Vundament – hoone aluskonstruktsioon

Vundament - hoone aluskonstruktsioon

Vundamendi ülesandeks on ehitise omakaalust, ehitisele mõjuvatest jõududest põhjustatud koormuste ülekandmine aluspinnasele

Vundament – hoone aluskonstruktsioon, vundamendid on selle artikli märksõnad.

Vundamendid, vundament on hoone, rajatise, seadme aluskonstruktsioon

Vundamendi armeerimine
Vundamendi armeerimine

Vundamendid ja selle alused peavad tagama ehitise püsivuse ehituspaiga geoloogilistes, hüdrogeoloogilistes, klimaatilistes tingimustes.

Vundament on ehitise üks olulisem osa, mille kvaliteedist sõltub ülejäänud konstruktsioonide eluiga ja vastupidavus deformatsioonidele.

Isetekkeliste pragude vältimiseks saab ehitistesse paigaldada deformatsioonivuugid.

Deformatsioonivuugid ehitatakse vundamenti, põrandasse, seina, katusesse ja teistesse konstruktsioonidesse.

Vundamendid liigitatakse konstruktsiooni, töötamisviisi, rajamissügavuse järgi

Vundament võib olla erinev
Vundament võib olla erinev

I Konstruktsiooni järgi: üksikvundament, lintvundament, plaatvundament, vaivundament

II Töötamisviisi järgi: jaotusvundament, kandevundament

III Rajamissügavuse järgi: madalvundament, sügavvundament

Vundamendid, vundamendi kandevõime üldpõhimõtted

Vundamendi kandevõime arvutus
Vundamendi kandevõime

Vundamendi koormuse järk-järgulisel suurendamisel toimub talla aluse pinnase tihenemine ja vundamendi vajumine on enam-vähem võrdeline mõjuva jõuga.

Kui nihkepinge saab võrdseks nihketugevusega, lisandub tihenemisest tingitud vajumisele lisaks nihkedeformatsioonist põhjustatud paigutus.

Vundamendi serva all on nihkepinged suuremad ja normaalpinged väiksemad.

Tekib pinnase plastne voolamine.

Vajumi sõltuvus jõust muutub mittelineaarseks.

Kui nihketugevus on ammendunud, tekib talla alla tihenenud pinnasest kiil, mis vajub koos vundamendiga, lükates külgpindadega pinnase kõrvale.

Olukord, kus vundamendile mõjuv jõud on tasakaalus liikumist takistavate jõududega, ongi talla aluse pinnase piirolukord, mis määrab vundamendi kandevõime.

Vundament
Vundament välise soojustusega

Vundamendid, vundamendi hüdroisolatsioon valminud objektidel

Tartu Vene Lütsiumi lamekatuste remont

Eesti Maaülikooli järvemuuseumi vundamendid

Volnat OÜ ärimaja katusetööd Tartus Riia 16

Korterelamute katuseehitus Tartus Aruküla tee 2, 4, 6

Eesti Maaülikooli ABC korpuse hüdroisolatsioonitööd

Vundament, vundamendid – vundament on hoone, rajatise, seadme aluskonstruktsioon – loe “kasulik teada” artikleid

Vundamentide hüdroisolatsioon

Katus tagab hoonele pika eluea

Vundamendi sokli hüdroisolatsioon

Kuumliimimine lamekatuste ehitamisel

Hüdroisolatsioon bituumenrullmaterjalist 

Kuidas ehitada vastupidavat vundamenti?

Hüdroisolatsiooni paqigaldamine ehitamisel

Lamekatuse aluskonstruktsioon võib olla erinev

Vundament, vundamendid – tutvu linkidel olevate artiklitega

katusetööd, katusetöö – meie teenused

hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioonitööd – meie teenus

vundamentide soojustamine – meie teenus

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitus – kasulikku

Vundament, vundamendid – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus ajakirjanduses

Kaks hästi renoveeritud lamekatust Tartus

Viis ohumärki, mida katuse puhul tähele panna

Vanast kaarhallist saab kaasaegne ärikinnisvara

Katuse õigeaegne hooldus on kogu maja tervise alus

Mõned põhjused, miks Teie katus võib vajada remonti või põhjalikku renoveerimist

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab bituumenrullmaterjalidest lamekatuseid

 

Vaata OÜ Evari Ehitus tööpakkumisi

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – Vundament on hoone aluskonstruktsioon