Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus Tartumaal

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus.

Tartu Agro sigalate kõrval Ilmatsalus Tartumaal olev biogaasijaam toodab elektrit ja soojust.

Tooraineks kasutatakse sigalates tulevat läga. Kolmes käärimismahutis on umbes 10 000 m3 tooret.

Et bakterid saaksid teha oma tööd ehk toota biogaasi, kuumutatakse läga 38 kraadini.

Koostootmisjaama võimsus 1,5 MW elektrienergiat ja 1,5 MW soojusenergiat.

Elektrienergia juhitakse Elektrilevi OÜ jaotusvõrku 7 km pikkuse maakaabelliiniga.

Jaam parandab kogu piirkonna elektrivarustust.

Soojusenergiaga hoitakse jaam töös, kuid müüakse ka Ilmatsalu katlamajale.

Tulemusena on langenud aleviku maju küttev soojahind ja olemasolev põlevkiviõlil töötav katlamaja on reservis.

Biojaama võimsus

Ilmatsalu Biogaasijaam töötleb aastas umbes 80 000 tonni orgaanilist tooret.

Toore saabub jaama kas toru- või autotranspordiga.

Biojaama ehitamine maksis 5,5 miljonir eurot.

Projektist 29% rahastati KIKi investeeringutoetusest.

Jaama tööeaks arvestatakse 25 aastat ja tasuvuseaks 9 kuni 10 aastat.

Antud Ilmatsalu biogaasijaam on Eestis neljas kaasaegne biojaam.

Henry Uljas - juhatuse liige
Tehtud tööd

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus Tartumaal Tartu linnas Ilmatsalu külas

Lamekatused ehitati tehnohoonele, pumbahoonele ja varikatusele.

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus
Tartu Biogaas OÜ

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus –
Tehnohoone lamekatus

Ilmatsalu biogaasijaama katuse aluspind korrastati.

Auru isoleerimiseks paigaldati katuse aluspinnale aurutõkkekile paksusega 0,2 mm.

Kile erinevad paanid pandi ülekattesse vähemalt 200 mm.

Ühenduskohad kinnitati teibiga.

Lamekatuse soojustus

Ilmatsalu biogaasijaama katuste põhisoojustuseks kasutati villaplaate Tecknoroof N30 paksusega 150 mm.

Põhisoojustust täiendati vahtpolüsteroolist plaatidega EPS 60 paksusega 50 mm.

Viimaseks soojustuskihiks kasutati tuulutussoontega klaasvillast Isover 30 mm paksuseid katteplaate.

Katuse kalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Lamekatuse kate

Ilmatsalu biogaasijaama lamekatus kaeti kahekihilise SBS bituumenrullmaterjalist katusekattega ehk hüdroisolatsioonikihiga.

Katusekate tüübeldati ehk kinnitati aluskonstruktsiooni külge.

Katuse ja parapettide ühendusjoonele kinnitati kolmnurksed liistud.

Parapetid kaeti kahekordse SBS bituumenrullmaterjaliga ehk ülespööretega ehk tõstetega.

Lamekatuse muud tööd

Katusekonstruktsiooni ehitati tuulutussüsteem, katusele paigaldati alarõhutuulutid.

Ehitatud katus on välimise vihmavee äravooluga, räästastesse paigaldati vihmaveerennid, mis ühendati vihmaveetorudega.

Paigaldati räästaplekid ja parapetiplekid.

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus –
Pumbahoone lamekatus

Pumbahoone lamekatus ehitati sama konstruktsiooniga kui tehnohoone katus.

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus –
Varikatus

Biagaasijaama varikatuse kandekonstruktsioonile kinnitati kruvidega OSB 3 ehitusplaat.

Varikatuse alla paigaldati puidukaitse võõbaga immutatud puitlaudis.

Katus kaeti ühekordse SBS bituumenrullmaterjalist kattega ehk hüdroisolatsiooniga.

Tehti seintele ülessepöörded ehk seinatõsted.

Paigaldati ääreplekid.

Tartu Biogaas OÜ – Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartumaa

Pildigalerii - biogaasijaama katus

Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus – veel tootmishoonete katusetöid

OÜ EVARI EHITUS – katuseehitus 2013 – Tartu Biogaas OÜ Ilmatsalu biogaasijaama katus
OÜ Evari Ehitus OÜ logo

Tellija:

Tartu Biogaas OÜ

Projekti nimi:

Katusetööd

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Tootmishoone

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Ilmatsalu küla, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²