Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus Narva mnt 18

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus Narva mnt 18

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus.

Oluline lisatõestus selle maja vajalikkusest on tõik, et kõrgkooli vastuvõtt on erakordselt edukas just IT-erialadel

Toomas Asser - rektor
Tehtud tööd

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus Narva mnt 18 Ülejõe linnaosas Tartumaal

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus –
Katuse ettevalmistustööd ja aurutõkke paigaldus

Katuse betoonist aluskonstruktsioon korrastati.

Korrastatud aluskonstruktsioonile keevitati SBS bituumenrullmaterjalist aurutõke.

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus –
katuse soojustustööd

Keskuse Delta katuse soojustamiseks kasutati vahtpolüstürooli EPS 60 paksusega 280 mm, mille peale laotati klaasvillast OL-TOP50 (80kPa) katusekatteplaadid.

Soojustusplaadid paigaldati nii, et erinevate plaatide kokkupuutekohtadesse ei tekiks ristikujulisi mustreid.

Soojustuse erinevad kihid paigaldati nihkega, et vältida erinevate kihtide verikaalvuukide sattumist kohakuti.

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus –
Katuse kalded ja vastukalded

Katuse kalded ja vastukalded ehitati vahtpolüstüroolist EPS 60.

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus –
Katuse tuletõkketsoonide paigaldus

Katuse tuletõkketsoonid eraldati kivivillribadega laiusega 1000 mm ja ümber katuse läbiviikude paigaldati 200 mm laiused kivivillast tuletõkkeribad.

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus –
katuse katmine hüdroisolatsiooniga

Keskuse Delta katuse soojustusele keevitati kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ehk katusekate.

Katusekatte paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm.

Ühendusvuukidest pressiti välja bituumenriba laiusega 5 kuni 10 mm.

Hüdroisolatsioonikihi pealmine kiht keevitati alumise kihi külge nii, et vuukide ühenduskohad ei sattuks kohakuti.

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus –
Katuse parapeti ehitus

Immutatud puidustveekindlast vineeristehitusplaadist ehitati katusele parapett.

Katuse ja parapeti puutejoonele paigaldati immutatud okaspuidust kolmnurkliist.

Parapetikonstruktsiooni peale kinnitati vüstvaltsidega parapetiplekk.

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus –
muud katusetööd

Seintele paigaldati katuse lõpetusplekid.

Keskuse Delta vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusekonstruktsiooni vee äravoolulehtrid ehk katuselehtrid/sadeveelehtrid.

Katuse tuuldumiseks paigaldati katuse pinnale alarõhutuulutid.

Paigaldati vihmaveerennid ja vihmaveetorud.

Paigaldati katuseluugid.

Katuse läbiviikudele paigaldati läbiviigutihendid.

Töövõtutööde käigus kaeti hüdroisolatsiooniga 1. 3. 4. korruse terrassid.

Tartu Ülikooli IT keskus Delta – Narva mnt 18, Tartu linn, Tartumaa

Pildigalerii - keskuse katusetööd

Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus – veel koolide katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2019 – Tartu Ülikooli IT keskus Delta katusetööd Tartus
Tartu Ülikooli logo

Tellija:

Tartu Ülikool

Projekti nimi:

Keskuse lamekatuse ehitustööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Õppe- ja teadushoone, ettevõtlusmaja

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Narva mnt 18, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

oktoober 2018

Projekti lõpp:

August 2019

Iseloomulik näitaja:

Katuste pind 4 700 m²
Terrassi pind 527 m²