Tarindi RYL 2010

Tartindi RYL 2010
Tarindi RYL 2010

Originaal: Runko RYL 2010 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Talonrakennuksen runkotyöt RT 14-11016

Väljaandja Rakennustieto OY.

Eelmised väljaanded: Maa RYL 2000 – 1997, Tarindi RYL 2000 – 1999, Viimistlus RYL 2000 – 1999.

Teised sarja väljaanded: Maa RYL 2010, SisetöödeRYL 2010.

Pealkiri: Tarindi RYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid

Väljaandja: ET INFOkeskus AS. Tallinn 2012.

Tõlkija: Tiina Nuuter.

Tehniline konsultant: Arno Rõuk.

Käsiraamatus on 360 lehekülge. Mõõdud 21*30 cm.

TUTVUSTUS

Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded RYL, kirjeldab head ehitustava.
Tarindi RYL 2010 on teine ajakohastatava RYL-sarja osa ja sisaldab hoone tarindite ehitustööde head ehitustava.
Varem on ilmunud Maa RYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded: Hoone pinnasetööd ja alustarindid ja viimasena ilmus Sisetööde RYL 2010, Ehituse kvaliteedi üldnõuded Hoone sisetööd.
Käesolev Ryl 2010 asendab varem ilmunud Tarindi RYL-i 2000.

Hoone Ryl-i ajakohastamist alustati ajal, mil mitmed ehituseeskirjad olid muutumas.
Ajakohastamise aegne olukord esitatakse sissejuhatuses.

Käsiraamatu esimeses osas kirjeldatakse ehitushanke ehitisosa, mida saab kasutada abimaterjalina töökirjelduse koostamisel.
Territooriumi osadest käsitletakse seal olevaid rajatisi, hoone osadest vundamente, aluseid, karkassi, fassaade, välisplatvorme ja katuseid ning ruumi osadest ruumelemente.
Teises osas kirjeldatakse tööetappide kvaliteedinõudeid olenevalt kasutatavast materjalist.

Tarindi RYL-i põhimõtteid ja tõlgendamise detaile selgitatakse sissejuhatuses, mida võiks lugeda põhitekstist paremaks arusaamiseks.

Tarindi RYL 2010 on püütud tõlkida täpselt, kuid säilitades samas võimaluse piires RYL 2000 sõnastust. Asendatud on aegunud või aja jooksul aegunud mõisted.

 

Vaata veel kasulikku teavet

 

OÜ Evari Ehitus – kirjandus – Tarindi RYL 2010