Katuseneel juhib vihmavee äravoolusüsteemi

katuseneel

Katuseneel on kahe erisuunalise katusekalde ühine madalam kokkupuute joon, mida mööda saab vesi katusel voolata

 

Katuste neelukalded on oluliselt laugemad kui katuste põhikalded. Vajadusel paigaldatakse katuseneelude põhja lisa tugevduskiht. Tugevduskihi laius valitakse vastavalt neelu laiusele. Neelus kasutatav materjal peab vastama neelus tekkiva kalde normidele.

Katuseneelud ehitatakse võimalusel sirgjoonelistena. Katuseneel peab olema vee liikumiseks vaba. Katuseneelu peale ei ehitata katuseläbiviike. Katuste hooldamisel peab katuseneeludele pöörama kõrgendatud tähelepanu.

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – katuseneel