Eesti Maaülikooli metsamaja ABC korpuse hüdro ehk vundamendi hüdroisolatsioonitööd tehti SBS bituumenisolatsioonist

Eesti Maaülikooli metsamaja ABC korpuse hüdro ehk vundamendi hüdroisolatsioonitööd tehti SBS bituumenisolatsioonist

Eesti Maaülikooli metsamaja ABC korpuse hüdro ehk vundamendi hüdroisolatsioonitööd javundamendi soojustustööd tegi OÜ Evari Ehitus 2012. aastal.

Lahtikaevatud vundament pesti survepesuriga puhtaks, tasandati aluspind ja krunditi ehk kanti peale praimer. Vundamendile keevitati hüdroisolatsiooniks ühekihilisest SBS bituumenrullmaterjalist isolatsioonikiht. Vundamendid soojustati EPS 120 vahtpolüsteroolist soojustusega. Soojustusplaatide ühenduskohad täideti paisuva vahuga.

Renoveerimise käigus tehti olemas oleval lamekatusel vajalikud soojustustööd, hüdroisolatsioonitööd, parapeti ehitustööd. Parandati katuse kaldeid.

Objekti andmed

Objekt:   Eesti Maaülikooli õppehoone ABC korpuse renoveerimine
Aadress:   Kreutzwaldi 5, Tartu

Galerii

Eesti Maaülikooli metsamaja ehitati eelmise sajandi kaheksakümnendate aastate esimesel poolel toonase Tartu Kolhooside Ehituskontori (KEK) poolt ja oli oma aja kohta suur ehitus. 

Ligi 30 aastat hiljem ei vastanud toona ehitatud hoona aga kaasaja nõuetele ja maja renoveeriti 2,7 miljoni euroga CO2 heitmekvoodi müügiraha eest. Tööde käigus soojustati õppehoone sokkel ja fassaadid. Vahetati välja aknad ja uksed. Täielikult uuendati küttesüsteem ja paigaldati soojusvahetiga ventilatsioonisüsteem.