Lasteaed Karikakar lamekatuse ehitus Jõgeval

Lasteaed Karikakar Jõgeval avas uksed 2013. aasta sügisel.

Keskonnasäästlikus lasteajas on üks sõimerühm ja viis aiarühma. Hoone läks maksma 2,6 miljonit eurot. Raha saadi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) tõukefondide ja Eesti keskkonnakasutuse kaudu. 1,6 miljonit tuli Jõgeva linna omavahenditest. Lasteaed on 1700 m2 suur.

Hoones on madal energiatarbimine. Soe vesi saadakse päikeseküttesüsteemist, küttevesi aga kaugküttesüsteemist. Terrassi kohal hoone fassaadist eenduv varikatus aga kaitseb hoonet suvel ülekuumenemise eest ja võimaldab lastele mugava mänguala ka vihmase ilmaga.

Ehitatud lasteaed on väga lapsesõbralik, hästi kavandatud, hästi projekteeritud ja hästi ehitatud.

Kalmer Lain - Jõgeva linnapea

Tehtud tööd:

Lasteaed Karikakar lamekatuse ehitus Jõgeval Pae tänav 2

Lamekatuse ehitus – lamekatusetööd

Lasteaed Karikakar lamektuse ehitus Jõgeval. Lamekatusetööd tegi  OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Lasteaia põhikatus

Lasteaia katusekonstruktsioon kaeti kahekordse ehk kahes kihis keevitatud SBS bituumenrullmaterjaliga ehk hüdroisolatsioonikihiga ehk vett pidava kihiga.
Aluskihina kasutati ilma puisteta SBS bituumenrullmaterjali ja pealikihina puistega SBS bituumenrullmaterjali.
Katusekatte rullmaterjali paanid paigaldati omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja ristivuugis vähemalt 150 mm.
Kattematerjalide ühendusvuukidest suruti välja bituumeni riba laiusega 5 kuni 10 mm.
SBS bituumenrullmaterjaliga kaeti ka parapetikonstruktsioonid ehk tehti tõsted ehk ülespöörded.

Lasteais katus on sisemise vihmavee äravooluga.
Vee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati tööde käigus katusele 12 vihmavee äravoolukaevu ehk katusekaevu ehk vihmaveelehtrit.
Kaevud ühendati vee äravoolutorudega.
Ummistuste vältimiseks kaevudes ja äravoolutorudes paigaldati kaevudele prahisõelad. Vihmavee äravoolukaevud on elektrilise küttega.

Katusel on 7 katuseluuki, 48 läbiviigutihendit, 300 jm parapetiplekki ja 85 jm servaplekki.

Lasteaia lehtlad ja prügimaja

Lasteaed Karikakar aluskonstruktsioonile paigaldati servaplekid ja keevitati peale kahes kihis ehk kahekordne SBS bituumenrullmaterjal.

Loe veel lasteaed Karikakar, Pae 2, Jõgeva

https://tartu.postimees.ee/1078236/jogeva-uus-lasteaed-saab-nurgakivi

https://tartu.postimees.ee/1173514/jogeva-uus-lasteaed-saab-katuse-alla

https://www.vooremaa.ee/teisipaeval-avasid-lasteaia-karikakar-lapsed-jogeva-linnas-pidulikult-renoveeritud-pae-tanava/

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Lasteaed Karikakar lamekatuse ehitus Jõgeval Pae 2

Lasteaed Karikakar lamekatuse ehitus Jõgeval

Tellija:

Jõgeva linnavalitsus

Projekti nimi:

Lamekatuse ehitus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Lasteaed

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Pae 2, Jõgeva

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²