Tartu ringtee Võru tänava viaduktide hüdro tegemisel kasutati Icopal bituumenrullmaterjali

Hüdroisolatsioonitööd Tartu Idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktid ja ringtee ristmikul

Tartu ringtee Võru tänava viaduktide hüdroHüdroisolatsioonitöö Tartu idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktidel ja ringtee ristmikul tegi OÜ Evari Ehitus 2013. aastal.

Olemas olev viadukti raudbetoonist aluspind korrastati. Aluskrundi nakkumise parandamiseks pritsiti nakkepind üle liivapritsiga. Töödeldud pinnale paigaldati kahekihiline epoksüüdvaikudest aluskrunt. Kasutati Master TOP P 621 – Basf materjali. Viadukti asfaltkattealuse vee juhtimiseks ehitati salaojad. Ehitati polüretaan membraaniga ülespöörded ehk horisontaalosa ja varetkaalosa niiskuskindel ühendus.

Hüdroisolatsioonikihiks ehk niiskustõkkeks keevitati ehk paigaldati ühekihiline SBS bituumenrullmaterjal ehk hüdroisolatsioonikiht. Hüdroisolatsioonimaterjaliks kasutati Icopal tehase sildade hüdroisoleerimiseks toodetud tooteid (Icopal Supermost 5,5). Paigaldatud hüdroisolatsioonikihile paigaldati asfaltkate. Sama materjaliga isoleeriti ka viadukti otsakonstruktsioonid. Sildade hüdroisolatsioonitööd erinevad tavaehitustel tehtavatest hüdroisolatsioonitöödest ja eeldavad paigaldajatelt kõrgendatud paigaldusoskuseid.

Objekti andmed

Objekt:   Tartu idapoolse ringtee I ehitusala Võru tänava viaduktid ja ringtee ristmik
Aadress:   Tartu

Galerii

Tartu linna idapoolne ringtee ehk idaringtee on kavandatud umbes 12 km pikk.

Esimene ehitusala algab Võru-Ringtee ristmikult (Postimaja juurest) ja jõuab Tartu Vangla ehk Turu tänava ringteeni.

Esimeses ehitusalas ehitati välja Võru tänava eritasandiline liiklussõlm, mis koosneb ühest viaduktist, neljast rambist, kahest liiklusringist ja kogujateedest.

Teine ehitusalas algab Turu tänava vangla juurest ja tee kulgeb uuel teetrassil, ületab Emajõe, Ihaste luha, Ihaste tee ja lõpeb Lammi tänaval ringteega.

Esimese kahe ehitusala maksumuseks kokku on 45 miljonit eurot. Sellest 85 % tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondilt, ülejäänud raha tuleb Tartu linna eelarvest.