Piksekaitse kaitseb ehitisi välguvoolu eest

piksekaitse lamekatustel

Piksekaitse ehk välgutõrje hõlmab võtteid ja vahendeid, mis kaitsevad ehitisi ja rajatisi välguvoolu kahjustava toime eest

Piksekaitse, välgutõrje.

Äikest ei saa ära hoida, aga saab suunata seda mujale. Välgupüüdurite mõõtmed ja paigutus valitakse nii, et moodustuks piisava ulatusega kaitsetsoon. Enamasti paigaldatakse ehitise kohale või kõrvale metallist välgupüüdur, milleks võib olla püstine varras ehk piksevarras või rõhtne tross. Piksekaitse juhib saadud välgulöögi maasse. Maandustakistus ei tohi olla suurem kui 10 oomi.

Piksekaitse paigaldamine

Piksekaitsesüsteemi paigaldamisel peab jälgima, et kasutatavad juhtmed ja elemendid ei kahjustaks katust. Piksekaitsesüsteemi ei tohi kinnitada läbi katuse hüdroisolatsiooni, parapetipleki ega katusekonstruktsiooni. Piksekaitse ja muud madalad antennid paigaldatakse katusel alustele. Alused peavad olema piisavalt rasked, et tuul neid ümber ei lükkaks. Kõrgemate antennide, mastide, tõmbetrosside ja muu selliste asjade kinnitamiseks tuleb paigaldada katustele katusepollarid või spetsiaalsed tugikonstruktsioonid.

Maandamise all mõeldakse elektriseadmete, -paigaldiste või -võrgu mingi osa elektrilist ühendamist maaga. Maandamiseks kasutatakse lihtsamal juhul maanduselektroodi ja ühte või mitut ühendusjuhet, mis moodustavad juhtiva ühenduse võrgupaigaldise või -seadme mingi punkti ja maanduselektroodi vahel.

Pikne ehk äike kui ilmastikunähtus

Tavaliselt on välgu kestus 0,2 sekundit. Selle ajaga jõuab säde liikuda pilve ja maa vahel mitukümmend korda. Kõige rohkem esineb joonvälku, mis kujutab endast 2 kuni 3 km pikkust mitmeharulist välgukanalit. Maakeral on korraga äikest umbes 1800 eri kohas.

Sähvatusele järgneb lööklaine, mis tekitab välgu kuumusest plahvatuslikult paisuvast õhust ja magnetväljast müristamise. Müristamist tekitab ka välgu kanalis moodustuv paukgaas.

Süsteemi kontroll

Piksekaitsesüsteemi kontroll 09.2014

Loe veel piksekaitse kaitseb ehitisi välgulöögi eest

Välgutõrje paika vundamenti rajades

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – piksekaitse kaitseb ehitisi välgulöögi eest