Puistevilla paigaldus ehituses

Puistevilla paigaldus ehitusel

Puistevilla paigaldus on lihtne ja iga meistrimees saab puistevillsoojustuse paigaldamisega ise hakkama

Puistevilla paigaldus ehituses, puistevilla paigaldamine on antud artikli märksõnad.

Puistevillsoojustuse kasutamine

Puistevilla kasutamine pööningu soojustamisel
Puistevilla kasutamine pööningu soojustamisel

 

Puistevillsoojustust kasutatakse üldjuhul madalate katusekallete korral, kus muu soojustuse paigaldamine on halva ligipääsetavuse pärast keeruline.

Puistevilla paigaldus on lihtne, kuid vaid õige paigaldamine tagab soovitud isolatsioonikihi säilimise, toimimise kogu hoone kasutusaja vältel.

Koolitatud ja volitatud paigaldajad oskavad anda nõu enne soojustustööde tegemist.

Vaja on teada materjali kulu, kui ka vajalike eelnevaid tegevusi enne, kui alustada soojustusmaterjali paigaldamist.

Puistevilla kasutamine lae soojustamisel
Puistevilla kasutamine lae soojustamisel

Puistevill paigaldatakse spetsiaalse puhuriga.

Villa pakid (Isover, Paroc) asetatakse masinasse, kus masin villa lahti hakib ja teeb paigaldatava soojustusmaterjali kohevaks.

Edasi suunatakse puistevill suruõhu abil mööda voolikuid soojustatavale pinnale.

Puistevilla paigaldamine on kiire ja efektiivne.

Et tagada hea soojapidavus, peab soojustusvilla kiht olema ühtlane.

Puistevilla paigaldus tuleb valmistada hoolikalt ette

Paigaldamise ettevalmistamine
Puistevilla paigaldamise ettevalmistamine

Enne puistevillsoojustuse paigaldust peavad olema tehtud vajalikud eeltööd, sest peale puistevillsoojustuse paigaldamist ei tohi paigaldatud villa peal liikuda.

Käiguteed erinevateks otstarveteks nagu tehnoloogiliste seadmete, katuseluukide, korstnate juurde peavad olema paigas.

Käigutee kõrgus peab olema planeeritavast puistevillsoojustuse kõrgusest kõrgemal vähemalt 50 mm.

Kohad, kuhu puistevill ei pääse, peavad olema isoleeritud enne puistevillsoojustuse paigaldamist.

Laeluukide ümber peab olema ehitatud piisava kõrgusega piirav raam, mis ulatun puistevillsoojustuse paigaldus tasemest vähemalt 50 mm kõrgemale.

Puistevilla paigaldus
Puistevilla paigaldus

Kõik eritööd nagu ventilatsioon, elekter, vesi, kütte, nõrkvool peavad olema valmis ja vajadusel isoleeritud.

Puistevillast soojustuse paigaldamiseks peab olema piisav valgustus.

Enne soojustustööde algust peavad eelnevate tööde ehitusmaterjali jäägid ja eelnevalt tekkinud ehituspraht olema koristatud.

Puistevillakihi all olevasse konstruktsiooni peab olema paigaldatud aurutõkkekiht.

Korstnate ümber peab olema paigaldatud vähemalt 100 mm paksune tulekindel isolatsioon.

Katuse räästastesse peab paigaldama tuulesuunajad.
Tuulesuunajate paigaldamine on väga oluline, et vältida tuulutusavadest tuleva õhu sattumist soojustusmaterjali sisse.

Puistevill - soodsaim soojustusmaterjal
Puistevill – soodsaim soojustusmaterjal

Puistevilla paigaldus – loe “kasulik teada” artikleid

Puistevill – soodsaim soojustusmaterjal

Puistevillsoojustuse paigaldustööd

Varikatus on kaitse ilmamõjude eest

Lamekatus on parim katuselahendus

Katuse eluiga saab oluliselt pikendada

Aurutõke on kiht auru leviku takistamiseks

Kandev profiilplekk on levinuim lamekatuste aluskonstruktsioon

Puistevilla paigaldamine – tutvu linkidel oleva teabega

lamekatusetöö – kliendid meist

oü evari ehitus – kaasaegsed katuselahendused

lamekatuse ehitamine – koostööpartnerid

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitamine – kasulik teada

Puistevilla paigaldus – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus ajakirjanduses

Päikesepaneelide paigaldamine katusele

Katust kontrolli nii kevadel kui sügisel

Enne külmade tulekut on õige aeg oma katus üle kontrollida

Mõned levinumad põhjused, miks Teie katus võib vajada remonti või põhjalikku renoveerimist

Euroopa suurim katuse- ja puidumess tõi kokku üle 600 eksponendi

Puistevilla paigaldus – vaata video filmi puistevillsoojustuse paigaldamine

Puistevillsoojustuse paigaldus rendiagregaadiga

Lamekatuse ehitamine – vaata video filmi

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

 

Tutvu OÜ Evari Ehitus tööpakkumistega

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – puistevilla paigaldus ehituses