Puistevilla paigaldus ehituseskonstruktsioonis

Puistevilla paigaldus ehitusel

Puistevilla kasutatakse üldjuhul madalate katusekallete korral, kus muu soojustuse paigaldamine on halva ligipääsetavuse pärast keeruline

Puistevilla paigaldus, puistevilla paigaldamine.

Puistevilla paigaldus tuleb valmistada hoolikalt ette

Enne puistevilla paigaldust peavad olema tehtud vajalikud eeltööd, sest peale puistevilla paigaldamist ei tohi paigaldatud villa peal liikuda.

Käiguteed erinevateks otstarveteks nagu tehnoseadmete, katuseluukide, korstende juurde peavad olema paigas. Käigutee kõrgus peab olema planeeritavast puistevilla kõrgusest kõrgemal vähemalt 50 mm.

Kohad, kuhu puistevill ei pääse, peavad olema isoleeritud enne puistevilla paigaldamist.

Laeluukide ümber peab olema ehitatud piisava kõrgusega raam, mis ulatun puistevilla tasemest vähemalt 50 mm kõrgemale.

Kõik eritööd nagu ventilatsioon, elektri, vee- ja küttetööd peavad olema valmis ja vajadusel isoleeritud.

Puistevilla paigaldamiseks peab olema piisav valgustus.

Ehitusmaterjali jäägid ja ehituspraht peavad olema koristatud.

Puistevillakihi all olevasse konstruktsiooni peab olema paigaldatud aurutõkkekiht.

Korstende ümber peab olema paigaldatud vähemalt 100 mm paksune tulekindel isolatsioon.

Katuse räästastesse peab paigaldama tuulesuunajad.

Loe ja vaata veel puistevilla paigaldus

Puistevilla paigaldustööd

Vaata veel videot puistevilla paigaldamistööd

 

OÜ Evari Ehitus – kasulik teada – puistevilla kasutamine ehituses