Karniis on seina ülaosast eenduv rõhtne osa

räästas karniis

Karniis ehk vahel ka räästas nimetatakse seina ülaosast eenduvat rõhtsat ehk horisontaalset osa, millel on ehituskunstiline ja vett seinast eemaljuhtiv otstarve

Karniis, karniisid ehk katuse räästas.

Katused, millelt vesi juhitakse ära välimise veeäravooluga, ehitatakse kas karniisiga ehk räästaga või ilma räästata ehk karniisita. Kui vihmavee kogumiseks kasutatakse vihmaveerenne ja vihmaveetorusid, siis märguvate seinte korral peab karniisi ehk räästa laius olema vähemalt 400 mm või suurem.

Kui vihmaveetorusid ja renne ei kasutata, siis 600 mm või rohkem. Kui seinad ei märgu (näiteks plekkseinad), siis võib katuse ehitada ilma väljaulatuva karniisi ehk räästata.

Karniisiplekk ehk räästaplekk ehk veeninaplekk ehk kaitseplekk ehk ääreplekk

Karniisi ehk katuse serva paigaldatakse karniisi- ehk räästa kaitseplekk (veeninaplekk, räästaplekk, karniisiplekk, kaitseplekk, ääreplekk). Karniisipleki horisontaalosa laius peaks olema vähemalt 150 mm. Plekk juhib sadevee üle katuse ääre otse alla või vihmavee ärajuhtimiseks paigaldatud vihmaveerenni.

Kui kasutatakse vihmaveerenni, siis peab karniisi- ehk räästaplekk ulatuma vihmaveerenni nii, et karniisi- ehk räästapleki ja vihmaveerenni vahele ei jääks vertikaalsuunalist vahet. Selliselt paigaldatud räästaplekk aitab vältida vihmavee sattumist ehituskonstruktsioonidesse.

Veeninaplekki ei ole soovitav paigaldada renni põhjani,  vaid jätta plekk renni põhjast natuke üles poole, et renn saaks tuulduda ehk kuivada. Soovitatav minimaalne vahe võiks olla mitte vähem kui 15 mm. Selliselt paigaldatud veeninaplekk aitab pikendada räästalahenduse eluiga.

Kui katusekonstruktsioon on tuulutatav, siis peab karniisipleki ehk räästapleki paigaldama nii, et räästapleki tagant oleks õhul vaba juurdepääs katuse tuulutuskanalitele. Vaba tuulutusava laius peab olema vähemalt 20 mm.

Karniisiplekk bituumenrullmaterjalidega katustel

Bituumenrullmaterjalist katus ehk lamekatus algab ja lõpeb alati plekiga. Bituumenrullmaterjalidest lamekatuste ehitamisel paigaldatakse räästaplekk enamasti kahe bituumenrullmaterjali kihi vahele ja kinnitatakse mehaaniliselt tugevalt aluskonstruktsiooni külge. Kinnituskruvide samm ei tohiks olla suurem kui 100 mm. Kruvid asetatakse pleki kinnitusservale sikk-sakk kujulise mustrina.

Kui võimalik, siis tuleb räästaplekk kinnitada ka pleki horisontaalosas sammuga 50 mm.  Karniisi- ehk räästa- ehk ääreplekid paigaldatakse omavahel ülekattega vähemalt 50 mm. Räästapleki horisontaalosa peale on soovitav keevitada täiendav bituumenriba, et vältida pleki terava servaga bituumenrullmaterjali läbilõikamist.

Bituumenrullmaterjali paigaldamise peab lõpetama räästapleki servast vähemalt 10 mm kauguselt, et  oleks võimalik pleki ja bituumenmaterjali ühenduskohast välja suruda 5 kuni 10 mm laiune bituumenriba. Bituumenriba ei tohi sattuda räästapleki vertikaalosale. Seda esteetilistel kaalutlustel.

Bituumenrullmaterjaliga alustamisel kaugemalt kui 10 mm räästapleki servast, jääb räästapleki ja bituumenrullmaterjali ühenduspind väiksemaks ja sellevõrra ka nõrgemaks. On paratamatu, et aja jooksul nihkub bituumenrullmaterjali serv räästapleki servast mõned sentimeetrid kaugemale.  Seepärast on oluline, et räästapleki horisontaalpind oleks piisavalt lai.

Tuulduva fassaadi ja katuseräästa liitumisel tuleb teha fassaadikatte tuulutuse väljund selliselt, et oleks välditud sademete ja vee sattumine ehituskonstruktsioonidesse.

Loe veel karniis on seina ülaosast eenduv rõhtne osa

Karniisi ajaloo magistritöö

Tüüpilised vead kivimajade restaureerimisel

 

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – karniis on seina ülaosast eenduv rõhtne osa