Vastukalle – vee paremaks ärajuhtimiseks katuselt

Vastukalle lamekatustel

Vastukalle on katuse põhikaldega lõikuv kalle sadevee paremaks ärajuhtimiseks katuselt

Vastukalle, vastukalded.

Vastukalded katusel on olulised vee äravoolusuuna muutmiseks kohtades, kus  põhikalle ei taga vee äravoolamist. Sellisteks kohtadeks võivad olla sadevee äravoolulehtrite ümbrused, katuse äravoolulehtrite vahelised neelud, ventilatsioonišahtide, katuseluukide, suitsuluukide, katuseakende, katuseläbiviikude, katusele paigaldatud seadmete tagused, katuse nurgad ja teised taolised kohad. Vastukalde kalle sõltub konkreetsest katusest.

Kallete materjalid

Vastukalded ehitatakse üldjuhul puiste– või soojustusmaterjalist. Kõige sagedamini kasutatakse lamekatustel vastukallete ehitamiseks kergkruusa (fibo). Kergkruusa fraktsioon ehk terade suurus valitakse sõltuvalt vastukalde paksusele. Õhemate ehk madalate vastukallete puhul sobib kergkruus tera suurusega 4-10 mm. Suuremate vastukallete puhul võib kasutada ka kergkruusa tera suurusega 10-20 mm.

Vahel kasutatakse vastukallete ehitamiseks ka ehitusliiva, tsementsegu, kergbetooni, betooni, puitu, ehitusplaate, kaldu lõigatud soojustusmaterjali.

Kui vastukalde ehitamiseks kasutatakse puistematerjalina kergkruusa (fibo) või mingeid muid niiskust imavaid materjale, siis peab tagama katusekonstruktsiooni tuuldumise.

Loe veel vastukalle on sadevee paremaks ärajuhtimiseks katuselt

Kiilukujulised vastukalded

Katusekalle

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – vastukalle on sadevee paremaks ärajuhtimiseks katuselt