Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus

Vaatamata pingelisele ajagraafikule, hoone spetsiifikale ja varade säilitamise tingimustele anti hoone kasutusluba üle isegi kuu aega enne tähtaega.

 

Teostatud tööd:

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus

Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus
Eesti Rahvusarhiivi katusepollarite paigaldus

Rahvusarhiivi põhiülesanne on asutuse või isiku poolt avaliku ülesande täitmise käigus loodud või saadud dokumentide hindamine,arhivaalide kogumine ja säilitamine ning neile juurdepääsu võimaldamine ja nende kasutamise korraldamine.

Rahvusliku arhiivisüsteemi loomist alustati 1920. aastal. 1935. aastal võeti vastu arhiiviseadus. Nõukogude ajal läks arhiivide juhtimine Arhiivide Peavalitsuse kätte. Antud asutus alustas tegevust 1999. aasta 1. jaanuarist hõlmates ajalooarhiivi, riigiarhiivi, filmiarhiivi, maaarhiivi.

Lamekatusele katusepollarite paigaldamine

Rahvusarhiivi katus
Rahvusarhiivi katuse ehitas OÜ Evari Ehitus

Katuse kandekonstruktsiooniks olid raudbetoonist laepaneelid. Paneelide pealispind korrastati. Aurutõkke kihiks keevitati paneelidele ühe kihiline SBS bitumenrullmaterjalist aurutõke.

Katuse põhisoojustus

Põhisoojustuseks ehk katuse soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 Silver kogupaksusega 250 mm. Kalded ja vastukalded ehitati samast materjalist. Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks kasutati tuulutussoontega 30 mm paksusega Isover klaasvillast plaate.

Katuse kattekiht

Rahvusarhiiv, katusepollarite paigaldus, lamekatusetööd
Lamekatusetööd

Katuse kattekihiks ehk pealiskihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalisthüdroisolatsioonikiht. Katusekonstruktsioon tüübeltati ehk kinnitati  katuse kandekonstruktsiooni ehk raudbetoonist laepaneelide külge. Kinnitamiseks kasutati katusetüübleid ehk teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid metallist betoonikiilud. Kiilud löödi mehhaaniliselt betooni pinda puuritud aukudesse.

Katuse parapetid

Rahvusarhiiv, katusepollarite paigaldus, katuseaken
Katuseaken

Ehitati immutatud puidust ja OSB 3 ehitusplaadist mittetuulduvad parapetid. Parapetid soojustati ja kaeti SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk tõstetega. Katuse ja parapeti ühendusjoonele keerati kruvidega ehk kinnitati kolmnurksed liistud. Parapetid kaeti pealt püstvalts ühendusega parapetiplekiga.

Katuse vee äravool

Katus on sisemise veeäravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati elektrilise küttega katusekaevud ehk katuselehtrid. Kaevude äravoolutorudele paigaldati kondensatsiooni vältimiseks soojustuskoorikud. Prahi kaevu sattumise vältimiseks pandi kaevudele peale prahisõelad.

Katuse tuulutus

Katuse tuulutamiseks keevitati katuse tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid. Tuulutite jalgadele keevitati täiendav tugevdusriba. Katusele paigaldati suitsuluugid. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Katusepollarite paigaldus

Turvalisuse tagamiseks paigaldati aga roostevabast materjalist katusepollarid ehk turvapollarid.

Terassi katuse paigaldus

Rahvusarhiiv, katusepollarite paigaldus, katuseäär
Katuseäär

Viiendale korrusele ehitati terrass. Hüdroisolatsiooniks kasutati kahes kihis keevitatud ehk kahekihilist SBS bituumenmaterjali. Paigaldati serva- ja seinaplekid.

Galerii:

Rahvusarhiiv logo

Tellija:

EESTI RAHVUSARHIIV

Projekti nimi:

EESTI RAHVUSARHIIVI LAMEKATUSE EHITAMINE

Kategooria:

LAMEKATUSETÖÖ

Ehituse tüüp:

RIIKLIKU TÄHTUSEGA HOONE

Tööde iseloom:

UUSEHIRUS

Riik:

Eesti

Aadress:

TARTU NOORUSE 3

Projekti algus:

2015

Projekti lõpp:

2015