Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek Tartumaal Kurelaane külas

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek Tartumaal

Tartumaal Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine rahastati 6,9 miljoni euro ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist. Kogu obkjekti maksumuseks oli 8,4 miljonit eurot.

Projekti tulemusena suureneb Elvas ja Käärte alevikus ühisveevärgiga varustatud elanike osakaal, mis ulatud peale projekti valmimist 97-98% kogu piirkonna inimeste arvust.

Andres Aruhein - juhatuse liige
Tehtud tööd

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek Tartumaal Kurelaane külas Konguta vallas

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon- hüdroisolatsioonitööd

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek ehk rekonstrueerimine.
OÜ Evari Ehitus töövõtus oli maaaluste veemahutite hüdroisoleerimine kahekomponentse võõphüdroisolatsiooniga, vundamendi hüdroisolatsiooni ning soojustus ja lamekatuse ehitustööd.
Tööd tehti 2013. aastal.

Elva veetöötlusjaama veemahutid

Maaaluste veemahutite hüdroisoleerimine.
Hüdroisolatsioonitööd tehti kahekomponentse võõphüdroisolatsiooniga.
Hüdroisolatsiooniks paigaldati Izolex Cemizol 2 EN materjal.
Paigaldati 120/70 kummilindid ja nurgaelemendid.

Elva veetöötlusjaama hoone vundament ja sokkel

Hoone vundamendile kleebiti SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht ja soojutati Styrofoam SL-AN 250 50 mm paksuse soojustusega.
Soklile paigaldati 50*50 mm immutatud puidust prussid, soojustati sama soojustusega ja sokkel kaeti tsementplaatidega.
Plaatide vahele paigaldati kummitihend.

Elva reovepuhasti ja veetöötlusjaama lamekatus

Hoonete raudbetoonist laepaneelide pealmine pind puhastati ja korrastati.
Pinnale keevitati SBS bituumenrullmaterjalist auruisolatsiooni kiht.
Katusetööde käigus katus soojustati EPS 60 vahtpolüsteroolist plaatidega paksusega 200 mm.
Soojustuse peale pandi 30 mm paksuste  tuulutussoontega Isover kattevillaplaadid.
Katuse kalded ehitati vahtpolüsteroolist.

Katusekatteks kasutati SBS bituumenrullmaterjalist kahekordset katusekatet ehk hüdroisolatsioonimaterjali.
Katusekatte materjal keevitati gaasipõletiga kahes kihis kattevillast plaatide peale.
Katusekonstruktsioon kinnitati ehk tüübeltati katusetüüblitega aluskonstruktsiooni külge.
Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid.
Kinnituselemendiks olid betoonikiilud.
Kiilud löödi alusbetooni puuritud aukudesse.

Elva reovepuhasti ja veetöötlusjaama katusele ehitati immutatud puidust 50*100 mm, OSB 3 ehitusplaadist ja 100 mm paksusest kivivillast nii parapetikonstruktsioon kui ka räästakonstruktsioon.
Katus on välimise veeäravooluga.
Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati nii vihmaveerennid, kui ka vihmaveetorud, ääreplekid ja parapetiplekid.
Katusekonstruktsiooni tuulutamiseks paigaldati katusele alarõhutuulutid.

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama purgla katus

Purglale ehitati puidust katuse aluskonstruktsioon.
Katuse kalded 1:80 ehitati vahtpolüsteroolist.
Katuse katteks paigaldati profiilplekk TP 20.
Paigaldati katuse ääreplekid ja parapetiplekid.

Loe veel AS Emajõe Veevärk, Kurelaane küla, Konguta vald, Tartumaa

https://majandus24.postimees.ee/2853851/elva-sai-kaasaegse-reoveepuhasti

Pildigalerii - reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rek Tartumaal
Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimine

Tellija:

AS Emajõe Veevärk

Projekti nimi:

Elva reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimise katusetööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Veepuhastus ja -töötlus

Tööde iseloom:

Rekonstrueerimise katusetööd

Riik:

Eesti

Aadress:

Kurelaane küla, Konguta vald, Tartumaa

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²