Puiga Põhikooli katusetöö Võrumaal Järve 7 Puiga külas

Puiga Põhikooli katusetöö Võrumaal Järve 7

Puiga Põhikooli katusetöö Võrumaal Järve 7.

Puiga piirkonnas on palju noori

Puiga piirkonnas on eramute ehitamine hästi aktiivne ja seetõttu on piirkonda elama tulemas palju noori, mis omakorda täidab lastega Puiga kooli kui lasteaia.

2021.- 2022. õppeaastal õpib Puiga põhikoolis 176 õpilast ja puiga lasteaias Siilike käib sellel õppeaastal 98 last.

Kooli ja lasteaia juurdeehitus

Ümberehitamise ja laiendamise tööde käigus kerkib kahekorruseline juurdeehitus, kuhu tuleb lisada ka lasteaiarühm.

Juurdeehitusega saab olemasolev hoone lisa üle tuhande ruutmeetri.

Söökla ja köök

Vana osaga ühendatud koolimaja uues osas saavad olema lisaks eelkooliealistele laste rühmale ning esimese kooliastme klassidele söökla ja köök, mis kolivad vana koolihoone osa keldrist nii-öelda maapeale.

Eriklassid

Lisaks on juurde ehitatava koolimaja osasse planeeritud tehnoloogia, kodunduse ja käsitöö  ning inglise keele klassid.

Parklad

Koolimaja juurde rajatakse ka kaks parklat: lasteaiale 16-kohaline parkla ja koolile 23-kohaline parkla.

Puiga põhikooli juurdeehitustööd lähevad maksma veidi üle 3,5 miljoni ja seda rahastab Võru vald.

Kalmer Puusepp - Võru vallavanem
Tehtud tööd

Puiga Põhikooli katusetöö Võrumaal Järve 7 Puiga külas Võru vallas

Puiga Põhikool – Järve 7, Puiga küla, Võru vald, Võrumaa

Pildigalerii - põhikooli katusetöö

Puiga põhikooli katusetöö Võrumaal Järve 7 – veel koolide katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2022 – Puiga Põhikooli katusetöö Võrumaal Järve 7
Puiga Põhikool logo

Tellija:

Võru vald

Projekti nimi:

Katusekonstruktsiooni ehitustöö

Kategooria:

lamekatus

Ehituse tüüp:

Koolimaja

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Järve 7, Puiga küla, Võru vald, Võrumaa

Projekti algus:

Oktoober 2022

Projekti lõpp:

November 2022

Iseloomulik näitaja:

Katusepind  670  m²