Läbiviik katusest vajab tähelepanu

Läbiviik katusest vajab suurt tähelepanu

Läbiviik on kaabli, toru, toe, kinniti, antenni, pollari, vee äravoolulehtri, ventilatsiooni, korstna, katuseluugi, seadme või mõne muu asja läbimineku koht katusest, katuslaest, katusekonstruktsioonist

Läbiviik katusest vajab tähelepanu, katuse läbiviigud lamekatusest on selle artikli märksõnad.

Läbiviigud – läbiviikudest üldiselt

  • Läbiviigud ehitatakse katustele võimalusel enne katusekonstruktsiooni ehitamist. Valmis katustele läbiviikude ehitamine on  tunduvalt keerukam ja ajamahukam.
  • Läbiviigud tihendatakse nii auruisolatsiooni-, kui ka vettpidavate hüdroisolatsioonipindadega.

On soovitav minimaliseerida läbiviikude arvu katustest. Mida vähem läbiviike, seda parem. Läbiviike ei tohi teha katuse neeludesse. Väljaarvatud vee äravoolulehtrid ja veesülitid.

Katuse läbiviigud jagatakse suurteks ja väikesteks, ümarateks ja kandilisteks.
Suurte ja väikeste läbiviikude vahel ei ole kindlat piiri ette antud.

Läbiviigud ei tohi olla ehitatud üksteisele või teistele vertikaalpindadele väga lähedale.
Minimaalne vahekaugus omavahel või teiste vertikaalpindadega peab olema mitte vähem kui 30 cm.

Paljudel juhtudel peab katuse läbiviigu vahe kõrvalkonstruktsioonidega olema 50 cm või rohkem.
Väiksema kaugusega läbiviikude ümber ehk kui katuse läbiviik on kõrvalkonstruktsioonile lähemal kui 50 cm, peab ehitama katuse läbiviigule ühise läbiviigu kasti, mille peale ehitatakse ühine vett pidav kiht ehk hüdroisolatsioonikiht.

Katuse läbiviik – suured läbiviigud

Suur katuse läbiviik on katuseaken, katuseluuk, suure läbimõõduga ventilatsioonitoru või muud taolised läbiviigud.
Suurele katuse läbiviigule ehitatakse vee pealevoolu poolele vastukalded, et juhtida liikuv vesi läbiviigust mööda.

Suur katuse läbiviik tehakse veekindlaks katuse kattematerjaliga.
Kattematerjal tõstetakse tõstetena ehk ülespööretena läbiviigu vertikaalosale.

Vettpidava vertikaalosa kõrgus peab olema vähemalt 30 cm või suurem.
Ülespöörete ehk tõstete ülemine äär kaetakse lõpetusplekiga ja tihendatakse oludesse sobiva hermeetikuga.

Katuse läbiviik – väikesed läbiviigud

Katuse väike läbiviik on katuselehter, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitoru, pollar, seadmete toed ja muud taolised asjad. Väikeste seadmete läbimõõt ei ületa tavapäraselt 30 cm.

Väikeste läbiviikude jaoks toodetakse spetsiaalseid läbiviigutihendeid.
Läbiviigutihendite alumises osas olev ühenduskrae ühendatakse katuse kattematerjaliga.

Enamasti paigaldatakse katusepinnale paigaldatud tihendi ühenduskraele täiendav katuse kattematerjali lapp. Ümaratele läbiviigutihenditele kinnitatakse ülaserva metallist pingutusriba.

Läbiviikude veetiheduse võib tagada ka katuse kattematerjali ülespöörete ehk tõstetega.
Ülestõste kõrgus peab olema vähemalt 30 cm.

Tõste ülemine serv tihendatakse hermeetikuga ja tõsteserva ülemisse äärde paigaldatakse pingutatav kinnitusklamber.

Läbiviik – katuseaknad, katuse- ja suitsuluugid

Katuseakende, katuse- ja suitsuluukide aluskonstruktsiooni ülemine serv peab ulatuma valmis katusepinnast kõrgemale vähemalt 30 cm.
Aluskonstruktsioonid peavad olema soojustatud ja piisava auruisolatsioonikindlusega.

Auruisolatsioon peab olema ühendatud katuse auruisolatsioonikihiga.
Aluskonstruktsioonid kinnitatakse katuse aluskonstruktsiooni külge.

Aluskonstruktsioon kaetakse väljast katusekattega ja ülemisse äärde paigaldatakse lõpetusplekid.
Aluskonstruktsiooni ja lahtikäivate akende, luukide vahele paigaldatakse tihendid.

Vajadusel varustatakse aknad, luugid, amortisaatorite, lukustusmehhanismi või lahti/kinni funktsiooni omavate elektriliste liigutusmehhanismidega.

Mõningatel juhtudel võib aluskonstruktsiooni õhuruumi sisepindadele tekkida kondensaat.
Kondensaadi tekkimist saab leevendada täiendava ventilatsiooni või lisaküttekeha paigaldamisega aluskonstruktsiooni lähedusse.

Katuse läbiviik – tehnošahtid

Tehnošahtid ehitatakse katustele tavaliselt puitkonstruktsioonina immutatud puidust ja ehitusplaadist kohapeal.
Šahtid soojustatakse.
Seest poolt paigaldatakse ehitusplaadi taha enne soojustuskihti aurutõkkekiht.

Väljast paigaldatakse ehitusplaadile katusekattematerjalist hüdroisolatsioonikiht.
Katusekatte materjalist tõste ehk hüdroisolatsioon peab ulatuma vähemalt 30 cm katuse horisontaalpinnast kõrgemale.
Tõste lõpetataks plekist lõpetusplekiga ja tihendatakse sobiva hermeetikuga.

Tihti kaetakse kogu šahti väline pind katusekatte ehk hüdroisolatsioonikihiga.
Tehnošahti katus ehitatakse kaldega vähemalt 1:6.

Väljaviigud tehnošahtist tehakse kõrgusel mitte vähem kui 60 cm katuse horisontaalpinnast.

Läbiviik – sadeveelehtrid

Sadeveelehtrid paigaldataks katuse kõige madalamatesse kohtadesse.
Sadaveelehtrid peavad paiknema vähemalt 20 mm katuse üldpinnast madalamal.

Katuselehtri äärik peab olema vähemalt laiusega 150 mm.
Soovitatavalt veelgi rohkem.

Katuselehtri äärik paigaldatakse kahe katusekattematerjali kihi vahele.
Kõige alla paigaldatakse katusekattega samast materjalis aluslapp suurusega kuni 90 x 90 cm.

Aluslapile katusekaevu äärik.
Äärikule paigaldatakse katuse katte- ehk hüdroisolatsioonikiht.

Kahekihilise katusekatte korral paigaldatakse esimene kattekiht nii, et kattekiht lõppeks vähemalt 50 mm enne äravoolutoru keskel olevat äravoolutoru äärt  ja pealmine kiht keevitatakse kuni äravoolutoru ääreni.
Selliselt tagatakse tunduvalt suurem ohutus võimalike lekete suhtes ja vähendatakse inimliku vea tekkimise võimalust.

Katuse läbiviik – veesülitid

Veesülitid juhivad katuselt tuleva vee läbi seina või parapeti.
Madalate parapettide juures (parapeti kõrgus 10-15 cm) kasutatakse pealt lahtisi veesüliteid.

Lahtiste sülitite külmumise oht on talvel tunduvalt väiksem kui kinnistel sülititel.
Kõrgema parapetiga või seina läbivad veesülitid tuleb ehituskonstruktsioonidest isoleerida.

Vajadusel tuleb kasutada küttekaableid. Sülitite ja vihmaveetorude liitekohad peavad olema õhuvõtuavadega.
Katusepoolses osas peab sülititel olema vähemalt 150 mm laiune äärik.

Äärik paigaldatakse vähemalt kahe katuse kattematerjali kihi vahele.
Paigaldatakse samuti, kui sadeveelehtreid.

Läbiviik katusest – vaata OÜ Evari Ehitus tehtud lamekatuseid

Kaubanduskeskuse katusetööd Otepääl Lipuvöljak 28

Katuse ehitamine Hostelile Tartus Raatuse 23

Tartu Ülikooli IT keskuse Delta katusetööd Tartus

Tartu Erakooli TERA katuse ehitus Tartus Optika 15

Gardest OÜ aianduskeskuse katuse ehitustööd Tartumaal

Läbiviik katusest – loe “kasulik teada” artikleid

Kärgkatuse paigaldusjuhend – Katepal

Vilpe tehas Soomes toodab katusetarvikuid

Lamekatuseaken toob ruumi päevavalguse

Vintskap lahendab katusealuse ruuminappuse

Lamekatuse aluskonstruktsioon võib olla erinev

Sagedased vead, mida korstna paigaldamisel tegema kiputakse

Läbiviik katusest – tutvu linkidel oleva teabega

katuste ehitus – kasulikku

katuste ehitamine – kasulik teada

katuse ehitus – tehtud tööd

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

Läbiviik katusest – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus meedias

Kuidas majakatuse veeäravoolusüsteemi eest õigesti hoolt kanda

Viis ohumärki, mida katuse puhul tähele panna

Millega üllatab Soome populaarne elamumess sel aastal

6 põhjust kasutada soojustusmaterjalina vahtklaasi

Käes on õige aeg alustada suveks kavandatud katuseremondi eeltöödega!

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lemekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus põhitegevuseks on lamekatuste ehitamine

 

Tutvu OÜ Evari Ehitus tööpakkumistega

 

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – läbiviik katusest vajab tähelepanu