Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal Tagula külas

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal.

Linu Talu toodab ekstra tumekollase rebuga talumune, mis on ka talu põhiliseks toodanguks

Lisaks müüakse vastavalt võimalustele veel eluskanu ja supikanu. Kanalas on umbes 46 000 lindu. 95% toodangust realiseeritakse Eestis.

Linnu Talu hoonete remont on pikaajaline ettevõtmine. Lisaks esimesele kanalale (remonditi 2013. aastal) remontis OÜ Evari Ehitus 2010. aastal kolmanda kanale, 2012. aastal kaalukoja, 2014. aastal neljanda kanala, 2016. aastal viienda kanala.

Kanala rekonstrueerimine vabapidamisel lindlaks (õrrekanala) toetab meede 4.1. Toetuse saaja OÜ Linnu Talu. 18 622 linnukohta.

Astre Jaagant - juhatuse liige
Tehtud tööd

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal Tagula külas Valga vallas

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon- hüdroisolatsioonitööd

Kanala katuse remont Valgamaal. Katusetööd, soklitööd ja fassaaditööd Valgamaal Talu 1. kanalas tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Linnu Talu OÜ katuse, sokli ja fassaadi remont

Kanala ehitustööde käigus soojustati hoone sokkel, seinad ja katus.
Seinad kaeti profiilplekiga, ehitati kanala katusele karniis.

Katusekonstruktsioon kaeti kahekordse SBS bituumenmaterjaliga.

Paigaldati nurga ja servaplekid.

Kanala katuse remonditöö

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal –
aurutõkke paigaldustöö

Katuse remonditööde käigus olemas olev katus ehk lamekatus korrastati.
Katusele paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.
Kile omavahelised paanid paigaldati vähemalt 200 mm laiuste ülekatetega.
Ühenduskohad tihendati teibiga.

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal –
soojustuse paigaldustöö

Katuse soojustuse paigaldustööde käigus kasutati põhisoojustuseks vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 130 mm.
Alussoojustusse katuse harjale ehitati  katusetuulutuse peakanal.
Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvilla 30 mm paksustest plaatidest.
Plaatide tuulutussooned paigaldati katusekalde suunaliselt.
Katuse kallete parandamiseks kasutati kaldu lõigatud soojustusvahtu.

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal –
hüdroisolatsioon

Katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht.
Katus kinnitati aluskatuse külge katusetüüblitega.
Kinnitamine tehti kahekihilise hüdroisolatsioonikihi alumise kihi vuukidest.

Katusetuulutuse tarbeks keevitati katusele 15 alarõhutuulutit.
Tuuluti kinnituskohad tugevdati bituumenrullmaterjalist lappidega.

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal –
räästas ja vihmavee äravool

Kanala katus on kahepoolse kaldega välimise vihmavee üravooluga.
Katuse räästas ehitati immutatud puidust 50*100 mm ja OSB plaadist karniisikonstruktsioonina.

Katuse räästastesse kinnitati veeninaplekid.

Kanala sokli ja fassaadi remonditöö

Kanala sokli remonditöö

Kanala sokli remondiks kinnitati soklile immutatud puitprussid 50*50 mm sammuga 600 mm, soojustati vahtpolüsterooliga EPS 50 ja kaeti Tempsi plaadiga.

Kanala fassaadi remonditöö

Kanala fassaadi remonditöö käigus kinnitati seina immutatud puitprussid 50*75 mm sammuga 75 mm, soojustati mineraalvillaga paksusega 100 mm ja kaeti tuuletõkkeplaadiga Isover 13 mm.

Tuuletõkke plaadile kinnitati puitroovid mõõtudega 22*50 mm sammuga 600 mm ja kaeti profiilplekiga T 15 (toon RR30).

Vormistati ventilatsiooniavad, aknaavad, ukseavad. Paigaldati nurgaplekid.

Loe veel Linnu Talu OÜ, Tagula küla, Valgamaa

Tagula küla Valgamaal

Pildigalerii - katuse remont

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal
Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal

Tellija:

Linnu Talu OÜ

Projekti nimi:

Katuse remont

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Kanala

Tööde iseloom:

Olemasolev hoone

Riik:

Eesti

Aadress:

Tagula küla, Valga vald, Valgamaa

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²