Haljaskatus on kaetud sobilike taimedega

haljaskatus

Haljaskatus on osaliselt või täielikult kaetud taimkattega

Haljaskatus, haljaskatused, haljaskatuse süsteemid.

Haljaskatus on ka katuseaed, mida katab kõrghaljastus ehk puud ja põõsad. Kergkruusale rajatud haljaskatust nimetatakse kerghuumuskatuseks ehk kergmurukatuseks. Heintaimede mätastega kaetud katust nimetatakse mätaskatuseks. Erinevate heintaimedega kaetud katuseid nimetatakse rohu- ehk murukatusteks. Erinevat tüüpi katusehaljastusi nimetatakse ka rohekatusteks ehk rohelisteks katusteks.

Levinumad katusehaljastuse tüübid on ekstensiivne, vähese intensiivsusega, intensiivne katus.

Haljastatud katus koosneb mitmest erinevast aluskihist, millest igaühel on oma kindel eesmärk ja ülesanne.

Ekstensiivne haljastatud katus

Haljastuskiht on paksusega 70-160 mm, mis annab katusele 60-120 kg/m² lisakoormust. Vahel nimetatakse katust ka kergmurukatuseks.

Toitekeskonnaks kasutatakse kergkruusa. Taimedeks kasutatakse temperatuuri- ja niiskustingimuste kõikumisi taluvaid ning hooldusvabasid nurmikuid, kukeharju, nelgilisi. Taimi võib istutada kui külvata. Mittesoovitud juhutaimed tuleb eemaldada.

Katus on käidav vaid korrapäraseks hoolduseks.  Igapäevasteks käimisteks võib ehitada katusele näiteks laudadest tee. Võimalik rajada katustele kaldega kuni 30°.

Vähese intensiivsusega haljastatud katus

Haljastuskiht on paksusega 150-400 mm, mis annab katusele 100-350 kg/m² lisakoormust. Katus vajab tugevat aluskonstruktsiooni.

Katust nimetatakse ka rohukatuseks, mätaskatuseks. Taimestik koosneb niidukooslusega taimestikust.

Katust võib niita, kuid võib ka lasta looduslikult areneda.

Intensiivne haljastatud katus

Haljastuskiht on paksusega 220-1200 mm, mis annab katusele 200-1000 kg/m² lisakoormust. Kasvukihiks kasutatakse paksu mullakihti.

Taimestikuna võib kasutada murust puudeni taimestikku. Domineerivaks on heintaimed.

Katus on käidav ja kasutatav. Vajab pidevat hooldust.

Loe veel rohekatus on kaetud katusele sobilike taimedega

Kuidas rajada rohekatust?

Taru Ülikooli bakalaurusetööd:  Haljastatud katuste levik ja tasuvus Eestis

Vaata veel videot haljaskatus on kaetud sobilike taimedega

 

OÜ Evari Ehitus – kasulikku – Haljaskatus on kaetud katusele sobilike taimedega