Tormiplekk takistab sademete imbumist konstruktsiooni

Tormiplekk, vastuplekk katuste ehitamisel

Tormiplekk on vastuplekk, mis takistab piki välisseina tuule mõjul üles liikuvate sademete liikumist konstruktsiooni sisse

Tormiplekk ehk vastuplekk.

Tuulutusvahega seinaosa või parapeti tuulutusava alumisse äärde tuleb kinnitada vastuplekk ehk tormiplekk, et vältida külgvihma ronimist mööda seina katusekonstruktsiooni või seinakonstruktsiooni sisse.
Vastupleki ehk tormipleki ja seina omavaheline liitekoht peab olema veetihe.
Eriti oluline on tormipleki paigaldamine veekogude ääres olevatele hoonetele, kus võivad tekkida tugevad külgtuuled.

Tormipleki valmistamine ja paigaldamine

Tormiplekid valmistatakse tsingitud- või värvkattega plekist. Pleki konstruktsiooni külge kinnitamiseks kasutatakse sobivaid kruve. Kruvide soovitatav omavaheline vahekaugus peaks olema mitte rohkem kui 200 mm.
Kruvi ei tohi olla pleki äärele lähemal kui 3d, kus d on kasutatava kruvi läbimõõt.
Pleki ja konstruktsiooni vahele paigaldatakse välismõjudele sobiv mastiks.
Tormiplekid tuleb paigaldada õigel ajal ja õige tööde järjekorraga ehk tormiplekke võib paigaldada peale seinte krohvimist või mõnel muul viisil viimistlemist.

Tormipleki peale paigaldatakse katteplekk ehk/või parapetiplekk.
Katte- ehk/või parapetipleki vertikaalne osa peab ulatuma seinaava-, parapeti tuulutusava alumisest äärest allapoole vähemalt 70 mm.
Kattepleki ja tormipleki omavaheline vahe peab olema piisav, et nende vahelt saaks liikuda konstruktsioone tuulutav õhk. Tormipleki ja kattepleki omavaheline minimaalne vahe ei tohiks olla väiksem kui 20 mm.
Väiksema plekivahe korral ei pruugi konstruktsiooni tuulutus toimida.
Tormiplekk jääb kattepleki taha varju ja tava vaatamisel ei ole tormiplekk kaugemalt nähtav.

Loe veel vastuplekk kaitseb sademete imbumist konstruktsiooni

BAU 2019

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – tormiplekk takistab sademete imbumist konstruktsiooni