Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus Väike-Kämari külas

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus Jõgevamaal Kämari külas

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus.

Uus Põltsamaa Ametikooli praktikamaja avati jaanuaris 2014. aastal.

Ametikoolis on võimalused ehituse, autotehniku, põllumajanduse erialadega seotud oskusteabe omandamiseks.

Tegemist on kaasaegse hoonega, kus on ruumid peale erinevate praktiliste oskuste omandamist ka teoreetilise väljaõppe läbiviimiseks, kabinetid töötajatele ja hulgaliset abiruume.

Seoses uue praktikakorpuse valmimisega on võimalus senisest paremini korraldada ka täiskasvanute täiend- ja ümberõpet.

Praktikakorpus rahastati Euroopa Liidu struktuurifondide (ERF) ja Eesti Vabariigi kaasosalusel.

Uue praktikakorpuse kogumaksumuseks kujunes ligi 3,35 miljonit eurot.

Andres Kompus - ametikooli direktor
Tehtud tööd

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus Väike-Kämari külas Põltsamaa vallas Jõgevamaal

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus –
Kandva profiilipleki paigaldus

Põltsamaa Ametikooli praktikamaja latusetööde käigus paigaldati lamekatuse kandev profiilplekk ehk kandeprofiilplekk ehk kandeplekk ehk katuse aluskonstruktsioon.

Kandepleki paanid kinnitati aluskonstruktsiooni külge kruvidega.

Omavahel ühendati paanid kruvi sammuga 500 mm.

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus –
Aurutõkke paigaldus

Praktikakorpuse katuse profiilplekile paigaldati kivivillast sängituskiht.

Selleks kasutati Technoroof N30 50 mm paksuseid kõvast kivivillast soojustusplaate.

Sängituskihile ehitati aurutõkke kilest aurutõke paksusega 0,2 mm.

Kile erinevad paanid paigaldati omavahel ülekattega 200 mm ja ühenduskohad kinnitati omavahel ühepoolse teibiga.

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus –
Põhisoojustuse paigaldus

Praktikakorpuse katuse põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsteroolist EPS 60 Silver 80 mm paksuseid soojustusplaate.

Soojustusplaatide pealmisele pinnale lõigati sisse katusetuulutuse peakanalid.

Peakanali leiuseks oli 80 mm ja sügavuseks 50 mm.

Katusesoojustuse pealmine kiht ehk tuulutuskiht ehitati tuulutussoontega Isover klaasvillast plaatidest.

Plaadid on punnsulundiga.

Plaatide tuulutussooned paigaldati katusele suunaga madalamalt kõrgemale.

Katuse kalded ja vastukalded moodustati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist.

Katusele ehitati tuletõkketsoonid.

Ehitamiseks kasutati kivivillast kõvaplaate.

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus –
Katusekatte paigaldus

Praktikakorpuse katuse kattekihiks ehk hüdroisolatsioonikihiks ehk pealiskihiks kihiks ehk vett pidavaks kihiks keevitati kahes kihis ehk kahekihiline SBS bituumenrullmaterjalist kate.

Katusekonstruktsioon kinnitati tüüblitega katuse kandepleki külge.

Kinnituseks kasutati teleskooptüübleid.

Kinnituselemendiks olid puurotsaga kinnituskruvid.

Kruvid keerati kandeprofiilplekist läbi vähemalt 25 mm ulatuses.

Katuse tüübeldus tehti läbi esimese SBS bituumenrullmaterjali kihi.

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus –
Parapeti ehitus

Praktikakorpuse katusele ehitati immutatud okaspuidust ja OSB puitlaast ehitusplaadist parapetikonstruktsioon.

Katuse ja parapeti ühendusjoonele kruviti immutatud puiduust kolmnurkne liist ehk kolmnurkliist.

Parapetid kaeti SBS bituumenrullmaterjaliga ehk tehti katuse kattematerjalist tõsted ehk ülespöörded.

Parapeti peale paigaldati parapetiplekk.

Pleki ühenduskohad ühendati omavahel püstvaltsiga.

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus –
Vihmaveesüsteemi ehitus

Põltsamaa Ametikooli praktikamaja katus on sisemise vee äravooluga.

Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusesse elektrilise küttega katusekaevud ehk katuselehtrid ehk vihmavee äravoolulehtrid.

Ummistuste vältimiseks äravoolutorudes paigaldati kaevudele peale prahisõelad.

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus –
Vihmaveesüsteemi ehitus

Praktikakorpuse katusetuulutuse peakanalitele keevitati 30 alarõhutuulutit.

Tuuluti kinnituskohtadesse keevitati lisaks SBS bituumenrullmaterjalist tugevduslapid.

Katusele paigaldati 8 suitsueemaldusluuki.

Suitsueemaldusluugid ühendati avanemisautomaatikaga.

Põltsamaa Ametikool – Väike-Kämari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa

Pildigalerii - praktikakorpuse katus

Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus – veel koolide katusetöid

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2013 – Põltsamaa Ametikooli praktikakorpuse katus
Põltsamaa logo

Tellija:

Põltsamaa Vald

Projekti nimi:

Praktikakorpuse katus

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Praktikakorpus

Tööde iseloom:

Uusehitus

Riik:

Eesti

Aadress:

Väike-Kämari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa

Projekti algus:

2013

Projekti lõpp:

2013

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²