Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal tehti SBS bituumenmaterjalist kattega

Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal
Linnu Talu OÜ katuse remont Valgamaal. Katusetööd, soklitööd ja fassaaditööd Valgamaal Linnu Talu 1. kanalas tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Katuse, sokli ja fassaadi remont

Tööde käigus soojustati hoone sokkel, seinad ja katus. Seinad kaeti profiilplekiga, ehitati kanalale karniis. Katusekonstruktsioon kaeti kahekordse SBS bituumenmaterjaliga. Paigaldati nurga ja servaplekid.

Katuse remonditöö

Katuse aurutõkke paigaldustöö

Katuse remonditööde käigus olemas olev katus ehk lamekatus korrastati. Katusele paigaldati aurutõkkekile paksusega 0,2 mm. Kile omavahelised paanid paigaldati vähemalt 200 mm laiuste ülekatetega. Ühenduskohad tihendati teibiga.

Katuse Soojustuse paigaldustöö

Katuse soojustuse paigaldustööde käigus kasutati põhisoojustuseks vahtpolüsterooli EPS 50 paksusega 130 mm. Alussoojustusse katuse harjale ehitati  katusetuulutuse peakanal. Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvilla 30 mm paksustest plaatidest. Plaatide tuulutussooned paigaldati katusekalde suunaliselt. Katuse kallete parandamiseks kasutati kaldu lõigatud soojustusvahtu.

Katuse hüdroisolatsioon

Katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht. Katus kinnitati aluskatuse külge katusetüüblitega. Kinnitamine tehti kahekihilise hüdroisolatsioonikihi alumise kihi vuukidest. Katusetuulutuse tarbeks keevitati katusele 15 alarõhutuulutit. Tuuluti kinnituskohad tugevdati bituumenrullmaterjalist lappidega.

Katuse räästas ja vihmavee äravool

Katus on kahepoolse kaldega välimise vihmavee üravooluga. Katuse räästas ehitati immutatud puidust 50*100 mm ja OSB plaadist karniisikonstruktsioonina. Katuse räästastesse kinnitati veeninaplekid.

Sokli ja fassaadi remonditöö

Sokli remonditöö

Sokkel remondiks kinnitati soklile immutatud puitprussid 50*50 mm sammuga 600 mm, soojustati vahtpolüsterooliga EPS 50 ja kaeti Tempsi plaadiga.

Fassaadi remonditöö

Fassaadi remonditöö käigus kinnitati seina immutatud puitprussid 50*75 mm sammuga 75 mm, soojustati mineraalvillaga paksusega 100 mm ja kaeti tuuletõkkeplaadiga Isover 13 mm. Tuuletõkke plaadile kinnitati puitroovid mõõtudega 22*50 mm sammuga 600 mm ja kaeti profiilplekiga T 15 (toon RR30). Vormistati ventilatsiooniavad, aknaavad, ukseavad. Paigaldati nurgaplekid.

Objekti andmed

Objekt:   Linnu Talu OÜ 1. kanala
Aadress:   Tagula küla, Tõlliste vald, Valgamaa

Galerii

Linu Talu toodab ekstra tumekollase rebuga talumune, mis on ka talu põhiliseks toodanguks

Lisaks müüakse vastavalt võimalustele veel eluskanu ja supikanu. Kanalas on umbes 46 000 lindu. 95% toodangust realiseeritakse Eestis.

Linnu Talu hoonete remont on pikaajaline ettevõtmine. Lisaks esimesele kanalale (remonditi 2013. aastal) remontis OÜ Evari Ehitus 2010. aastal kolmanda kanale, 2012. aastal kaalukoja, 2014. aastal neljanda kanala, 2016. aastal viienda kanala.

Kanala rekonstrueerimine vabapidamisel lindlaks (õrrekanala) toetab meede 4.1. Toetuse saaja OÜ Linnu Talu. 18 622 linnukohta.