OSB põrandaplaat ehituskonstruktsioonis

OSB põrandaplaat

OSB põrandaplaat on materjal, mis valmistatakse suuremate puitlaastude kokkupressimise teel kõrge rõhu ja temperatuuri juures

OSB põrandaplaat, OSB põrandaplaadid, OSB plaat, OSB plaadid.

Enamasti kasutatakse OSB põrandaplaate aluspõrandana ehk põranda kattematerjali aluskonstruktsioonina.

OSB põrandaplaadi paksus kandval raamil

Kasutatava OSB põramdaplaadi paksus sõltub toetuslaagide sammust.

15 mm paksusega plaatide korral peab toetuslaagi samm olema mitte suurem kui 300-400 mm, 18 mm paksusega plaatide korral 40-60 mm ja 22 mm paksusega plaatide korral 600-800 mm.

Põrandaplaatide paigaldamine kandvale raamile

Kõigi servatud põrandaplaatide puhul tuleb jätta plaatide vahele 3 mm suurune vahe, et niiskuserežiimi muutumisel saaksid plaadid paisuda.

Kõikide sulundliitega plaatide ühenduskohad tuleb liimida sobiva T+G liimiga (näiteks polüuretaan).

Põrandaplaadid ehk ehituslaadid tuleb paigaldada nii, et plaadi põhitelg oleks alustaladega risti ja lühemad servad tuleb kinnitada vaheliti ehk malekorras.

Sulunditega plaadid tuleb paigaldada nii, et mõlemad lühemad servad oleksid taladega toestatud. Servatud plaadid peavad olema toetatud kõikidest servadest.

Nii servatud kui sulunditega plaatidele tuleb jätta seinast minimaalselt 15 mm suurune paisumisvahe.

Löökheli ülekande mõju vähendamiseks tuleb taladele alla paigaldada lisaks heliisolatsioonikiht.

Põrandaplaatide kinnitamine aluskonstruktsiooni külge

Plaatide kinnitamisel tuleb eelistada tavalistele siledatele naeladele kas ringkeermega naelu või kammnaelu. Minimaalne naela pikkus võib olla 50 mm või 2,5 korda suurem plaadi paksusest. Kasutama peab suurema väärtusega tulemust.

Puukruvide minimaalne pikkus võib olla 45 mm või 2,5 korda suurem plaadi paksusest. Kruvi minimaalne läbimõõt peab olema 4,2 mm.

Kinnituselementide soovituslik maksimaalne vahekaugus  võib olla plaadi servades 150 mm ja  ja plaadi keskel 300 mm.

Kinnitid ei tohi olla servale lähemal kui 10 mm.

OSB põrandaplaat tuleb kaitsta niiskuse eest

Kui OSB plaadid paigaldatakse aluspinnase kohale, tuleb aluspind niiskuse eest isoleerida hüdroisolatsioonikihiga. Isolatsioonikihiks võib olla ehituskile, bituumenrullmaterjal. Hüdroisolatsiooni kiht peab olema pidev ja katkematu.

Paigaldamise ajal tuleb teha kõik endast olenev, et kaitsta plaate ilmastikumõjude eest.

OSB põrandaplaadid ujuvpõranda konstruktsioonides

Ujuvpõranda konstruktsioon koosneb OSB sulundliitega profiilplaatidest paksusega 22-25 mm. Võib kasutada ka üksteise peal kahte plaati , millest kumbki on 15-18 mm paks.

Kui sulunditega ühenduskohtades ei ole ette näha liiklemist, siis piisab vähe nõudlikele põrandatele ühest plaadikihist.

Muudel juhtudel on soovitav kasutada kahe- või enamakihilist konstruktsiooni.

OSB plaadid tuleb paigaldada heliisolatsioonikihile, kus kihid on omavahel 90 kraadise nurga alla.

Plaadid tuleb omavahel kokku liimida ja/või kruvida. Põranda kriuksumisohu vähendamiseks tuleb eri põrandakihid kinni kruvida mõlemas suunas ja võimalusel lisada plaatide vahele eralduskiht.

Tänu põrandaplaatide väikestele mõõdumuutustele sobib OSB plaatidest aluskiht nii elastseks kui kõvaks põrandakatteks.

Loe veel OSB põrandaplaat ehituskonstruktsioonis

Puitplaatmaterjalid ja milleks neid kasutada?

Vaata veel videot põrandaplaat ehituskonstruktsioonis

Kuidas paigaldada OSB põrandaplaati

 

OÜ Evari Ehitus – katusega seotud terminid – OSB põrandaplaat ehituskonstruktsioonis