Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus

Tartu veevarustuse ajalugu algas 19. sajandil, kuna šahtkaevud hakkasid reostuma. Pandi algus linna veevärgi rajamisele.

Esimene kaev rajati 1888. aastal ja nimeks sai Toomeoru kaev. Esimesed puurkaevud rajati Meltsiveski piirkonda Raadi mõisa maadele 1907-1908. aastal.

2029. aastal avati pidulikult Tartu Veevärk. Esimesel majandusaastal oli 47 klienti, kes olid tarbinud 3100 m3 vett. Kogu veevõrgu pikkus oli 3,1 km.

1937. aastal ehitati uus pumpla, et juhtida vett kõrgemal asuvatesse linnaosadesse. Sõja ajal 1944. aastal lasti mõlemad linna pumplad õhku.

1945. aastal valmib Õpetajate 9 asuv veetorn, veevõrgu pikkus on 19 km ja 302 tarbijat.

1994. aastal jätkati vene ajal alustatud reoveepuhastite edasiehitamisega ja 1999. aastal reoveepuhasti ka avati.

2004. aastal avati reovee tunnelkollektor Kesklinn 2.

2007-2008 ehitati Vana-Ihaste torustikud.

Toomas Kapp - juhatuse liige

Tehtud tööd:

Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus Tähe 118

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon- hüdroisolatsioonitööd

Veevärgi Tartu reoveepuhasti katus. Kangafiltri ja büroohoone laienduse katusetöö tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Veevärgi juurdeehituse hoone raudbetoonist aluspind puhastati ja korrastati.
Auru isoleerimiseks paigaldati betoonpinnale aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.
Aurutõkkepaanide omavaheline ülekate tehti 200 mm ulatuses.
Ühenduskohad kinnitati teibiga.

Katuse põhisoojustuseks kasutati Technoroof N30 katusevilla paksusega 150 mm.
Põhisoojustuse pealmisele küljele hööveldati katusetuulutuse peakanalid mõõtmetega 90*50 mm.
Katuse tuulutussüsteemi ehitamiseks paigaldati soojustuse pealmiseks kihiks tuulutussoontega klaasvillast 30 mm paksused katteplaadid.

Veevärgi juurdeehituse hoone katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahekordne ehk kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht.
Rullmaterjali alumisest kihist kinnitati katusekonstruktsiooni pealmised kihid aluskonstruktsiooni külge.
Selleks kasutati katusetüübleid ehk teleskooptüübleid.
Kinnituselementideks olid metallist betoonikiilud.
Kiilud löödi mehhaaniliselt betooni puuritud aukudesse.
Katuse ja parapeti ühendusjoonele kinnitati tüüblitega immutatud okaspuust kolmnurksed liistud ehk kolmnurkliistud.

Parapetid kaeti kahekordse SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk rullmaterjalist ülespööretega ehk tõstetega.
Katusele paigaldati servaplekid, räästaplekid, parapetiplekid.

Katus on välimise vihmavee äravooluga.
Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katuse räästasse vihmaveerennid.
Paigaldati vihmaveetorud.
Katusele paigaldati 4 soojustatud katuseluuki.
Katusetuulutuse toimimiseks keevitati katuse tuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid.
Tuulutite kinnituskohtade tugevdamiseks paigaldati tugevduslapid.

Loe veel Tartu Veevärk AS, Tähe 118, Tartu

https://tartu.postimees.ee/1159692/tartu-veevark-votab-kasutusele-moodsad-kangasfiltrid

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus Tähe 118

Tartu Veevärk AS Tartu reoveepuhasti katus

Tellija:

Tartu Veevärk AS

Projekti nimi:

Tartu reoveepuhasti, kangafiltri ja büroohoone laienduse katus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Büroo- ja tootmishoone

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Tähe 118, Tartu

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²