Lamekatus rekonstrueerimistööd

Tartu Kohtumaja valmimine hädavajalik, et koondada ühte majja kokku Tartus laiali paiknenud justiitsasutused. Kohtuhoones töötavad Tartu Maakohus, Tartu Ringkonnakohus, Tartu Halduskohus, Tartu Prokuratuur ja Justiitsministeeriumi Tartu osakond.

Märt Rask - Justiitsminister

Tehtud tööd

Katuse remont – lamekatuste rekonstrueerimine

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine südalinnas Kalevi 1

Maja sai nurgakivi 7. septembril 2001. aastal ja maja avati septembris 2002. aastal.

tartu kohtumaja lamekatusetööd
Tartu Kohtumaja lamekatusetööd

Neliteist (14) aastat tagasi ehitatud katus oli heas seisus, kuid seoses energia kallinemisega karmistuvad peatselt ehitusnormid ning kunagi ehitatud katus ei vastanud enam kehtima hakkavatele euronormidele.
Karmistuvad euronormid nõuavad eeskätt just riigiasutustele soojapidavamaid katuseid.
Tööde käigus katusekonstruktsioon avati, lisati täiendav soojustus, vahetati välja katuseaknad ja katuseluugid.
Katusel olev tehnika (ventilaatorid, kliimaseadmed) katuse ehitamise ajaks demonteeriti ja peale katuse valmimist monteeriti.

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine lähtudes euronormidest

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine
Katuse rekonstrueerimine

Rekonstrueerimise käigus  lamekatus täiendavalt soojustati, kaeti põhiliselt  sbs bituumenrullmaterjaliga ning osaliselt pvc plastrullmaterjaliga.
Rekonstrueeritav katus koosneb mitmest eri tasapindadel ja eri kohtades olevatest katustest.
Kohtumaja olemasolev bituumenrullmaterjalist katusekate ja pealmised tuulutussoontega kivivillaplaadid eemaldati.
Katusekonstruktsioon kaeti ajutise kattega.

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimisel tehtud katuse täiendav soojustamine

Lamekatusetööd Tartu kohtumaja rekonstrueerimisel
Lamekatusetööd

Katuse täiendava soojustamise käigus paigaldati katusele täiendav vahtpolüsteroolist EPS 60 soojustuskiht paksusega 100 + 100 mm.
Vahust soojustuskihi pealmisele pinnale hööveldati katuse tuulutuse peakanalid mõõtudega 90*50 mm.
Soojustuse pealmine kiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvillast punnühendusega plaatidest paksusega 30 mm.
Täiendati katuse kaldeid.
Täiendavad kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Tartu kohtumaja katusele bituumenrullmaterjalist katte keevitamine

sbs bituumenrullmaterjalist katusekate
SBS bituumenrullmaterjalist katusekate

Katuse bituumenrullmaterjalist kate ehk katuse kattekihiks ehk pealmiseks kihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist kate.
Katuse erinevad kihid kinnitati kergbetoonist aluskonstruktsiooni külge katuse tüüblitega.
Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid.

Katusele puidust parapetikonstruktsiooni ehitamine

Lamekatuse parapett Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine
Lamekatuse parapett

Olemas olev katuse puidust parapetikonstruktsioon lammutati ja ehitati immutatud puidust  ja ehitusplaadist uus soojustatud parapett.
Katuse horisontaalosa ja vertikaalosa ühendusjoontele kinnitati immutatud puidust kolmnurksed liistud.
Parapetile keevitati SBS bituumenrullmaterjalist tõsted ehk ülespöörded.
Paigaldati püstvaltsliitega parapetiplekk ehk katteplekk.

Tartu kohtumaja katuse vihmavee äravoolulahenduse paigaldamine

 Katuselehter Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine
Katuselehter

Katuse vihmavee äravool on ehitatud sisemise äravooluna.
Katusel vahetati välja elektrilise küttega katuse vihmavee äravoolukaevud ehk vihmaveelehtrid ehk vihmavee katuselehtrid.
Ummistuste vältimiseks paigaldati kaevudele prahisõelad.
Katuse tuulutuse peakanalitele keevitati plastist alarõhutuulutid.

Muud Tartu Kohtumaja katuse rekonstrueerimisel tehtud tööd põhikatusel

Katuseläbiviigud Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine
Katuseläbiviigud

Katuselt eemaldati olemas olev piksekaitse ja peale katuse valmimist paigaldati piksekaitse tagasi.

Katusele paigaldati uued kolmekordse klaasiga katusekuplid ja vahetati välja katuseluugid.
Katuseluugiks kasutati kolmekordse klaasiga katusekupplit.
Avamise lihtsustamiseks varustati luuk kahe amortisaatoriga.
Luuk on lukustatav.

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimisel madalamale osale täiendava soojustuse paigaldamine

Madalam katuseosa Tartu kohtumaja rekonstrueerimine
Madalam katuseosa

Katuse täiendavaks soojustamiseks kasutati SPU soojustusplaate paksusega 200 mm.
Soojustuse pealmine ehk tuulduv kiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvillast paksusega 30 mm.
Katuse kalded ja vastukalded ehitati kaldu lõigatud EPS vahtpolüsteroolist.

Katuse madalamale osale hüdroisolatsioonikihi keevitamine

Madalam katuseosa Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine
Madalam katuseosa

Katuse hüdroisolatsioonikihiks ehk kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks keevitati katusele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjal.
Katuse erinevad kihid kinnitati aluskonstruktsiooni külge katusetüüblitega.
Tüüblitena kasutati teleskooptüübleid.

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimisel madalamale osale parapetikonstruktsiooni ehitamine

Katuse parapetikonstruktsioon.
Olemas olev puidust parapetikonstruktsioon lammutati ja ehitati uus immutatud puidust ning OSB ehitusplaadist villaga soojustatud parapett.
Erinevad katteplekid ühendati omavahel püstvaltsühendusega.

Katuse madalama osa vihmavee äravoolusüsteemi paigaldamine

Katus on sisemise vee äravooluga. Vahetati välja vihmavee äravoolukaevud ehk katuselehtrid.
Paigaldatud kaevud on elektrilise küttega.
Ummistuste vältimiseks paigaldati kaevudele roostevabast materjalist prahisõelad.
Katusetuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid.
Tuulutite jalam tugevdati lisa SBS bituumenlappidega.

Tartu kohtumaja konvueerimisõue katuse remont

Konvueerimisõue katuse rekonstrueerimisel paigaldati katusele täiendavalt üks kiht SBS bituumenrullmaterjali.
Vahetati välja katuse servaplekid ehk räästaplekid ja seina tõstete ehk ülespöörete lõpetusplekid.

Varikatuste rekonstrueerimine

Varikatuse rekonstrueerimisel olemas olev PVC plastrullmaterjalist katusekate eemaldati ja asendati uue PVC plastrullmaterjalist kattega.
Vahetati välja katuse servaplekid ja seina tõstete ehk ülespöörete lõpetusplekid.

Katusepollarite paigaldamine Tartu kohtumaja katusele

Katusepollarid Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine
Katusepollarid

Ohutuks käimiseks katusel paigaldati katusele roostevabast materjalist katusepollarid ja turvatrossid.
Turvasüsteemile kinnitati tahvel paigaldusandmetega.

Loe veel Tartu kohtumaja katuse rekonstueerimine Tartu südalinnas Kalevi 1

http://villaare.ee/portfolio/tartu-kohtumaja-remonttood/

Galerii

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2015 – Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine südalinnas Kalevi 1

Tartu kohtumaja katuse rekonstrueerimine

Tellija:

TARTU KOHTUMAJA

Projekti nimi:

KATUSE REKONSTRUEERIMINE

Kategooria:

LAMEKATUS

Ehituse tüüp:

ÄRIHOONE

Tööde iseloom:

LAMEKATUSE REKONSTRUEERIMINE

Riik:

Eesti

Aadress:

KALEVI 1, Tartu linn, Tartumaa

Projekti algus:

November 2015

Projekti lõpp:

September 2016

Iseloomulik näitaja:

Katuse pind 2 387 m²