Parapetiplekk kaitseb parapetti ilmastikumõjude eest

Parapetiplekk lamekatusel

Parapetiplekk on katteplekk, millega kaetakse katuse pinnast kõrgemale ulatuv seina osa ehk parapett

Parapetiplekk, parapeti katteplekk.

Hoone parapett on soovitav katta parapetipleki ehk katteplekiga. Katteplekk kaitsep parapetti pealt erinevate ilmastikumõjude eest. Parapetipleki valmistamiseks on soovitav kasutada plekki paksusega 0,5 kuni 0,8 mm. Parapetiplekk ehk katteplekk võib olla ka paksem. Paigaldatava kattepleki pikkus ei tohi olla pikem kui 2,5 kuni 3,0 m. Pikema pleki puhul hakkab ilmastikumõjudest tekkiv joonpaisumine pleki liitekohti lõhkuma.

Parapetiplekk ja omavaheline ühendus

Parapetiplekid ühendatakse omavahel kas valtsimise, põkkühenduse või plekkide ülekattega.

Valtsimist on soovitav kasutada pleki paksuseni kuni 0,7 mm.

Üle 0,7 mm paksuseid plekke on otstarbekas ühendada põkkühendusega.

Ülekattega plekkühenduse korral peavad plekid olema vaheldumisi vähemalt 50 mm. Ülekattega ühendust ei ole soovitav teha parapettidele, mille laius on üle 250 mm. Liitekohad tuleb hermetiseerida oludesse sobiva materjaliga.

Parapetipleki välisserva vertikaalne osa peab ulatuma parapeti aluskonstruktsioonist allapoole vähemalt 70 mm. See on vajalik selleks, et külgvihma korral ei tõuseks vesi mööda seina pinda pindpinevusega parapetikonstruktsiooni sisse.

Parapetipleki vertikaalne katusepoolne osa on soovitav valmistada kõrgusega vähemalt 50 mm. Parapetiplekk ei tohi olla soovituslikult horisontaalsele katusekattele lähemal kui 100 mm.

Parapetiplekk ja paigaldamine parapetile

Parapetiplekid paigaldatakse pealmisel ehk rõhtsal ehk horisontaalpinnal piisava kaldega katuse poole. Soovituslik kalle on 1:6 ehk umbes 17 cm/m. Seda selleks, et parapetile sadav vihm või lumesulamisest tekkiv vesi ei satuks hoone fassaadile. Vee sattudes fassaadile see määrdub, märgub ja mureneb. Lisaks võivad pleki serva tekkida jääpurikad, mis omakorda võivad muutuda ohtlikuks all liikuvatele inimestele.

Pleki kinnitamiseks kasutatavad kruvid peavad olema tihenditega. Kruvi enda korrosioonikindlus peab olema võrdne kasutatavate parapetiplekkide korrosioonikindlusega. Parapetiplekid tuleb kinnitada ka külgedelt. Kruvide soovituslik vahekaugus külgedel oleneb parapetist ja on 300 kuni 1000 mm. Katusepoolse vertikaalse plekiserva kruvid ei tohi olla horisontaalsele katusepinnale lähemal kui 300 mm.

Parapetipleki horisontaalpinnale ei ole soovitav teha aukusid. Vajadusel kinnitada erinevaid asju parapeti külge, tuleb kasutada abivahendeid, mis kinnitatakse parapetikonstruktsiooni külge või parapetipleki alla.

Loe veel plekk kaitseb parapetti ilmastikumõjude eest

Lamekatusetööd

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – parapetiplekk kaitseb parapetti ilmastikumõjude eest