõke ehitati aurutõkkekilest paksusega 0,2 mm. Kile erinevad paanid paigaldati ülekattega ja ääred kinnitati omavahel teibiga.

Põhisoojustus ehitati kivivillast Tecnoroof paksusega 100 + 150 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks kasutati tulutussoontega Isover 30 mm paksusega punnühendusega villaplaate. Katuse kalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist ja vastukalded fibo kergkruusast.

Heino Elleri nimelise Muusikakooli katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenmaterjal. Erinevad katusekihid kinnitati tüüblitega katuse kandeprofiili külge. Katusele ehitati puidust tuulduvad parapetid ja seinakonstruktsioonid. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati kahetasapinnaline katusekaev. Paigaldati ääreplekid, tormiplekid, seinaplekid.

Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli pööratud katus

Katuse betoonist aluspind korrastati ja krunditi ehk kaeti praimeriga. Katusele keevitati kolmes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 100 paksusega 100 + 110 + 50 mm. Ehitati immutatud puidust tuulduv seina konstruktsioon ja tuulduv parapeti konstruktsioon. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekonstruktsiooni pööratud katuse kaev. Paigaldati terrassisõelad. Monteeriti parapetiplekid, tormiplekid, seinaplekid.

Heino Elleri nimelise Muusikakooli katusetööde hulka kuulusid SBS aurutõkke paigaldamine, katusekonstruktsiooni soojustamine katusevahtude ja katusevilladega, tuulduva parapetisõlmede ehitamine, kahekordse SBS bituumenkatusekatte paigaldamine koos parapeti- ja seinatõstetega, kaheosaliste katusekaevude, suitsuluukide, alarõhutuulutite, ääreplekkide paigaldamine.

Loe veel Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakool, Lossi 15, Tartu

https://majandus24.postimees.ee/2837805/noo-lihatoostus-teenis-mullu-ligi-miljon-eurot-kasumit

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli katus

Heino Elleri nimeline Muusikakool logo

Tellija:

Heino Elleri Muusikakool

Projekti nimi:

Lamekatuse ehitus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Koolimaja

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Lossi 15, Tartu

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²