Parapetituulutus ehitatakse lamekatuste tuulutamiseks

Parapetituulutus, parapett-tuulutus

Parapetituulutus ehk parapetituulutuseks ehk parapett-tuulutuseks nimetatakse seina- või katusekonstruktsiooni tuulutamist parapetikonstruktsiooni kaudu

Parapetituulutus on üks võimalikest lamekatusetuulutamise lahendustest.
Antud lahendus annab paremaid tulemusi kitsamate katuste korral.
Avamaastikel, suurte veekogude juures ja kõrghoonete lamekatustel ei ole soovitav parapetituulutust ehitada, sest on oht suurte külgtuulte korral niiskuse sattumiseks parapeti– ja ühtlasi ka katusekonstruktsioonidesse.

Parapetituulutuse ehitamisel peab tuulutuse väljundavad katma vastupleki ehk tormiplekiga.
Vastuplekk aitab kaitsta vee ja lume sattumist ehituskonstruktsioonidesse.
Võimalusel tuleb paigaldada tuulutusavadesse perforeeritud tormiplekk.
Vajadusel tuleb tuulutusava katta putukavõrguga.
Tormiplekk paigaldatakse veetihedalt vastu parapeti välimist vertikaalset seina parapetipleki alla peale välisseinte viimistlemist ja enne parapetipleki paigaldamist.
Paigaldamiseks kasutatakse kinnituskruve ja vajadusel tihendeid ja mastikseid.
Vastuplekk ehk tormiplekk kaitseb külgtuule ja pindpinevuse mõjul niiskuse ronimist mööda vertikaalset seina ülesse ehituskonstruktsioonidesse.

Parapetituulutus ehk parapett-tuulutuse ehitamine

Tuulduvate parapettide ehitamiseks kasutatakse immutatud okaspuitu, ehitusplaate või niiskuskindlaid / veekindlaid vineere.

Parapeti sisse ehitatav tuulutuskanal peab olema piisava paksusega, et tuulutussüsteem tööle hakkaks.
Soovituslik kanali paksus lamekatustel peab olema vähemalt 25 mm või suurem.
Minimaalne õhu läbilaskepilu ei tohi olla kunagi väiksem kui 20 mm.
Soovitav on kasutada aluskarkassi ehitamiseks immutatud okaspuulaudu mõõtmetega mitte vähem kui 25*100 mm.
Tugede omavaheline vahekaugus ei tohi olla suurem kui 600 mm.

Tuulutuskanalid kaetakse ehitus- või vineeritahvlitega.
Tahvlite  ehk plaatide paksus ei tohi olla väiksem kui 15 mm.
Ehitusplaat või vineer, mida kasutatakse õhutuskanali katteks, ei tihi olla pikem kui 1200 mm.
Kahe järjestikuse katteplaadi vahele peab jääma vähemalt 3 mm laiune vahe.
Selliselt tagatakse plaatide stabiilsus, sest niiskuse mõjul plaadid paisuvad ja kahanevad.
Pikemate plaatide paigaldamisel ja deformatsioonivahede puudumisel võivad plaadid kaarduda.
Parapettide pealmine ehk rõhtne osa peab olema piisava kaldega katuse poole, et parapetile sattuv vesi, lumi saaks kiiresti valguda katusele mitte fassaadile ja ei rikuks hoone fassaadi.

Lamekatuste parapetid kaetakse katusepoolselt küljelt ja pealt tavaliselt rullmaterjalidega.
Hoone välisküljed viimistletakse vastavalt hoone fassaadile.

Lamekatuste parapetid kaetakse pealt parapetiplekiga.
Parapetipleki välimine vertikaalne osa peab olema parapeti aluskonstruktsiooni ülemisest äärest alla poole vähemalt 70 mm ja seinast eemal mitte vähem kui 30 mm.

Loe veel tuulutus ehitatakse lamekatuse tuulutamiseks

Kaasaegsed lamekatused

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – parapetituulutus ehitatakse lamekatuse tuulutamiseks