Eesti Maaülikooli metsamaja D-korpuse katused soojustati vahtpolüsterooliga EPS 60

Eesti Maaülikooli metsamaja D-korpuse katused soojustati vahtpolüsterooliga EPS 60

Eesti Maaülikooli metsamaja D-korpuse katused ehitas OÜ Evari Ehitus 2012. aastal. Katused on SBS bituumenrullmaterjalist kahekordse kattega. 

Betoonist aluskonstruktsioon ehk kandekonstruktsioon puhastati ja korrastati. Katuse kandekonstruktsioonile keevitati ühekihiline SBS rullmaterjalist aurutõkkekiht.

Põhisoojustuseks paigaldati vahtpolüsteroolist EPS 60 plaatsoojustus. Lamekatuse tuulutamiseks laotati põhisoojustuse peale tuulutussoontega katusevilla plaadid paksusega 30 mm.  Plaatide tuulutussooned kulgesid katusekalde suunas ehk madalamalt kõrgemale. Tuulutussooned ühendati katusetuulutuse peakanalitega. Peakanalid lõigati vahtsoojustuse pealmisesse pinda mõõtmetega 90*50 mm.

Katuse vettpidavaks kihiks keevitati katusele kahekordne SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht ehkhüdroisolatsioonikiht. Katusekonstruktsioon kinnitati katuse kandekonstruktsiooni külge plastist katusetüüblitega. Katuse vastukallete ehitamiseks kasutati kaldu lõigatud vahtpolüsterooli.

Ehitati immutatud puidust ja OSB 3 ehitusplaadist parapetikonstruktsioon, mis kaeti bituumenrullmaterjalist kattega ehk tõstetega ehk ülespööretega. Parapeti ülemine ehk horisontaalne plaat paigaldati katuse poole piisava kaldega ja parapetile ehitati peale plekist kate. Paigaldati tormiplekid. Katus on sisemise vihmavee äravooluga. Vihmavee katuselt ärajuhtimiseks kinnitati katusesse küttega katusekaevud. Kaevud paigaldati katuste madalamatesse punktidesse katusepinnast 3 cm madalamale. Prahi kaevu sattumise vältimiseks pandi kaevudele peale prahisõelad.

180 m2 ulatuses kasutati katuse soojustuseks soojustusvahtu Styrofoam 250 paksusega 170 mm. Paigaldati filterkangas ja ehitati betoonist kalded.

Objekti andmed

Objekt:   Eesti Maaülikooli metsamaja D-korpuse juurdeehitus
Aadress:   Fr. R. Kreutzwaldi 5, Tartu

Galerii

Eesti Maaülikooli metsamaja D-korpus ehk Eesti Maaülikooli Taastuvate loodusvarade teaduskeskus avati 20. veebruaril 2014. aastal.

Antud keskusesse on koondunud ülikooli roheliste teadustega tegelevad üksused. Üksuses töötavad teadlased ja toimub õppetöö. Ruumi on 5100 m2.

Hoone arhitektuurilise lahenduse tegid KAMP Arhitektid.

Teaduskeskuse rajamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) 4,95 miljoni euroga. Renoveerimistööde kogumaht oli peaaegu 7 miljonit eurot.