Deformatsioonivuuk ennetab mõrasid

deformatsioonivuuk lamekatusel

Deformastsioonivuuk on koht ehituskonstruktsioonis, mis võimaldab aluskonstruktsiooni tarindite omavahelist liikumist või ka kattekonstruktsiooni liikumist ilma konstruktsioone kahjustamata

Deformatsioonivuuk, deformatsioonivuugid, vuugid.

Ehitusmaterjalide mahumuutused ja konstruktsioonide liikumised nõuavad deformatsioonivuuke

Ehitusmaterjalidele on iseloomulikud välisteguritest põhjustatud mahumuutused. Välisteguriteks võivad olla temperatuuri kõikumised, niiskussisalduse muutumine, karboniseerumisest põhjustatud kahanemised, erinevate materjalide erinevad omadused.

Erinevad hoonete konstruktsiooni osad võivad ka ise erinevalt liikuda. Näiteks erinevalt vajuda.

Eelnimetatud tegurite mõjul võivad tekkida konstruktsioonidesse pinged ja pingete leevendamiseks mittesoovitavad isetekkelised praod. Isetekkeliste pragude vältimiseks projekteeritaksegi ehitistesse deformatsioonivuugid.

Kui katusekatte või aluse deformatsioonid võivad olla suuremad kui kattematerjal suudab taluda, siis tehakse kattesse teadlikult deformatsioonivuuk. Vuugi kattematerjal ja kinnitus peavad olema sellised, et venimine deformatsioonivuugis ei oleks suurem kui 20% materjali murdumisvenivusest. Kinnitused peavad vastu võtma jõude, mida tekitavad muutused.

Üheseid juhiseid deformatsioonivuukide paiknemiseks ei ole. Iga ehitust peab hindama erinevalt. Kohad, kus deformatsioonivuugid võiksid olla, on kohad, kus kokku saavad uus ja vana hoone, kus muutuvad märkimisväärselt hoone kõrgused ja koormused.

Vuugid võivad olla kas katusekonstruktsiooni või katusekatte deformatsioonivuugid.

Konstruktsiooni deformatsioonivuugid

Konstruktsiooni vuugid tehakse hoone deformatsioonivuukide kohale. Vuukide kohale ehitatakse enamasti kõrgemad osad. Ehitamiseks kasutatakse kas aluskonstruktsioonide erilahendusi, puitu, tugevamaid villasid või midagi analoogset.

Katusekatte deformatsioonivuuk

Katusekatte deformatsioonivuugid tehakse kohtadesse, kus hoone või katuse kuju märkimisväärselt muutub või erinevate lahendustega katusekonstruktsioonide liitumiskohtadesse. Katuste deformatsioonivuukide kohale laotatakse alusele eralduskiht, et vältida rullmaterjali nakkumist aluspinna liitekohtades. Materjal kinnitub põhipinnale vaid deformatsioonivuugi mõlemal küljel.

Aurutõkke deformatsioonivuuk

Deformatsioonivuuk tuleb teha ka aurutõkkekihti. Deformatsioonivuugis ei tohi tekkida aurulekkeid.

Loe veel deformatsioonivuuk ennetab tekkida võivaid mõrasid

Uusi põrandaid rikuvad praod

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – deformatsioonivuuk ennetab tekkida võivaid mõrasid