Aurutõkkepaber pärsib niiskuse levikut

Aurutõkkepaber pärsib õhuniiskuse levikut

Aurutõkkepaber on ehitusmaterjal, mille ülesandeks on takistada õhuniiskuse levikut siseruumidest ehituspiiretesse ja välisõhu liikimist läbi seina

Aurutõkkepaber pärsib niiskuse levikut, aurutõkke paber, aurutõkkepaberi paigaldus, aurutõkke paigaldus on antud artikli märksõnad.

Aurutõkkepaber ehituses

Kogu hoone konstruktsioon peab olema õhutihe. Aurutõke pärsib niiskuse laastavat mõju.

Hea õhutihedus on üks eeldustest hoone ventilatsiooni kontrolli all hoidmiseks ning soojuskadude vältimiseks.
Õhutiheda konstruktsiooni korral ei pääse niiske õhk läbi pragude ja hõrenduste konstruktsioonidesse.
Hooned toimivad korralikult vaid siis, kui piirded on seestpoolt aurutihedamad kui väljastpoolt.
Aurutõkke liitekohad, läbiviigud ja paigaldamisel tekkivad sisselõiked tuleb tihendada teipimisega või spetsiaalsete aurutõkke läbiviigu kattemansettidega.

Niiskusega kaasnevad ohud

Halva õhutihedusega kaasnevad piirdekonstruktsioonides mitmed ohud.

  1. Tekkivaks ohuks on kindlasti niiskuskahjustused, sest läbi soojustatud konstruktsiooni väljuv niiske siseõhk tekitab oma teel kondensatsiooni.
    Pikemas perspektiivis võib niiske õhk põhjustada tõsiseid niiskus- ja hallituskahjustusi.
  2. Niiske eluruum on ebamugav, sest elektri harukarpide, akende, ühenduskohtade juurde jäänud ebatihedused tekitavad tuuletõmmet ning külma kiirgumist välisseintest, eriti tuulise ilmaga.
  3. Lisaks suurenev küttevajadus, sest hoone kasutab rohkem energiat.
    Ebatihe ehituskonstruktsioon võib suurendada energiakulu 20-30%, seda soojustuse toime kahanemise, tarbetu ventilatsiooni ja soojuse korduvkasutusesüsteemi halvema kasuteguri tõttu.
  4. Ventilatsioon toimib kehvemalt, mis muudab õhu vahetumise mõnes ruumis kiireks ja mõnes aeglaseks.

Aurutõkke paber – aurutõkkepaberi paigaldus

Mitmekihilises konstruktsioonis on igal kihil oma ülesanne.

Kui uut hoonet ehitatakse talvel, on vaja esimese tööna paigaldada aurutõke.
Selliselt saavutatakse olukord, kus hoone sees ehitustööde käigus tekkiv täiendav niiskus ei pääse kohe soojustusse ega muudesse piirnevatesse konstruktsioonidesse.

Seejärel võib alustada soojustustöödega.

Kui hoone karkass püstitatakse suvekuudel, kui hoone sees olev õhuniiskus on võrdne hoonest välja jääva õhuniiskuse hulgaga, siis ei ole oluline, et esimese kihina peaks panema aurutõkke.

Aurutõke paigaldatakse konstruktsiooni soojemale poolele ning selle ülesanne on tagada veeauru mittepääsemine konstruktsiooni ehk piirde sisse.

Paberaurutõkke ehk aurutõkkepaberi paigaldamisel tuleb jälgida, et aurutõkke omavahelised ühenduskohad oleksid korralikult ühendatud ja et aurutõketõke ei oleks vigastatud.

Kondenseerunud niiskus konstruktsiooni sees põhjustab hallituse ja mädaniku teket.

Aurutõkkepaber pärsib niiskuse levikut – loe “kasulik teada” artikleid

Miks on vaja kasutada aurutõket?

Ruberoid on nostalgiline ehitusmaterjal

Tselluvill on puitmaterjalipõhine soojustus

Aurutõke on kiht auru leviku takistamiseks

TarAurutõke on kiht auru leviku takistamiseks

Tormiplekk pärsib niiskuse sattumist konstruktsiooni

Aurutõkkepaber pärsib niiskuse levikut – uuri, mida OÜ Evari Ehitus kirjutab ajakirjanduses

Edu on toonud pühendumus ja järjepidevus

Katuse õigeaegne hooldus on kogu maja tervise alus

Viis ohumärki, mida peab katuste puhul tähele panna (vene keeles)

Euroopa suurim katuse- ja puidumess tõi kokku üle 600 eksponendi

Aurutõkke paber takistab õhuniiskuse levikut – tutvu linkidel oleva teabega

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitus – kasulikku

katuste ehitamine – kasulik teada

katusetööd, katusetöö – meie teenused

oü evari ehitus – kaasaegsed katuselahendused

Aurutõkkepaber pärsin niiskuse levikut – vaata video filmi aurutõkke paigaldamisest

Aurutõkke paigaldamine

Lamekatuse ehitamine – vaata video filmi

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

 

Tutvu OÜ Evari Ehitus tööpakkumistega

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – aurutõkkepaber pärsib niiskuse levikut