Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimine kahe komponentse võõphüdroisolatsiooniga

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimine

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimine. OÜ Evari Ehitus töövõtus oli maaaluste veemahutite hüdroisoleerimine kahekomponentse võõphüdroisolatsiooniga, vundamendi hüdroisolatsiooni ning soojustus ja lamekatuse ehitustööd. Tööd tehti 2013. aastal.

Veemahutid. Maaaluste veemahutite hüdroisoleerimine. Hüdroisolatsioonitööd tehti kahekomponentse võõphüdroisolatsiooniga. Hüdroisolatsiooniks paigaldati Izolex Cemizol 2 EN materjal. Paigaldati 120/70 kummilindid ja nurgaelemendid.

Hoone vundament ja sokkel. Hoone vundamendile kleebiti SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ja soojutati Styrofoam SL-AN 250 50 mm paksuse soojustusega. Soklile paigaldati 50*50 mm immutatud puidust prussid, soojustati sama soojustusega ja sokkel kaeti tsementplaatidega. Plaatide vahele paigaldati kummitihend.

Lamekatus. Raudbetoonist laepaneelide pealmine pind puhastati ja korrastati. Pinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist auruisolatsiooni kiht. Katusetööde käiguskatus soojustati EPS 60 vahtpolüsteroolist plaatidega paksusega 200 mm. Soojustuse peale pandi 30 mm paksuste  tuulutussoontega Isover kattevillaplaadid. Katuse kalded ehitati vahtpolüsteroolist.

Katusekatteks kasutati SBS bituumenrullmaterjalist kahekordset katusekatet ehk hüdroisolatsioonimaterjali.  Katusekatte materjal keevitati gaasipõletiga kahes kihis kattevillast plaatide peale. Katusekonstruktsioon kinnitati ehk tüübeltati katusetüüblitega aluskonstruktsiooni külge. Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid betoonikiilud. Kiilud löödi alusbetooni puuritud aukudesse.

Katusele ehitati immutatud puidust 50*100 mm, OSB 3 ehitusplaadist ja 100 mm paksusest kivivillast nii parapetikonstruktsioon kui ka räästakonstruktsioon. Katus on välimise veeäravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati nii vihmaveerennid, kui ka vihmaveetorud, ääre- ja parapetiplekid. Katusekonstruktsiooni tuulutamiseks paigaldati katusele alarõhutuulutid.

Purgla katus. Ehitati puidust katuse aluskonstruktsioon. Katuse kalded 1:80 ehitati vahtpolüsteroolist. Katuse katteks paigaldati profiilplekk TP 20. Paigaldati katuse ääreplekid ja parapetiplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine
Aadress:   Kurelaane küla, Konguta vald, Tartumaa

Galerii

Tartumaal Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine rahastati 6,9 miljoni euro ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Kogu obkjekti maksumuseks oli 8,4 miljonit eurot.

Projekti tulemusena suureneb Elvas ja Käärte alevikus ühisveevärgiga varustatud elanike osakaal, mis ulatud peale projekti valmimist 97-98% kogu piirkonna inimeste arvust.