Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a

Ärihoone kaasaegne, kerge ja avatud kontoristiil, kinnine sisehoov ja hoonealune parkla loovad mugava
tööpaiga. Hoone suurepärane asukoht loob töö, kodu ja vaba aja veetmise vahele mõnusa tasakaalu,
võimaldades vaid hetkega saada osa parimast, mida linn pakub.

Viljar Jänes - Arendusjuht

Tehtud tööd:

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a
Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a

Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a büroohoonele toimus 2016. aastal. Tartu südalinnas asuvale Ülikooli 2a büroohoonele ehitati kokku 857 m² tava lamekatust.

Aurutõkke ehitamine lamekatuse aluskonstruktsioonile

Aurutõkke ehitamine lamekatuse aluskonstruktsioonile
Aurutõkke ehitamine lamekatuse aluskonstruktsioonile

Lamekatuse aluskonstruktsiooniks oli raudbetoonist kandekonstruktsioon. Aluskonstruktsioon puhastati ja korrastati. Korrastatud aluspinnale paigaldati polüetüleenist 0,2 mm paksune aurutõkkekiht. Aurutõkkematerjali erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega vähemalt 200 mm. Ühenduskohad ühendati omavahel teibiga.

Soojustustööd lamekatuse ehitamisel

Soojustusmaterjaliks kasutati vahtpolüstüreeni EPS 60 paksusega 300 mm. Soojustustööde tegemisel paigaldati soojustusplaadid nii, et ei tekiks paigaldatud plaatide mustris riste.

Katuse kalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüstüreenist margiga EPS 60. Samast materjalist ehitati ka vastukalded. Katuse harja kohtadesse hööveldati vahtpolüstüreeni ülemisse kihti katuse tuulutussüsteemi peakanalid sügavusega minimaalselt 25 mm ja laiusega maksimaalselt 90 mm. Katuse põhisoojustuse peale paigaldati tuulutus soontega klaasvillast OL-TOP 30 mm paksused katteplaadid.

Lamekatuse hüdroisolatsioonikihi ehk kattekihi keevitamine katusesoojustusele

Lamekatuse hüdroisolatsioonikihi ehk kattekihi keevitamine katusesoojustusele

Lamekatuse hüdroisolatsioonikihiks ehk vett pidavaks kihiks ehk pealmiseks kihiks keevitati kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kattekiht. Alumises kihis kasutati ilma puisteta bituumenrullmaterjali ja pealmises kihis kildkivipuistega bituumenrullmaterjali. Bituumenrullmaterjali kõrvuti asetsevad paanid paigaldati omavahel ülekattega. Pikiühenduses oli minimaalne ülekate 100 mm ja otsaühenduses 150 mm.

Alumise kihi ühendusvuukidesse paigaldati lamekatuse kinnitusvahendid ehk kinnitustüüblid. Kinnitusvahendid valiti selliselt, et kinnitusvahendi plastist alumine ots oleks aluskonstruktsioonile mitte ligemal kui 15 mm. Kinnitusvahendi kinnituselemendiks kasutati tsingitud betoonikiilu.

Kinnitusvahendi ehk tüübli paigaldamiseks puuriti soojustuse ja raudbetoonist aluskonstruktsiooni sisse piisava sügavusega augud ja löödi kiilud koos tüüblitega mehaaniliselt sisse. SBS bituumenrullmaterjali kõrvuti asetsevad paanid keevitati gaasipõletite abil omavahel kokku vettpidavaks tervikuks. Ühendusvuukidest pressiti välja sulabituumeni riba laiusega 5 kuni 10 mm.

Lamekatuse parapeti ehitamine ja soojustamine

Tartu südalinnas Ülikooli 2a ehitatud lamekatusele ehitati soojustatud parapett. Parapeti ehitamiseks kasutati immutatud puidust distantsliiste, OSB3 ehitusplaate, kivivillsoojustust. Parapeti peale paigaldati pural kattega püstvaltsühendusega parapetiplekk. Kokku ehitati parapetti 143 jm.

Küttega katuselehtrite paigaldus

Vihmavee ärajuhtimiseks katuselt paigaldati katusekonstruktsiooni 4 elektrilise küttega katuselehtrit ehk vihmaveelehtrit ehk vihmavee äravoolu kaevu. Katuselehtrite ehk vihmaveelehtrite peale paigaldati prahisõelad.

Alarõhutuulutite paigaldamine lamekatusele

Katuse tuulutussüsteemi toimimiseks paigaldati hüdroisolatsioonikihi ehk katusekatte peale alarõhutuulutid. Selleks lõigati tuulutuse peakanalite peale hüdroisolatsioonikihi sisse umbes 150 mm läbimõõduga augud. Aukude peale paigaldati plastist alarõhutuulutid. Alarõhutuulutitele keevitati peale SBS bituumenrullmaterjalist kattelapid.

Katuseluukide paigaldamine lamekatusele

Katuse aluskonstruktsioonile paigaldati kaks soojustatud katuseluuki. Luugid kinnitati raudbetoonist aluskonstruktsiooni külge. Luukidele tehti SBS bituumenrullmaterjalist ülespöörded.

Pööratud lamekatuse ehitamine

Tartu südalinnas asuvale Ülikooli 2a büroohoonele ehitati kokku 108 m² pööratud lamekatust.

Pööratud lamekatuse betoonist kalded

Raudbetoonist aluskonstruktsioonile ehitati betoonist kalded (tellija töövõtt).

Pööratud lamekatuse hüdroisolatsiooni ehitamine

Pööratud lamekatuse hüdroisolatsiooni ehitamine
Pööratud lamekatuse hüdroisolatsiooni ehitamine

Betoonist aluskonstruktsioon korrastati ja kaeti bituumenkrundi ehk bituumenpraimeriga. Krunditud betoonpinnale keevitati kolmes kihis SBS bituumenrullmaterjal. Samast materjalist keevitati ka hüdroisolatsioonikihi ülespöörded. SBS bituumenrullmaterjali paigaldamisel paigaldati külgnevad paamaterjali paanid omavahel ülekattega pikivuugis vähemalt 100 mm ja otsavuugis vähemalt 150 mm. Vuukidest suruti välja bituumeniriba laiusega 5 kuni 10 mm.

Läbi pööratud lamekatuse hüdroisolatsioonikihi paigaldati vihmavee ärajuhtimiseks neli kaheastmelist katusekaevu. Pööratud lamekatuse soojustamine ja järgnevate kihtide ehitamine olid tellija töövõtus.

Vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustuse ehitamine

Ülikooli 2a Tartus asuvale büroohoone vundamendile paigaldati SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioon ja soojustus.

Galerii:

 

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2017 – Lamekatuse ehitus Tartu südalinnas Ülikooli 2a

Tellija:

KAARSILLA KINNISVARA OÜ

Projekti nimi:

LAMEKATUSE EHITUS TARTU SÜDALINNAS ÜLIKOOLI 2A

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

ÄRIHOONE

Tööde iseloom:

Uusehitise lamekatuse ehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

TARTU ÜLIKOOLI 2A

Projekti algus:

Mai 2016

Projekti lõpp:

August 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse Brutopind 965 m2