Vastukalle parandab vee ärajuhtimist katuselt

vastukalle parandab vee ärajuhtimist katuselt

Vastukalle on katuse põhikaldega lõikuv kalle sadevee paremaks ärajuhtimiseks katuselt

Vastukalle, vastukalded, katuse kalle, lamekatuse kalle.

Vastukalded katusel on olulised vee äravoolusuuna muutmiseks kohtades, kus  põhikalle ei taga vee äravoolamist. Sellisteks kohtadeks võivad olla sadevee äravoolulehtrite ümbrused, katuse äravoolulehtrite vahelised neelud, ventilatsioonišahtide, katuseluukide, suitsuluukide, katuseakende, katuseläbiviikude, katusele paigaldatud seadmete tagused, katuse nurgad ja teised taolised kohad. Vastukalde kalle sõltub konkreetsest katusest.

Vastukallete materjalid

Vastukalded ehitatakse lamekatustel üldjuhul puiste– või soojustusmaterjalist.

Kõige sagedamini kasutatakse lamekatustel vastukallete ehitamiseks kaldu lõigatud vahtpolüstüroolist plaate ehk EPS plaate või kergkruusa (fibo). Kergkruusa fraktsioon ehk terade suurus valitakse sõltuvalt vastukalde paksusele. Õhemate ehk madalate vastukallete puhul sobib kergkruus tera suurusega 4-10 mm. Suuremate vastukallete puhul võib kasutada ka kergkruusa tera suurusega 10-20 mm.

Veel kasutatakse vastukallete ehitamiseks ka ehitusliiva, tsementsegu, kergbetooni, betooni, puitu, erinevaid ehitusplaate, kaldu lõigatud erinevaid soojustusmaterjale.

Kui vastukalde ehitamiseks kasutatakse puistematerjalina kergkruusa (fibo) või mingeid muid niiskust imavaid materjale, siis peab tagama katusekonstruktsiooni tuuldumise.

Loe veel vastukalle on sadevee paremaks ärajuhtimiseks katuselt

Kiilukujulised vastukalded

Katusekalle

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – vastukalle parandab vee ärajuhtimist katuselt