Aurutõke on kiht auru leviku takistamiseks

Aurutõke bituumen kile foolium

Aurutõke on materjalikiht ehk isolatsioonikiht, mis on mõeldud hoonest piirdesse tungiva veeauru liikumise takistamiseks

Aurutõke võib olla ehitatud erinevatest materjalidest.
Lamekatuste ehitamisel kasutatakse põhiliselt kile-, bituumen- ja fooliumaurutõkkeid.
Aurutõkkeks saab kasutada ka kuuma bituumeniga katuse aluskonstruktsioonile kleebitavat vahtklaasi.
Sellisel juhul täidab vahtklaas nii aurutõkke kui ka soojustuse otstarvet.

Isoleeriv kiht paigaldatakse köetava ruumi sisepinna lähedale ehk väga tihti enne piirde soojusisolatsiooni.
Tõke peab toimima ka õhutõkkena.

Aurutõke peab olema piisava veeaurutakistusega ja materjali liitekohad peavad olema põhimaterjaliga samaväärse aurutihedusega.
Ükski aurutõke ei ole absoluutse aurutihedusega.

Lamekatusekonstruktsioonis

Aurutõkkekiht paigaldatakse lamekatusekonstruktsiooni soojemale poolele selliselt, et kihi pinnale ei tekiks kastepunkti.
Normaalniiskusega (õhuniiskus talvel umbes 40% ja temperatuur umbes 20 kraadi) hoonetes võib aurutõkkekihi paigaldada ka soojustuse sisse selliselt, et ruumi poole jääva soojustuskihi soojajuhtivus ei ületaks 1/4 katusekonstruktsiooni kogu soojajuhtivusest.

Aurutõkkekiht võib lamekatusekonstruktsioonis paikneda nii all- kui ülalpool katusekaldeid.
Oluline on, et suure veeimavusega kallete ehitamiseks kasutatavatest materjalidest (näiteks betoon ja tasandussegud) oleks võimalik niiskusel katusekonstruktsioonist allapoole välja kuivada.

Alused

Aurutõkke alusmaterjal võib olla betoonist, metallist, puidust.

Betoonist alustel ei tohi olla ebatasasusi, mis võivad aurutõket vigastada.
Alus peab olema vähese niiskusega ja niiskus peab saama ajas aluskonstruktsioonist välja kuivada.

Betoonalusele ei tohi paigaldada alumineeritud aurutõkkepinda vastu betooni, samuti pole soovitav kasutada klaastugikangaga bituumenrullmaterjale.
Betoon on leeliseline ja leeline keskkond söövitab nii alumiiniumi kui klaaskangast.

Profiilplekist alusele otse on kile ja bituumenrullmaterjalidest aurutõkete paigaldamine keeruline, sest profiilpleki lohu kohtades kipub aurutõkke materjal läbi vajuma ja aurutiheduse saavutamine raskendatud.
Küll aga on väga hea profiilplekist alustele paigaldada iseliimuvaid aurutõkkeid, eriti alumineeritud iseliimuvaid rullmaterjale, mille peal on katuseehitajatel hea ja turvaline ka edaspidi töötada.

Et tagada  aurutõkke liitekohtade aurutihedus ja kestvus, paigaldatakse aurutõkkekiht sageli alusprofiilplekile paigaldatud mineraalvill- või ehitusplaadi peale.
Soovituslik alusvillaplaadi paksus oleneb kogu katuse soojustuskihi paksusest ja mahub 20 kuni 50 mm vahele.
Ehitusplaadi paksus sõltub katusekonstruktsiooni kinnitusviisist.
Soovituslik ehitusplaadi paksus on 15 mm või paksem.
Kui konstruktsiooni mehaaniline kinnitamine suudetakse teha läbi ehitusplaadi otse kandva profiilpleki külge, siis võib ehitusplaadi paksus olla ka väiksem.

Puidust alustel ei tohi olla ebatasasusi, et vältida aurutõkkekihi vigastusi.
Alus peab olema vähese niiskusega ja niiskus peab saama alusest ruumi poole välja kuivada.

Aurutõkkematerjalide valik

Aurutõkkematerjal valitakse vastavalt ehitise sisekliimale ja aluskonstruktsioonile.
Peab arvestama ka paigaldamisaegseid kahjustavaid mõjusid.

Paigaldamine

Aurutõke on oluline lamekatuse konstruktsiooni osa.
Paigaldamisega tuleb tagada siseruumides oleva niiskuse kontrollimatu liikumine katusekonstruktsiooni.

Bituumenaurutõke ehitatakse bituumenrullmaterjalist või bituumenmastiksist.
Aurutõkke erinevad materjali paanid liidetakse kas keevitamisega, kuumaõhupuhuriga soojendades või bituumeniga liimides.
Võib kasutada ka iseliimuvaid bituumen-aurutõkkematerjale.

Plastaurutõke ehitatakse ehituskilest.
Normikohane aurutõkkekile paksus on 0,2 mm.
Kahe erineva paani ühenduskoht tehakse paanide ülekattega vähemalt 200 mm ja ühendused kas teibitakse, valtsitakse, liimitakse või ühendatakse kuumaõhu keevitusega.

Aurutõkke ülespöörded ehk tõsted vertikaalpinnale kinnitatakse ja võimalikud ühendused katuse hüdroisolatsioonikihiga tehakse samaväärsetena kogu katusekonstruktsiooni aurutõkkelahendusega.

"<yoastmark

Loe veel aurutõke on isolatsioonikiht veeauru leviku taksistamiseks

Moodne Kodu: Tõhus ja kvaliteetselt paigaldatud aurutõke tagab katusele pika eluea

Postimees: Tõhus ja kvaliteetselt paigaldatud aurutõke tagab katusele pika eluea

Tõhus ja kvaliteetselt paigaldatud aurutõke tagab katusele pika eluea

Tõhus ja kvaliteetselt paigaldatud aurutõke peab ajale vastu

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – aurutõke on isolatsioonikiht auru leviku takistamiseks