Karniis – ülaseinast eenduv rõhtosa

Karniis - ülaseinast eenduv rõhtosa, karniisid

Karniis, karniisid ehk vahel ka räästas nimetatakse seina ülaosast eenduvat rõhtsat ehk horisontaalset osa, millel on ehituskunstiline ja vett seinast eemale juhtiv otstarve

Karniis – ülaseinast eenduv rõhtosa, karniisid, karniisi ehitus on antud artiklis kasutatavad märksõnad.

Karniis, karniisid välimise veeäravooluga katustel

Maja karniisid
Maja karniisid

Karniis ehk karniisid ehk räästad ehitatakse katustele, mille vesi juhitakse katustelt ära üle katuse ääre ehk välimise vee äravooluga katustele.

Kui vihmavee kogumiseks katuselt kasutatakse vihmaveerenne ja vihmaveetorusid, siis märguvate seinte korral peavad karniisid ehk räästad olema laiusega vähemalt 400 mm või sellest suuremad.

Kui vihmaveetorusid ja vihmaveerenne hoonel ei kasutata, siis peavad karniisid ehk räästad olema laiusega vähemalt 600 mm või rohkem.

Kui hoone seinad ei märgu (näiteks plekkseinad), siis võib katuse ehitada ilma väljaulatuva karniisi ehk räästata.
Katuselt tulev vesi voolab sellisel juhul üle katuse ääre otse vihmaveerenni.

Karniis, karniisid on olulised ka hoone visuaalse väljanägemise kujundamisel.

Karniisiplekid ehk karniiside plekid ehk räästaplekid

Räästaplekid suunavad vee renni
Räästaplekid suunavad vee renni

Karniisiplekk ehk räästaplekk ehk veeninaplekk ehk kaitseplekk ehk ääreplekk.

Karniisi ehk katuse serva paigaldatakse karniisi ehk räästa kaitseplekk (veeninaplekk, räästaplekk, karniisiplekk, kaitseplekk, ääreplekk).

Karniisipleki horisontaalosa laius peaks olema vähemalt 150 mm või sellest laiem.

Karniisiplekk juhib sadevee üle katuse ääre otse alla või vihmavee ärajuhtimiseks paigaldatud vihmaveerenni.

Kui kasutatakse vihmaveerenni, siis peab karniisiplekk ehk räästaplekk ulatuma vihmaveerenni nii, et karniisipleki ehk räästapleki ja vihmaveerenni vahele ei jääks vertikaalsuunalist vahet.

 

 

Selliselt paigaldatud karniisiplekk ehk räästaplekk aitab vältida vihmavee sattumist ehituskonstruktsiooni sisse.

Katuse karniisiplekid
Katuse karniisiplekid

Karniisi- ehk veeninaplekki vertikaalosa ei ole soovitav paigaldada renni põhjani, vaid jätta veeninaplekk vihmabeerenni põhjast natuke üles poole, et renn saaks tuulduda, kuivada.

Karniisi- ehk räästapleki ja vihmaveerenni põhja vahele peab olema vahe mitte vähem kui 15 mm.

Selliselt paigaldatud veeninaplekk aitab pikendada räästalahenduse eluiga.

Kui karniisi või räästaga katusekonstruktsioon on tuulutatav, siis peab karniisipleki ehk räästapleki paigaldama nii, et karniisipleki ehk räästapleki tagant oleks õhul vaba juurdepääs katuse tuulutuskanalitele.

Karniisi ehk räästa vaba tuulutusava laius peab olema vähemalt 20 mm.

Et vaba tuulutusava oleks karniisi- ehk räästapleki taga 20 mm, kõik kinnitused (näiteks vihmaveerenni kinnitus) ära mahuksid,  ehitatakse tuulutusava tavaliselt natuke laiem ehk laiusega 25 mm.

Arvestama peab ka ehituskonstruktsiooni ehitustäpsusega.

Karniis, karniisid – karniisiplekk bituumenrullmaterjalidega katustel

Karniisiplekk
Karniisiplekk

Bituumenrullmaterjalist katus ehk lamekatus algab ja lõpeb alati plekiga.
Bituumenrullmaterjalidest lamekatuste ehitamisel paigaldatakse räästaplekk enamasti kahe bituumenrullmaterjali kihi vahele ja kinnitatakse mehaaniliselt tugevalt aluskonstruktsiooni külge.

Kinnituskruvide samm ei tohiks olla suurem kui 100 mm.

Kruvid asetatakse pleki kinnitusservale sikk-sakk kujulise mustrina.

Kui võimalik, siis tuleb karniisiplekk ehk räästaplekk kinnitada ka pleki vertikaalosas sammuga 500 mm.

Karniisiplekk ehk räästaplekk ehk ääreplekk paigaldatakse omavahel ülekattega vähemalt 50 mm.

Karniisi- ehk räästapleki horisontaalosa peale on soovitav keevitada täiendav bituumenriba, et vältida pleki terava servaga bituumenrullmaterjali läbilõikamist.

Bituumenrullmaterjali paigaldamise peab lõpetama räästapleki servast vähemalt 10 mm kauguselt, et  oleks võimalik pleki ja bituumenmaterjali ühenduskohast välja suruda 5 kuni 10 mm laiune bituumenriba.

Bituumenriba ei tohi sattuda räästapleki vertikaalosale.

Seda esteetilistel kaalutlustel.

Bituumenrullmaterjaliga alustamisel kaugemalt kui 10 mm karniisi räästapleki servast, jääb räästapleki ja bituumenrullmaterjali ühenduspind väiksemaks ja sellevõrra ka nõrgemaks.

On paratamatu, et aja jooksul nihkub bituumenrullmaterjali serv räästapleki servast mõned sentimeetrid kaugemale.
Seepärast on oluline, et räästapleki horisontaalpind oleks piisavalt lai.

Tuulduva fassaadi ja katuseräästa liitumisel tuleb teha fassaadikatte tuulutuse väljund selliselt, et oleks välditud sademete ja vee sattumine ehituskonstruktsioonidesse.

Karniis
Karniis

Karniis, karniisid – ülaseinast eenduv rõhtosa – vaata, millistele objektidele on OÜ Evari Ehitus ehitanud karniisi, karniisid ehk räästad

Korterelamu katuse renoveerimine Tartus Tähe 2

Nõo Lihatööstus AS lamekatuse ehitus Tartumaal

Kartulite sorteerimishoidla katuse ehitustööd Kambjas

Korteriühistu katuse renoveerimine Tartus Tammsaare 5

Mobek AS kontori- ja laohoone lamekatuse ehitustööd Harjumaal

Karniisid, karniis on seina ülaosast eenduv rõhtne osa – loe “kasulik teada” artikleid

Karniisi ajaloo MAGISTRITÖÖ

VIILKATUS – vähemalt kahe kaldega

VINTSKAPP lahendab katusealuse ruuminappuse

TUULEKAST – katuseääre dekoratiivne ehitus

PARAPETT sisemise äravooluga katustel

VIHMAVEERENNI PUHASTUS pikendab renni eluiga

RÄÄSTAPLEKK suunab vihmavee katuselt renni

RÄÄSTAS – katuse alumine seinast eenduv serv

PARAPETITUULUTUS ehitatakse katuse tuulutamiseks

Karniis, karniisid – ülaseinast eenduv rõhtosa – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus meedias

Päikesepaneelid katuse pinnale

Selle talve üllatavast katuseprobleemist

Kaks hästi renoveeritud lamekatust Tartus

Vahtklaas on unikaalne soojustusmaterjal

Viis ohumärki, mida katuse puhul tähele panna

Tutvusime põhjanaabrite kodudega Soome elamumessil

Karniis, karniisid – ülaseinast eenduv rõhtosa – tutvu linkidel oleva teabega

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitus – kasulik teada

katuste ehitamine – kasulik teada

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi välimise vee äravooluga lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab kandeprofiilplekist aluskonstruktsiooniga lamekatust

 

Tutvu OÜ Evari Ehitus tööpakkumistega

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – karniis – ülaseinast eenduv rõhtosa