Deformatsioonivuuk ennetab mõrasid

Deformatsioonivuuk ennetab mõrasid

Deformatsioonivuuk on koht ehituskonstruktsioonis, mis võimaldab aluskonstruktsiooni tarindite omavahelist liikumist või ka kattekonstruktsiooni liikumist ilma konstruktsioone kahjustamata

Deformatsioonivuuk ennetab mõrasid, deformatsioonivuugid, vuugid on selle artikli tunnussõnad.

OÜ Evari Ehitus põhitegevuseks on lamekatuste ehitamine, renoveerimine, hüdroisolatsioonitööde tegemine.
Teeme tööd aastaringselt üle Eesti.

Deformatsioonivuuk – deformatsioonivuuke nõuavad ehitusmaterjalide mahumuutused ja konstruktsioonide liikumised

Deformatsioonivuuk ennetab tekkida võivaid mõrasid.

Ehitusmaterjalidele on iseloomulikud välistest teguritest põhjustatud mahumuutused.
Välistest teguriteks võivad olla temperatuuri kõikumised, niiskussisalduse muutumine, karboniseerumisest põhjustatud kahanemised, erinevate materjalide erinevad omadused.

Erinevad hoone konstruktsiooni osad võivad ka ise erinevalt liikuda.
Näiteks erinevalt vajuda.

Eelnimetatud tegurite mõjul võivad tekkida konstruktsioonidesse pinged ja pingete leevendamiseks mittesoovitavad isetekkelised praod.
Isetekkeliste pragude vältimiseks projekteeritaksegi ehitistesse deformatsioonivuugid.

Kui katusekatte või aluse deformatsioonid võivad olla suuremad kui kattematerjal suudab taluda, siis tehakse kattesse teadlikult deformatsioonivuuk.
Vuugi kattematerjal ja kinnitus peavad olema sellised, et venimine deformatsioonivuugis ei oleks suurem kui 20% materjali murdumisvenivusest.

Kinnitused peavad vastu võtma jõude, mida tekitavad muutused.
Üheseid juhiseid deformatsioonivuukide paiknemiseks ei ole.

Iga ehitust peab hindama erinevalt.
Kohad, kus deformatsioonivuugid võiksid olla, on kohad, kus kokku saavad uus ja vana hoone, kus muutuvad märkimisväärselt hoone kõrgused ja koormused.

Vuugid võivad olla kas katusekonstruktsiooni või katusekatte deformatsioonivuugid.

Konstruktsiooni deformatsioonivuugid

Konstruktsiooni deformatsioonivuugid tehakse hoone deformatsioonivuukide kohale.
Vuukide kohale ehitatakse enamasti kõrgemad osad.
Ehitamiseks kasutatakse kas aluskonstruktsioonide erilahendusi, puitu, tugevamaid villasid või midagi analoogset.

Katusekatte deformatsioonivuuk

Katusekatte deformatsioonivuugid tehakse kohtadesse, kus hoone või katuse kuju märkimisväärselt muutub või erinevate lahendustega katusekonstruktsioonide liitumiskohtadesse.

Katuste deformatsioonivuukide kohale laotatakse alusele eralduskiht, et vältida rullmaterjali nakkumist aluspinna liitekohtades.
Materjal kinnitub põhipinnale vaid deformatsioonivuugi mõlemal küljel.

Aurutõkke deformatsioonivuuk

Aurutõkke deformatsioonivuugid tuleb teha ka aurutõkkekihti.
Deformatsioonivuugis ei tohi tekkida aurulekkeid.

Deformatsioonivuuk – loe “kasulik teada” artikleid

Uusi põrandaid rikuvad praod

OSB põrandaplaat ehituskonstruktsioonis

Bituumen on teatud ehitusmaterjalide lähteaine

Lamekatuse aluskonstruktsioon võib olla erinev

Tormiplekk pärsib sademete liikumist konstruktsioonis

Tutvu linkidel oleva informatsiooniga

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

hüdroisolatsioon, hüdroisolatsioonitööd – meie teenus

katuste ehitamine – kasulik teada

katuse ehitus – tehtud tööd

Deformatsioonivuuk – uuri, mida OÜ Evari Ehitus kirjutab meedias

Selle talve üllatavast katuseprobleemist

Lamekatuste võidukäik on alanu. Katuse trendid.

Katuse õigeaegne hooldus on kogu majatervise aluseks

Vahtklaas on unikaalne soojustusmatejal

Euroopa suurim katuse- ja puidumess tõi kokku üle 600 eksponendi

Lamekatuse ehitamine – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

Lamekatuste ehitamine on OÜ Evari Ehitus põhiteenuseid

 

Vaata OÜ Evari Ehitus tööpakkumisi

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – deformatsioonivuuk ennetab mõrasid