Tartu ringtee Võru tänava viaduktide hüdroisolatsioon

Tartu linna idapoolne ehk idaringtee on kavandatud umbes 12 km pikk.

Esimene ehitusala algab Võru-Ringtee ristmikult (Postimaja juurest) ja jõuab Tartu Vangla ehk Turu tänava ringteeni.

Esimeses ehitusalas ehitati välja Võru tänava eritasandiline liiklussõlm, mis koosneb ühest viaduktist, neljast rambist, kahest liiklusringist ja kogujateedest.

Teine ehitusalas algab Turu tänava vangla juurest ja tee kulgeb uuel teetrassil, ületab Emajõe, Ihaste luha, Ihaste tee ja lõpeb Lammi tänaval ringteega.

Esimese kahe ehitusala maksumuseks kokku on 45 miljonit eurot. Sellest 85 % tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt, ülejäänud raha tuleb Tartu linna eelarvest.

Andres Pool - linnamajanduse osakonna asejuhataja

Tehtud tööd:

Tartu ringtee Võru tänava viaduktide hüdro ehk hüdroisolatsioon

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Tartu ringtee Võru tänava viaduktide hüdro.
Hüdroisolatsioonitöö Tartu idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktidel ja ringtee ristmikul tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Võru tänava viadukti olemas olev viadukti raudbetoonist aluspind korrastati.

Aluskrundi nakkumise parandamiseks pritsiti nakkepind üle liivapritsiga.
Töödeldud pinnale paigaldati kahekihiline epoksüüdvaikudest aluskrunt.
Kasutati Master TOP P 621 – Basf materjali.
Viadukti asfaltkattealuse vee juhtimiseks ehitati salaojad.
Ehitati polüretaan membraaniga ülespöörded ehk horisontaalosa ja varetkaalosa niiskuskindel ühendus.

Viaduktide hüdroisolatsioonikihiks ehk niiskustõkkeks keevitati ehk paigaldati ühekihiline SBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioonikiht. Hüdroisolatsioonimaterjaliks kasutati Icopal tehase sildade hüdroisoleerimiseks toodetud tooteid (Icopal Supermost 5,5).
Kõrvuti asetsevad paanid paigaldati omavahel ülekattega.
Paigaldatud hüdroisolatsioonikihile paigaldati asfaltkate.
Sama materjaliga isoleeriti ka viadukti otsakonstruktsioonid.
Sildade hüdroisolatsioonitööd erinevad tavaehitustel tehtavatest hüdroisolatsioonitöödest ja eeldavad paigaldajatelt kõrgendatud paigaldusoskuseid.

Loe veel Tartu Võru tänava viadukt

https://tartu.postimees.ee/2601554/laane-ja-idaringil-lopeb-suur-tee-ehitus

Galerii:

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Võru tänava viaduktide hüdroisolatsioon

tartu linna logo

Tellija:

Tartu Linn

Projekti nimi:

Tartu idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktid ja ringtee ristmik – Hüdroisolatsioonitööd

Kategooria:

Hüdroisolatsioonitööd

Ehituse tüüp:

Viaduktid

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Tartu Idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktid ja ristmik

Projekti algus:

juuni 2013

Projekti lõpp:

juuli 2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  1 558 m²