Vundamendi hüdroisolatsioon

Vundamendi hüdroisolatsioon

Vundamendi hüdroisolatsioon kaitseb vundamente pinnasest tuleva niiskuse eest

Vundamendi hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioon vundamendile, hüdroisolatsiooni paigaldus, vundamendi on selle artikli märksõnad.

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele, renoveerimisele, hüdroisolatsioonitöödele.
Teeme tööd aastaringselt üle Eesti.

Vundamendi märgumine

Vundamendid asuvad pinnases ja enamasti on pinnas niiske või märg.
Pinnases oleva niiskuse tõttu vundamendi konstruktsioonid ilma korraliku hüdroisolatsioonita märguvad.

Kui vundament ei ole otseselt seinaks, siis enamasti märgumine probleemi ei tekita.

Kuid lisaks vundamendi märgumisele võib pinnase niiskus kapillaarsuse tõttu tõusta vundamendist kõrgemale.
Märgunud seina soojajuhtivus suureneb, märja seinaga piirnevad ruumid niiskuvad, kannatada võib saada seinte viimistlus, ruumis olijad tunnevad ennast halvasti.

Et hoida ära niiskuse halba mõju vundamendile vundamendid hüdroisoleeritakse ehk paigaldatakse vundamendile hüdroisolatsioonikiht.

Vundamendi hüdroisolatsioon peab olema pidev ja veetihe

Vundamendi hüdroisolatsiooni all mõeldakse kõiki meetmeid, mis aitavad takistada vee ja niiskuse sissetungi ehitustarinditesse.

Vundamendi hüdroisolatsioon peab olema pidev ja veetihe, mehaaniliselt tugev staatilise surve ja dünaamilise liikumise suhtes, mehaaniliselt tugev hüdroisolatsiooni katvate materjalide suhtes, vastupidav keemiliselt agressiivse vee suhtes, keemiliselt püsiv teiste kasutatavate ehitusmaterjalide suhtes, vastupidav temperatuurimuutustele.

Olenevalt niiskuse olemusest kasutatakse tarindite kaitseks kolme liiki hüdroisolatsioone: niiskust tõkestavad, mittesurvelist vett tõkestavad, survelist vett tõkestavad.

Olenevalt hüdroisolatsiooni olemuselt eristatakse kahte tüüpi hüdroisolatsioone:
1. Membraantüüpi hüdroisolatsioonid, kus konstruktsiooni pinnale kantakse niiskuse levikut takistav materjali kiht.
2. Veetihedast betoonist kandekonstruktsioonid, mis on ühtlasi ka hüdroisolatsiooniks.

Vundamendile mõjuvad niiskuskoormused

Vundamendi hüdroisolatsioon ehitatakse niiskuskoormuse leevendamiseks.

Pinnaseniiskus on pinnases kapillaarselt seotud ja kapillaarjõudude mõjul liikuv vesi.
Pinnaseniiskusest saab rääkida juhul, kui hoone alune ja selle vahetu ümbrus on täidetud vett mittesiduva materjaliga.
Eeldatakse, et vett mittesiduv pinnas laseb vee kiiresti läbi.
Pinnase vee läbilaskevõime peab olema vähemalt 0,01 cm/s.
Tavaliselt kasutatakse selleks liiva või kruusa.
Vaatamata eeltoodule, tuleb pinnaseniiskusega alati arvestada.

Mittesurveline vesi on vedelal kujul olev vesi, mis ei tekita tarindi pinnale hüdrostaatilist rõhku.
Vettsiduva pinnase nagu savi ja möll puhul on tegemist mittesurvelise veega.
Mittesurvelise vee eelduseks on töötav drenaažisüsteem.
Sadavete korral ja drenaaži puudumisel võib vettsiduva pinnase tõttu tekkida vundamendi allosas lühiajaline surveline vesi.

Survelise vee korral jääb vesi ajutiselt vundamentide äärde seisma või hoone alaosa asub põhjavees.
Hüdroisolatsioonile ja tarindile langev hüdrostaatiline surve sõltub veesamba kõrgusest.

Lühiajaline surveline vesi eeldab, et vundamentide rajamissügavus on alla kolme meetri, pinnas on vettsiduv, puudub drenaaž ja põhjavee kõrgeim tase jääb vähemalt kolmkümmend sentimeetrit vundamendi tallast allapoole.

Surveline vesi eeldab, et hoone alaosa asub põhjavees ja pinnase tüüp ning ehitussügavus ei ole oluline.

Hoone ehitamist pinnasevette püütakse vältida.
Selleks kas rajatakse hoone kõrgemale ja täidetakse hoone ümbrus või alandatakse pinnasevee taset.

Vundamendi hüdroisolatsioon, hüdroisolatsiooni paigaldus

Vundamendi hüdroisolatsioon

Kõige levinumaks vundamendi hüdroisolatsioonimaterjaliks on bituumenrullmaterjal.

Vundamendi hüdroisolatsiooni paigaldus

Vundamendi hüdroisolatsioonitöö tegemiseks tuleb välja kaetavad pinnad ette valmistada ehk aluspinnad puhastada, kuivatada, tasandada, nakkumise parandamiseks katta krundiga ehk praimeriga.

Krunditud pindadele keevitatakse bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.

Bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikihi paanid paigaldatakse omavahel ülekattega vähemalt 100 mm ja keevitamisel surutakse paanide ühenduskoha vuugist välja 5 kuni 10 mm laiume bituumeniriba.

Vundamendi hüdroisolatsioon – loe lisaks “kasulik teada” artikleid

Katus tagab hoonele pika eluea

Hüdroisolatsioon bituumenrullmaterjalist

Kuidas renoveerida vana talumaja vundamenti

Tartu Vesi AS settekäitluse lamekatuste ehitus

Katused kaitsevad ehitisi erinevate mõjude eest

Vundamendi hüdroisolatsioon – tutvu linkidel oleva teabega

katusetööd, katusetöö – meie teenused

hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioonitööd – meie teenus

vundamendi soojustamine – meie teenus

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitus – kasulikku

Katuste ehitamine – kasulik teada

Uuri, mida  OÜ Evari Ehitus kirjutab ajakirjanduses

Katuse valikust sõltub maja eluiga

Edu on toonud pühendumus ja järjepidevus

Kolm põhjust, miks lamekatus võib vajada remonti või renoveerimist

Enne külmade tulekut on õige aeg oma katus üle kontrollida

Käes on õige aeg alustada suveks kavandatud katuseremondi eeltöödega

Vundamendi hüdroisolatsioon – vaata video filmi vundamendi hüdroisolatsioonitööst

Vundamendi hüdroisolatsioonitööd

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

Lamekatuse ehitus OÜ Evari Ehitus objektil

 

Vaata OÜ Evari Ehitus tööpakkumisi

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – vundamendi hüdroisolatsioon