Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus Maarjamõisa linnaosas

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus.

Vaatamata pingelisele ajagraafikule, hoone spetsiifikale ja varade säilitamise tingimustele anti hoone kasutusluba üle isegi kuu aega enne tähtaega.

Tehtud tööd

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus Maarjamõisa linnaosas Nooruse 3 Tartu linnas Tartumaal

Eesti Rahvusarhiivi lamekatuse ehitustööd
Lamekatuse ehitustööd

Rahvusarhiivi põhiülesanne on asutuse või isiku poolt avaliku ülesande täitmise käigus loodud või saadud dokumentide hindamine, arhivaalide kogumine ja säilitamine ning neile juurdepääsu võimaldamine ja nende kasutamise korraldamine.

Rahvusliku arhiivisüsteemi loomist alustati 1920. aastal.

1935. aastal võeti vastu arhiiviseadus.

 

Nõukogude ajal läks arhiivide juhtimine Arhiivide Peavalitsuse kätte.

Antud asutus alustas tegevust 1999. aasta 1. jaanuarist hõlmates ajalooarhiivi, riigiarhiivi, filmiarhiivi, maaarhiivi.

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus –
Aurutõkke paigaldamine

Rahvusarhiivi katuse ehitus
Katuse ehitas

Katuse kandekonstruktsiooniks olid raudbetoonist laepaneelid.

Paneelide pealispind korrastati.

Aurutõkke kihiks keevitati paneelidele ühe kihiline SBS bitumenrullmaterjalist aurutõke.

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus –
Katuse põhisoojustus

Põhisoojustuseks ehk katuse soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 Silver kogupaksusega 250 mm.

Kalded ja vastukalded ehitati samast materjalist.

Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati tuulutussoontega 30 mm paksusega Isover klaasvillast plaate.

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus –
Katuse kattekiht

Eesti rahvusarhiivi lamekatusetööd
Lamekatusetööd

Katuse kattekihiks ehk pealiskihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalisthüdroisolatsioonikiht.

Katusekonstruktsioon tüübeltati ehk kinnitati  katuse kandekonstruktsiooni ehk raudbetoonist laepaneelide külge.

Kinnitamiseks kasutati katusetüübleid ehk teleskooptüübleid.

Kinnituselemendiks olid metallist betoonikiilud.

Kiilud löödi mehhaaniliselt betooni pinda puuritud aukudesse.

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus –
Parapetid

Eesti Rahvusarhiivi katuseaken
Katuseaken

Ehitati immutatud puidust ja OSB 3 ehitusplaadist mittetuulduvad parapetid.

Parapetid soojustati ja kaeti SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk tõstetega.

Katuse ja parapeti ühendusjoonele keerati kruvidega ehk kinnitati kolmnurksed liistud.

Parapetid kaeti pealt püstvalts ühendusega parapetiplekiga.

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus –
Katuse vee äravool

Katus on sisemise veeäravooluga.

Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati elektrilise küttega katusekaevud ehk katuselehtrid.

Kaevude äravoolutorudele paigaldati kondensatsiooni vältimiseks soojustuskoorikud.

Prahi kaevu sattumise vältimiseks pandi kaevudele peale prahisõelad.

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus –
Katuse tuulutus

Katuse tuulutamiseks keevitati katuse tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid.

Tuulutite jalgadele keevitati täiendav tugevdusriba.

Katusele paigaldati suitsuluugid.

Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus –
Katusepollarite paigaldus

Turvalisuse tagamiseks paigaldati katusele roostevabast materjalist katusepollarid ehk turvapollarid.

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus –
Terrassi katuse paigaldus

Eesti Rahvusarhiivi katuseäär
Katuseäär

Viiendale korrusele ehitati terrass.

Hüdroisolatsiooniks kasutati kahes kihis keevitatud ehk kahekihilist SBS bituumenmaterjali.

Paigaldati serva- ja seinaplekid.

Eesti Rahvusarhiiv – Nooruse 3, Tartu linn, Tartumaa

Pildigalerii - Riigiarhiivi katusepollarite paigaldus

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus – veel katusepollarite paigaldustöid

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus
Rahvusarhiiv logo

Tellija:

Eesti Rahvusarhiiv

Projekti nimi:

Eesti Rahvusarhiivi lamekatuse ehitamine

Kategooria:

Lamekatusetöö

Ehituse tüüp:

Riikliku tähtsusega hoone

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Nooruse 3, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

2015

Projekti lõpp:

2015