Vundament on hoone, rajatise, seadme aluskonstruktsioon

vundament aluskonstruktsioon hoonele

Vundamendi ülesandeks on ehitise omakaalust, ehitisele mõjuvatest jõududest põhjustatud koormuste ülekandmine aluspinnasele

Vundament, vundamendid.

Vundamendid ja selle alused peavad tagama ehitise püsivuse ehituspaiga geoloogilistes, hüdrogeoloogilistes, klimaatilistes tingimustes. Vundament on ehitise üks olulisem osa, mille kvaliteedist sõltub ülejäänud konstruktsioonide eluiga ja vastupidavus deformatsioonidele. Isetekkeliste pragude vältimiseks saab ehitistesse paigaldada deformatsioonivuugid.

Vundamentide liigitus

I Konstruktsiooni järgi: üksikvundament, lintvundament, plaatvundament, vaivundament

II Töötamisviisi järgi: jaotusvundament, kandevundament

III Rajamissügavuse järgi: madalvundament, sügavvundament

Kandevõime üldpõhimõtted

Vundamendi koormuse järk-järgulisel suurendamisel toimub talla aluse pinnase tihenemine ja vundamendi vajumine on enam-vähem võrdeline mõjuva jõuga.

Kui nihkepinge saab võrdseks nihketugevusega, lisandub tihenemisest tingitud vajumisele lisaks nihkedeformatsioonist põhjustatud paigutus. Vundamendi serva all on nihkepinged suuremad ja normaalpinged väiksemad. Tekib pinnase plastne voolamine. Vajumi sõltuvus jõust muutub mittelineaarseks.

Kui nihketugevus on ammendunud, tekib talla alla tihenenud pinnasest kiil, mis vajub koos vundamendiga, lükates külgpindadega pinnase kõrvale.

Olukord, kus vundamendile mõjuv jõud on tasakaalus liikumist takistavate jõududega, ongi talla aluse pinnase piirolukord, mis määrab vundamendi kandevõime.

Loe veel vundament on hoone, rajatise, seadme aluskonstruktsioon

Kuidas ehitada vastupidavat vundamenti?

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – Vundament on hoone, rajatise, seadme aluskonstruktsioon