Tarindi RYL 2010

Ehitustööde kvalitedi üldnõuded

Tarindi RYL 2010, ehitustööde kvaliteedi üldnõuded on selle artikli märksõnad.

Tartindi RYL 2010, ehitustööde kvaliteedi üldnõuded
Tartindi RYL 2010

Originaal: Runko RYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt RT 14-11016

Väljaandja Rakennustieto OY

Eelmised väljaanded on Maa RYL 2000 – 1997, Tarindi RYL 2000 – 1999, Viimistlus RYL 2000 – 1999

Teised sarja väljaanded on Maa RYL 2010, SisetöödeRYL 2010

Väljaandja on ET INFOkeskus AS, Tallinn 2012

Tõlkija on Tiina Nuuter

Tehniline konsultant on Arno Rõuk

Käsiraamatus on 360 lehekülge

Väljaande mõõdud on 21*30 cm

Väljaande pealkiri

Tarindi RYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid

Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded tutvustus

Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded RYL, kirjeldab head ehitustava.
Tarindi RYL 2010 on teine ajakohastatava RYL-sarja osa ja sisaldab hoone tarindite ehitustööde head ehitustava.
Varem on ilmunud Maa RYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded: Hoone pinnasetööd ja alustarindid ja viimasena ilmus Sisetööde RYL 2010, Ehituse kvaliteedi üldnõuded Hoone sisetööd.
Käesolev Ryl 2010 asendab varem ilmunud Tarindi RYL-i 2000.

Hoone Ryl-i ajakohastamist alustati ajal, mil mitmed ehituseeskirjad olid muutumas.
Ajakohastamise aegne olukord esitatakse sissejuhatuses.

Käsiraamatu esimeses osas kirjeldatakse ehitushanke ehitisosa, mida saab kasutada abimaterjalina töökirjelduse koostamisel.
Territooriumi osadest käsitletakse seal olevaid rajatisi, hoone osadest vundamente, aluseid, karkassi, fassaade, välisplatvorme ja katuseid ning ruumi osadest ruumelemente.
Teises osas kirjeldatakse tööetappide kvaliteedinõudeid olenevalt kasutatavast materjalist.

Tarindi RYL-i põhimõtteid ja tõlgendamise detaile selgitatakse sissejuhatuses, mida võiks lugeda põhitekstist paremaks arusaamiseks.

Ehitustööde kvaliteedi üldnõudeid on püütud tõlkida täpselt, kuid säilitades samas võimaluse piires RYL 2000 sõnastust. Asendatud on aegunud või aja jooksul aegunud mõisted.

Loe veel tarindi RYL 2010 ehitustööde kvaliteedi üldnõuded

Murukatus tõkestab müra

Lamekatusetööd Tallinnas Tartu mnt. 83

Hoone hüdroisolatsioon Tartus Ladva 4a

Euroopa katuse- ja puidumessil Saksamaal

Räästaplekk suunab vihmavee katuselt renni

Mobec AS hoone lamekatuse ehitustööd Harjumaal

RIL – rakendusjuhend ehituse vee- ja niiskuskaitse ehitamiseks

Uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus ajakirjanduses

Maailma tipptasemel katused tulevad Tartust

Tartu Lõunakeskuse katus tõstetakse kõrgemale

Millal on aeg mõelda lamekatuse renoveerimisele ja kuidas seda õigesti teha? (vene keeles)

Vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab bituumenrullmaterjalist katuseid

 

Tutvu OÜ Evari Ehitus tööpakkumistega

 

OÜ Evari Ehitus – kirjandus – Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded