Katuslagi hoiab kokku ruumi, vahendeid

Katuslagi hoiab kokku ruumi ja vahendeid

Katuslagi on katuse all oleva ruumi ja väliskeskkonna vaheline ühine piire ehk ühispiire. Ehituskonstruktsiooni osa, mis on nii ruumi laeks kui ka hoone katuseks.

Katuslagi hoiab kokku ruumi, vahendeid, katuslaed on selle artikli märksõnad.

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele, renoveerimisele, hüdroisolatsioonitööde tegemisele.
Teeme tööd aastaringselt üle Eesti.

Katuslagesid võib liigitada väga erinevalt

 • lame või viil
 • tava või pööratud
 • soojustatud või soojustamata
 • tuulutatavad või tuulutamata
 • avatud või suletud
 • käidavad või mittekäidavad
 • välimise või sisemise veeäravooluga

Katuslagede kandekonstruktsiooniks võib olla puit, metall, betoon.
Puitkanduritena võib kasutada ainult puidukaitsevahenditega immutatud okaspuitu.

Katuslagi – lamedate katuslagede soojustamine

Soojustamist vajavad lamedad katuslaed on oluliseks hoone või rajatise konstruktsiooni osaks.

Katuslagede soojustamiseks esitatavad nõuded

 • Katuslae alus, millele paigaldatakse soojustusplaadid, peab olema kuiv või kuivatatud, piisavalt sile ja tasandatud.
 • Aurutõke paigaldatakse katuse aluskonstruktsioonile või villast tasanduskihile. Aurutõke peab olema katusekonstruktsiooni köetava poole lähedal, kuid soojustuse sisepinnast mitte kaugemal kui 1/4 kaugusel kogu soojustuse paksusest.
 • Puidust katuse kandekonstruktsiooni korral peab soojustuse pealmisele pinnale paigaldama tuuletõkkeks difusioonkile. Kile peab olema paigaldatud tihedalt vastu soojusisolatsioonikihi pinda. Soojusisolatsiooni kohal peab olema tuulutusvahe. Tuulutusvahe suurus sõltud katuse kaldest, kuid ei tohi olla väiksem kui 50 mm. Mida väiksem kalle, seda suurem vahe.
 • Profiilplekile tuleb soojusisolatsiooniplaadid paigaldada nii, et nende pikemad servad oleksid profiilpleki rihvelduse suhtes risti.
 • Soojustusplaadid tuleb paigaldada nii, et liitekohad oleksid üksteise suhtes nihutatud. Mitme kihi paigaldamisel ei tohi vuugid/liitekohad kattuda.
 • Soojustusplaadid tuleb paigaldada tihedalt üksteise vastu. Paigaldamisel ei tohi plaatide vahe olla suurem kui 5 mm. Laiemad vahed tuleb täita või muul moel kõrvaldada. Puitkandurite vahele paigaldatud soojustus peab olema täidetava tarindi mõõtmetest 1-2 cm suurem.
 • Metall- ja betoonaluskonstruktsiooniga katuslagedel paigaldatakse soojustuse pealmisesse kihti tuulutussoontega soojustusplaadid. Plaatide tuulutussooned juhitakse kas parapeti- või räästakonstruktsiooni ja/või toimub katuse tuulutus alarõhutuulutite abil.
 • Korraga võib paigaldada sellises koguses soojustusplaate, kui palju on võimalik vahetuse või tööpäeva lõpuks hüdroisolatsiooniga katta.
 • Soojustuse paksus sõltub vajadusest. Piirde soojajuhtivustegur U antaks ette projektis ja näitab, kui palju soojust vattides (W) läheb läbi 1 m2 suuruse piirde hoonest välja, kui piirde eri pooltel on temperatuuride erinevus 1 kraad. Normatiivne U väärtus on kokkuleppeline suurus.  Aja jooksul on U väärtust kokkuleppeliselt vähendatud.

Katuslagi – vaata, milliseid katuseid on OÜ Evari Ehitus ehitanud

Tartu Ülikooli spordihoone lamekatus Tartus Ujula 4a

Eeden keskuse katuse ehitus Tartus Kalda tee 1c

Katusekonstruktsiooni ehitustööd Tartumaal Kassisilma 4

Lamekatuse ehitus, Tartu Lõunakeskus 10. etapp

Palamuse lasteaed Nukitsamees lamekatuse ehitus Jõgevamaal

Katuslagi hoiab kokku ruumi ja vahendeid – loe “kasulik teada” artikleid

Hakka maja soojustama

Lagi on ehituskonstruktsiooni osa

Katuseaknad toovad valguse tuppa

Piksekaitse kaitseb ehitisi välguvoolu eest

Lamekatuseaken toob ruumi päevavalguse

Katuslagi – tutvu linkidel oleva teabega

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

katuse ehitus – tehtud tööd

evari ehitus – kaasaegsed katuselahendused

lamekatusetöö – kliendid meist

Katuslagi – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus meedias

Sel talvel oli märgata eriti palju probleeme katuselt vee äravooluga

Vanast kaarhallist saab kaasaegne kinnisvara

Maja katust peab kontrollima kevadel ja sügisel

Katusepollar tagab katusel turvalisuse

Euroopa suurim katuse- ja puidumess tõi kokku üle 600 eksponendi

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

Lamekatuste ehitamine on OÜ Evari Ehitus põhitööks

 

Vaata OÜ Evari Ehitus tööpakkumisi

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – katuslagi hoiab kokku ruumi, vahendeid