Kärgkatus – paigaldusjuhend, Katepal

Kärgkatuse paigaldusjuhend katepal

Kärgkatuse katte alus peab olema võimalikult kindel, paindumatu, sile ja kuiv

Kärgkatus – paigaldusjuhend, bituumensindel, Icopal, Katepal on selle artikli märksõna.

OÜ Evari Ehitus on spetsialiseerunud lamekatuste ehitamisele, renoveerimisele, hüdroisolatsioonitööde tegemisele.
Teem tööd aastaringselt üle Eesti.

Kärgkatuse materjalide paksuse, kvaliteedi jne osas tuleb järgida iga riigi ehituseeskirju ja ehitusjuhiseid.

Laudade võimalikud niiskus- ja temperatuurikõikumisest tulenevaid erinevusi arvestades tuleb jätta laudade vahele piisav vahe.

Juhul, kui temperatuur on alla +5 kraadi C, tuleb katuseplaadid ja muud tarvikud enne tarvitamist ladustada soojasse kohta.

Kärgkatus – paigaldamisjuhend – paigaldamise nõuded

Kärgkatus paigaldamine
Kärgkatus – paigaldamine
 1. Ära unusta katuse tuulutust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata ennekõike kelpkatuse ning samasuunalise pööningu vahelae-/katusekonstruktsiooni tuulutusele. Ventilatsiooniavad tehakse kas ehitise otstesse või paigaldatakse katuseharja lähedale alarõhutuulutid.
 2. Juhul, kui katusel on neelukohti, paigalda nendele esmalt Katepali aluspapp. Naeluta servadest papinaeltega, jättes 20 cm vahed.
 3. Aluslaudise peale paigaldatakse aluspapp terve katuse ulatuses. See on eelduseks 15-aastasele garantiile. Paigaldusjuhis on aluspapirulli sisepinnal. Neelukohtades pannakse aluspapi otsad neelukohale paigaldatud aluspapi peale 100-150 mm ulatuses ülekattega, nii et otste vahele jääb bituumenpapi jaoks 700 mm ruumi.
 4. Paigalda räästastele  ja viiluservadele räästaplekid. Naeluta need ülemisest äärest papinaeltega siksak-naelutusega, jättes 10 cm vahed. Liitekohtades asetatakse plekid umbes 5 cm ulatuses ülekattega ja naelutatakse 2-3 naelaga läbi mõlema pleki.
 5. Aseta seejärel neelukohta aluspapile plaatide värvile vastav materjal Pintari. Kinnita see äärtest vuugiliimiga (Tiivistysliima K-36) ja naeluta ääred 10 cm vahedega.
 6. Paigalda seejärel räästale räästaplekkide peale iseliimuv räästaplaat. Eemalda alumisel pinnal olev kaitsekile ja suru liimiga äär pleki peale umbes 1 cm pleki neelukohast katusepinna suunas.
 7. Kärgkatuse plaatide paigaldamisel on võimalike värvierinevuste ühtlustamiseks soovitav segada plaate 4-5 pakendist. Alusta plaatide paigaldamist umbes räästa keskkohast nii, et räästaplaatide vuugid jääksid keskele plaatide kärgede alla. Eemalda alumiselt pinnalt kaitsekile, tõmmates keskelt plaadi kärgede suunas. Naeluta iga plaat laudise külge nelja naelaga umbes 2-3 cm kõrguselt plaadi sälkudest üleval pool ehk mitte plaadi ülemisest servast. Naelad peavad ulatuma laudisest läbi.
 8. Jätka plaatide paigaldamist rida realt ja tee rihtlatiga kindlaks, et plaadiread saaksid sirged. Kontrolli joondust plaatide kärgede järgi. Plaadi ülemise ääre joones võib esineda kõikumisi.
 9. Lõika plaadid viiluserval räästaga tasa ja liimi plaatide otsad vuugiliimiga 10 cm laiuselt räästapleki külge.
 10. Kärgkatuse neelukohtades paigaldatakse plaatide otsad bituumenkatte peale nii, et murdekohta jääks 15 cm laiune plaadivaba riba. Lõika plaatide otsad neelukoha suunaliselt ja liimi täielikult alloleva katte külge.
 11. Juhul, kui viiluserval ei kasutata räästaplekki, paigaldatakse räästale enne aluskatte paigaldamist kolmnurkne liist või 45 kraadise nurga all lõigatud kõrgendusliist. Aluskatte äär keeratakse üle räästa nii, et katte otsmine äär ulatuks väljaspoole räästast 1-1,5 cm üle laudise alumise ääre. Katuseplaadid paigaldatakse nii, et plaadid ulatuksid räästa välimise servani. Plaatide otsad liimitakse vuugiliimiga aluskattele vähemalt 10 cm laiuselt. Peale paigaldatakse räästaplekk, mis ei ole standardtoode.
 12. Korstna või muu suure läbiviigu äärele naelutatakse kolmnurkne liist. Aluskate paigaldatakse kolmnurkse liistu peale. Plaadid paigaldatakse kuni läbiviigu ülemise ääre jooneni, seejärel tehakse ülestõsted. Lõika plaatidega ühte värvi Pintarist korstna ümber ülestõsteservad, nii et need ulatuksid vähemalt 30 cm kõrgusele korstna pinnale  ja umbes 20 cm ulatuses katuseplaatide peale. Servade lõikamise juhend on Pintari rulli ümbrispaberil. Liimi servatükid, kattes need üleni vuugiliimiga ja naeluta ülemisest servast korstnakivide vuukidesse.
 13. Jätka plaatide paigaldamist korstnast ülevalpool nii, et plaadid jääksid katuse pinnal korstnast kõrgemal oleva Pintari peale. Kata korstna vastu tõstetud ülestõsted lõpuks plekiga ning tihenda vuugid vuugiliimiga.
 14. Väikeste läbiviikude ääred tihendad kõige paremini äärikuga läbiviigutihenditega  või äärikutega. Liimi ja naeluta tihendid aluse külge ja liimi peale tulevad plaadid vuugiliimiga ääriku külge.
 15. Kärgkatuse katuseharjal ja otsaviiludel keera ja lõika räästaplaadid perforeeritud kohast kolme ossa harjaplaatideks. Eemalda kaitsekile ja paigalda plaadid harjale ja otsaviiludele 5 cm ulatuses ülekattega nii, et alumise poole liimiga serv kleepub eelmise harjaplaadi peale. Naeluta teisest otsast nelja naelaga , nii et naelad jääksid järgmise ülekattega asetuva plaadi alla.

SuperKatrilli, SuperKL, SuperJazzy.

Kärgkatus
Kärgkatus

Kärgkatus – paigaldamisjuhend – loe “kasulik teada” artikleid

Kuidas paigaldad kärgkatust?

Raitwood AS lamekatus Tartumaal

OSB plaat on ehitusplaat ehitamiseks

PUR PIR soojustus on loodussõbralik

Katuse kattematerjalide tehas Katepal

EPS soojustus lamekatuste ehitamisel

OSB põrandaplaat ehituskonstruktsioonis

Puistevilla paigaldus ehituskonstruktsioonis

Läbiviik lamekatusest vajab suurt tähelepanu

Kärgkatus – paigaldusjuhend – tutvu linkidel oleva teabega

katuste ehitamine – kasulik teada

katusetööd, katusetöö – meie teenused

oü evari ehitus – kaasaegsed katuselahendused

lamekatuse ehitamine – koostööpartnerid

Kärgkatus – paigaldusjuhend – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus ajakirjanduses

Katusepollar tagab katusel turvalisuse

Vahtklaas – unikaalne soojusisolatsioonimaterjal (vene keeles)

Vaata, millised katused pürgivad Eestist maailma parima tiitlile

Kärgkatus – paigaldusjuhend – vaata video filmi kärgkatuste paigaldamine

Kärgkatuste paigaldamine

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lamekatuste ehitamine

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

 

Vaata OÜ Evari Ehitus tõõpakkumisi

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – kärgkatus – paigaldusjuhend, Katepal