Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus ehitati SBS bituumenrullmaterjalist kattega

Põltsamaa Ametikooli lamekatusetööd

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus. OÜ Evari Ehitus tegi ehitatud ametikooli praktikamaja katuse ehitamisel lamekatusetööd 2013. aastal.

Katusetööde käigus paigaldati lamekatuse kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk ehk katuse aluskonstruktsioon. Kandepleki paanid kinnitati aluskonstruktsiooni külge kruvidega. Omavahel ühendati paanid kruvi sammuga 500 mm.

Profiilplekile paigaldati kivivillast sängituskiht. Selleks kasutati Technoroof N30 50 mm paksuseid kõvast kivivillast soojustusplaate. Sängituskihile ehitati aurutõkke kilest aurutõke paksusega 0,2 mm. Kile erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega 200 mm ja ühenduskohad kinnitati omavahel ühepoolse teibiga.

Põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 60 Silver 80 mm paksuseid soojustusplaate. Soojustusplaatide pealmisele pinnale lõigati sisse katusetuulutuse peakanalid. Peakanali leiuseks oli 80 mm ja sügavuseks 50 mm. Katusesoojustuse pealmine kiht ehk tuulutuskiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvillast plaatidest. Plaadid on punnsulundiga. Plaatide tuulutussooned paigaldati katusele suunaga madalamalt kõrgemale. Katuse kalded ja vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist. Katusele ehitati tuletõkketsoonid. Ehitamiseks kasutati kivivillast kõvaplaate.

Katuse kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk pealiskihiks kihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kate. Katusekonstruktsioon kinnitati tüüblitega katuse kandepleki külge. Kinnituseks kasutati teleskooptüübleid. Kinnituselemendiks olid puurotsaga kinnituskruvid. Kruvid keerati kandeprofiilplekist läbi vähemalt 25 mm ulatuses. Katuse tüübeldus tehti läbi esimese SBS bituumenrullmaterjali kihi. Katusele ehitati immutatud okaspuidust ja OSB puitlaast ehitusplaadist parapetikonstruktsioon. Katuse ja parapeti ühendusjoonele kruviti immutatud puiduust kolmnurkne liist ehk kolmnurkliist. Parapetid kaeti SBS bituumenrullmaterjaliga ehk tehti katuse kattematerjalist tõsted ehk ülespöörded. Parapeti peale paigaldati parapetiplekk. Pleki ühenduskohad ühendati omavahel püstvaltsiga.

Katus on sisemise vee äravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusesse elektrilise küttega katusekaevud ehk katuselehtrid ehk vihmavee äravoolulehtrid. Ummistuste vältimiseks äravoolutorudes paigaldati kaevudele peale prahisõelad.

Katusetuulutuse peakanalitele keevitati 30 alarõhutuulutit. Tuuluti kinnituskohtadesse keevitati lisaks SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapid. Katusele paigaldati 8 suitsuluuki. Suitsuluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Objekti andmed

Objekt:   Põltsamaa Ametikooli praktikakorpus
Aadress:   Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa

Galerii

Uus Põltsamaa Ametikooli praktikamaja avati jaanuaris 2014. aastal.

Ametikoolis on võimalused ehituse, autotehniku, põllumajanduse erialadega seotud oskusteabe omandamiseks. Tegemist on kaasaegse hoonega, kus on ruumid peale erinevate praktiliste oskuste omandamist ka teoreetilise väljaõppe läbiviimiseks, kabinetid töötajatele ja hulgaliset abiruume. Seoses uue praktikakorpuse valmimisega on võimalus senisest paremini korraldada ka täiskasvanute täiend- ja ümberõpet.

Praktikakorpus rahastati Euroopa Liidu struktuurifondide (ERF) ja Eesti Vabariigi kaasosalusel. Uue praktikakorpuse kogumaksumuseks kujunes ligi 3,35 miljonit eurot.