Pollar tagab katusel turvalisuse

Pollar tagab katusel turvalisuse

Katusel töötavate või liikuvate inimeste ohutuse tagamiseks on vajalik kasutada kukkumisvastaste turvasüsteemide ankurpunkte ehk pollareid ehk katusepollareid ehk turvapollareid (pollar)

 

Paljudes Euroopa riikides on turvapollarite kasutamine katustel kohustuslik. Kuigi momendil ei kohusta Eestis seadus veel katusepollarite paigaldamist, on viimastel aastatel  märkimisväärselt kasvanud pollarite kasutamine. Riigiasutused, kinnisvaraarendajad, kinnisvara omanikud on mõistnud, et inimeste kaitseks on vajalik  töökeskkonnariske minimeerida.

Pollarid jagunevad kerg- ja massiivpollariteks, lisaks on olemas ajutised kinnituspunktid ja -süsteemid. Kergpollareid valmistatakse roostevabast materjalist ja neid kasutatakse ainult inimeste turvamiseks. Korraga saab kergpollarite ühe süsteemiga turvata kuni kolme inimest. Massiivpollareid kasutatakse nii inimeste kui seadmete, reklaamide ja muude paigaldiste kinnitamiseks katusel. Massiivpollareid valmistatakse terasest ja nad on kaetud korrosioonikaitsekihiga.

Katusel töötamise ohud

Eelmisel aastal oli viimase kümnendi suurim tööõnnetuste arv. Tööinspektsiooni teatel toimub enim raskeid tööõnnetusi kukkumise tagajärjel. Turvalisuse kaalutlusel on katusepollarid vajalikud inimeste, turvatrosside, turvasiinide, reklaamaluste, käiguradade, aknapesusüsteemide, seadmete jms kinnitamiseks. Katusepollareid peaks kasutada juba siis, kui kõrgus on kaks või rohkem meetrit.

Katuse turvaseadmed peavad olema ehitatud ja reguleeritud nii, et kukkuv inimene ei puutuks kokku all oleva tasapinnaga. Ohutu kukkumise tarbeks ei tohi kasutatava turvaköie vaba lõtk olla üle 2 m.

Lisaks muudele ohuallikatele võib katusel töötajal väheneda ohu- ja kohataju, sest katusel tehtavad tööd nõuavad enamjaolt pingutust ja inimeste tähelepanu hajub. Oht suureneb väsimuse suurenemisega. Pahatihti ei suudeta hinnata ohutuks töötamiseks piisavat kaugust katuseäärest. Samuti võivad ilmastikunähtused teha katusel töötamise libedaks, mis lisab juurde veelgi riske.

Isevalmistatud pollareid katustel kasutada ei tohi, kuna sertifitseerimata tooted ei suuda tagada piisavat turvalisust. Sertifitseerimata katusepollarite kasutamine on väga ohtlik, sest pollarite valmistamise kvaliteet, neile lubatud koormus, pollarite käitumine koormuste rakendumisel on teadmata.

Paigaldavad õppinud meistrid

Evari Ehitus  juhataja ja vastutava spetsialisti Rein Kala sõnul ei piisa kuni kuue meetri kõrgusega katustel üksikute turvapunktide olemasolust, vaid peab olema ehitatud turvatrossi ehk eluliini sisaldav turvasüsteem.

„Oluline on, et pollarite kinnitus aluskonstruktsiooni külge oleks tehtud vastavalt ehitusprojektile kooskõlas tootja paigaldusjuhendiga. Pollarite kinnitus sõltub aluskonstruktsioonist. Kinnitusvahendid on enamus tootjatel tehasekomplektis pollaritega kaasas.

Tehases valmistatud pollarite kõik partiid läbivad katsetused laborites. Seejärel tähistatakse iga pollar tehase sertifikaadi märgisega, kinnitades sellega nende kvaliteeti. Lisaks varustatakse paigaldatud pollarid andmesiltidega, millele on märgitud pollari mark, standart, tootja, tootmispartii number, paigaldaja ja paigaldusaeg. Vajadusel ka lubatud maksimumkoormus.

Pollareid võivad paigaldada ainult väljaõppe saanud meistrid. Samas tuleb pollareid regulaarselt kontrollida ja veenduda nende ohutuses ning töökindluses,“ selgitab Kala.

Pollarite paigaldamise õigus on OÜ Evari Ehitus. Uuri rohkem www.evari.ee (link www.evari.ee ) või küsi infot [email protected].

Loe veel:

Katusepollarid, julgestustrossid

Katusepollar

OÜ Evari Ehitus – Evari uudised – Pollar tagab katusel turvalisuse