Aurutõkkepaber takistab õhuniiskuse levikut

aurutõkkepaber ehituses

Aurutõkkepaber on ehitusmaterjal, mille ülesandeks on takistada õhuniiskuse levikut siseruumidest ehituspiiretesse ja välisõhu liikimist läbi seina

Aurutõkkepaber, aurutõke.

Kogu hoone konstruktsioon peab olema õhutihe. Aurutõke pärsib niiskuse laastavat mõju.

Hea õhutihedus on üks eeldustest hoone ventilatsiooni kontrolli all hoidmiseks ning soojuskadude vältimiseks. Õhutiheda konstruktsiooni korral ei pääse niiske õhk läbi pragude ja hõrenduste konstruktsioonidesse. Hooned toimivad korralikult vaid siis, kui piirded on seestpoolt aurutihedamad kui väljastpoolt. Aurutõkke liitekohad, läbiviigud ja paigaldamisel tekkivad sisselõiked tuleb tihendada teipimisega või spetsiaalsete aurutõkke läbiviigu kattemansettidega.

Halva õhutihedusega kaasnevad piirdekonstruktsioonides mitmed ohud. Kindlasti niiskuskahjustused, sest läbi soojustatud konstruktsiooni väljuv niiske siseõhk tekitab oma teel kondensatsiooni. Pikemas perspektiivis võib see põhjustada tõsiseid niiskus- ja hallituskahjustusi.

Teiseks on selline eluruum ebamugav, sest elektri harukarpide, akende, ühenduskohtade juurde jäänud ebatihedused tekitavad tuuletõmmet ning külma kiirgumist välisseintest, eriti tuulise ilmaga.

Lisaks veel suurenev küttevajadus, sest hoone kasutab rohkem energiat. Ebatihe ehituskonstruktsioon võib suurendada energiakulu 20-30%, seda soojustuse toime kahanemise, tarbetu ventilatsiooni ja soojuse korduvkasutusesüsteemi halvema kasuteguri tõttu.

Ka ventilatsioon toimib kehvemalt, mis muudab õhu vahetumise mõnes ruumis kiireks ja mõnes aeglaseks.

Aurutõkkepaberi paigaldamine

Mitmekihilises konstruktsioonis on igal kihil oma ülesanne. Kui uut hoonet ehitatakse talvel, on vaja esimese tööna paigaldada aurutõke. Selliselt saavutatakse olukord, kus hoone sees ehitustööde käigus tekkiv täiendav niiskus ei pääse kohe soojustusse ega muudesse piirnevatesse konstruktsioonidesse. Seejärel võib alustada soojustustöödega.

Kui hoone karkass püstitatakse suvekuudel, kui hoone sees olev õhuniiskus on võrdne hoonest välja jääva õhuniiskuse hulgaga, siis ei ole oluline, et esimese kihina peaks panema aurutõkke.

Aurutõke pannakse konstruktsiooni soojemale poolele ning selle ülesanne on tagada veeauru mittepääsemine konstruktsiooni ehk piirde sisse.

Aurttõkke paigaldamisel tuleb jälgida, et tõkke omavahelised ühenduskohad oleksid korralikult ühendatud ja et tõke ei oleks vigastatud.

Kondenseerunud niiskus konstruktsiooni sees põhjustab hallituse ja mädaniku teket.

Loe veel aurutõkkepaber takistab õhuniiskuse levikut

Miks on vaja kasutada aurutõket?

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – aurutõkkepaber takistab õhuniiskuse levikut