Katuslagi hoiab kokku ruumi ja vahendeid

katuslagi lamekatustel

Katuslagi on katuse all oleva ruumi ja väliskeskonna vaheline ühine piire ehk ühispiire. Ehituskonstruktsiooni osa, mis on nii ruumi laeks kui ka hoone katuseks.

Katuslagi, katuslaed.

Katuslagesid võib liigitada väga erinevalt

 • lame või viil
 • tava või pööratud
 • soojustatud või soojustamata
 • tuulutatavad või tuulutamata
 • avatud või suletud
 • käidavad või mittekäidavad
 • välimise või sisemise veeäravooluga

Katuslagede kandekonstruktsiooniks võib olla puit, metall, betoon. Puitkanduritena võib kasutada ainult puidukaitsevahenditega immutatud okaspuitu.

Lamedate katuslagede soojustamine

Soojustamist vajavad lamedad katuslaed on oluliseks hoone või rajatise konstruktsiooni osaks.

Soojustamiseks esitatavad nõuded

 • katuslae alus, millele paigaldatakse soojustusplaadid, peab olema kuiv või kuivatatud, piisavalt sile ja tasandatud.
 • Aurutõke paigaldatakse katuse aluskonstruktsioonile või villast tasanduskihile. Aurutõke peab olema katusekonstruktsiooni köetava poole lähedal, kuid soojustuse sisepinnast mitte kaugemal kui 1/4 kaugusel kogu soojustuse pakksusest.
 • Puidust katuse kandekonstruktsiooni korral peab soojustuse pealmisele pinnale paigaldama tuuletõkkeks difussioonkile. Kile peab olema paigaldatud tihedalt vastu soojusisolatsioonikihi pinda. Soojusisolatsiooni kohal peab olema tuulutusvahe. Tuulutusvahe suurus sõltud katuse kaldest, kuid ei tohi olla väiksem kui 50 mm. Mida väiksem kalle, seda suurem vahe.
 • Profiilplekile tuleb soojusisolatsiooniplaadid paigaldada nii, et nende pikemad servad oleksid profiilpleki rihvelduse suhtes risti.
 • Soojustusplaadid tuleb paigaldada nii, et liitekohad oleksid üksteise suhtes nihutatud. Mitme kihi paigaldamisel ei tohi vuugid/liitekohad kattuda.
 • Soojustusplaadid tuleb paigaldada tihedalt üksteise vastu. Paigaldamisel ei tohi plaatide vahe olla suurem kui 5 mm. Laiemad vahed tuleb täita või muul moel kõrvaldada. Puitkandurite vahele paigaldatud soojustus peab olema täidetava tarindi mõõtmetest 1-2 cm suurem.
 • Metall- ja betoonaluskonstruktsiooniga katuslagedel paigaldatakse soojustuse pealmisesse kihti tuulutussoontega soojustusplaadid. Plaatide tuulutussooned juhitakse kas parapeti- või räästakonstruktsiooni ja/või toimub katuse tuulutus alarõhutuulutite abil.
 • Korraga võib paigaldada sellises koguses soojustusplaate, kui palju on võimalik vahetuse või tööpäeva lõpuks hüdroisolatsiooniga katta.
 • Soojustuse paksus sõltub vajadusest. Piirde soojajuhtivustegur U antaks ette projektis ja näitab, kui palju soojust vattides (W) läheb läbi 1 m2 suuruse piirde hoonest välja, kui piirde eri pooltel on temperatuuride erinevus 1 kraad. Normatiivne U väärtus on kokkuleppeline suurus.  Aja jooksul on U väärtust kokkuleppeliselt vähendatud.

Loe veel katuslagi hoiab kokku ruumi ja vahendeid

Hakka maja soojustama.

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – katuslagi hoiab kokku ruumi ja vahendeid