Katuseid peab kontrollima kevadel ja sügisel

Katust peab kontrollima kevadel ja sügisel

Katuseid peab kindlasti kontrollima kevadel peale lume sulamist ja sügisel enne külmade tulekut

 

Katust peab kontrollima kevadel ja sügisel.
Et tagada katuste toimivus ja pikk eluiga, tuleb tavaolukorras lamekatuseid kontrollida ja vajadusel hooldada vähemalt kaks korda aastas.

Katuste toimimist mõjutavad erinevad tegurid

Katustele mõjuvad talvel ühed ja suvel teised katuse toimimist mõjutavad tegurid. Peale külma ja sooja mõjuvad katustele veel päike, tuul, sademed, inimtegevus ja palju muid tegureid.

Talvel on külm, materjal tõmbub külmaga kokku ehk kahaneb. Suvel on teisalt soe, materjal suureneb ehk paisub. Temperatuuri muutumisega materjal liigub, annab järele, võib puruneda ja katus ei pruugi täita enam oma ülesannet.

 

Millal katust kontrollida?

isetekkeline rohelus katusel
Isetekkeline rohelus katusel

Vastavalt eeltoodule ongi just kevad ja sügis katuse ülevaatamiseks kõige sobilikum. Kevadel likvideerime talve jooksul katusel tekkinud probleemid. Sügisel aga valmistame katuse ette talveks.

Peale eelmainitu peab katuseid kontrollima ja vajadusel hooldama pärast ekstreemseid ilmastikuolusid (torm, raju, tugev vihmasadu, tuisk) ja pärast katustel tehtavaid väga erinevaid töid.

Näiteks peale katuselt toimunud fassaadide korrastamist või pesu; katuselt tehtavat akende vahetust või pesu; erinevate seadmete, antennide, juhtmete paigaldamist; katusel olevate reklaamide paigaldust või vahetust; korstnate remonti või puhastamist; katuseläbiviikude paigaldamist või remontimist; katusel oleva liiglume koristamist või pärast mistahes mitte tavapärast tegevust katusel.

Erinevaid töid tegevad meistrimehed võivad olla küll oma ala spetsialistid, kuid väga tihti ei oska nad pöörata tähelepanu katustele, ega katuste spetsiifilistele iseärasustele.

 

Mida kontrollida ja hooldada?

lamekatuse läbiviigud
Lamekatuse läbiviigud

Kontrollimise käigus tuleb esimese asjana hinnata katuse visuaalset väljanägemist, toimimist ning muutuste korral pidada nõu spetsialistiga.

Hoolduse käigus tuleb katus esmalt puhastada prahist, puulehtedest, okstest. Samuti tuule, lindude, inimeste poolt katusele toodud „varandusest“, lindude väljaheidetest, kasvama hakanud rohelusest (sammal, muru, põõsad, puud). Lindude väljaheidete rohkusel saab paigaldada linnutõkke.

Oluline on kontrollida, et katusekate ja erinevad katuse elemendid ei oleks lahti või mingil muul moel ohtlikud nii katusele, kui ümbritsevale keskkonnale. Lahti tulnud kohad tuleb uuesti kinnitada.

Selgitada välja võimalikud katuse mehaanilised vigastused (torkeaugud, keevisõmbluste ja materjalide rebendid, katuse või hoone vajumisest tekkinud vigastused). Vigastused tuleb parandada.

Tuvastada kattematerjali alla või vahele tekkinud auru- või veekotid. Võimalusel tuleb need likvideerida.

Veenduda, et vihmavesi voolaks katuselt korralikult ära, et vihmavee äravoolusüsteemid  ei oleks umbes. Ummistunud vihmavee äravoolusüsteemis tuleb ummistus likvideerida.

Kontrollida ja vajadusel hooldada käigurajad, katuseaknad,  katuseluugid, turvapollarid, läbiviigud, parapetid, räästad,  varikatused  ja muud katusega seotud elemendid.

Samuti tuleb jälgida katusematerjalide, toodete  vananemist. Vananenud ja oma otstarvet mitte täitvad materjalid ning tooted tuleb välja vahetada.

Katuseid peab kontrollima loomulikult siis, kui need ei täida enam oma ülesannet.

Seda juhul, kui katus ei pea kinni katusele tulevat niiskust; katuse piirdekonstruktsioon muutub talvel tavapärasest külmemaks; piirdekonstruktsioonile tekkib hallitus (mõni muu kahjustus) või siis, kui katusekonstruktsioonis on tekkinud silmaga nähtavad muutused.

 

Majaomanikul on oma katuse eluea kujundamisel tähtis roll

tavaline lamekatus
Tavaline lamekatus

Igal majaomanikul on võimalik pikendada oma katuse eluiga.

Katust võib kasutada ainult ettenähtud otstarbeks ning juhuslikud inimesed ei pea tavakatusele  minema. Ülioluline on katust regulaarselt hooldada, vajadusel remontida ning õigeaegselt renoveerida.

Kuigi majaomanik võib olla kogenud meistrimees, on probleemide korral alati kindlam pöörduda asjatundja poole. Professionaal on harjunud nägema probleeme, oskab hinnata olukorra tõsidust ja vajadusel pakub ka professionaalset abi. Lihtsamaid hooldustöid võib loomulikult ka ise teha (nagu katuse puhastamine). Kui aga tekib oma ettevõtmise suhtes kahtlus,

siis parem ärge tehke, vaid kutsuge oma ala asjatundja.

Vaata täpsemalt OÜ Evari Ehitus

Katuseid peab kontrollima regulaarselt pildigalerii

 

Loe veel katust peab kontrollima regulaarselt

KATUST PEAB KONTROLLIMA KA PEALE MITTETAVAPÄRASTE TÖÖDE TEGEMIST KATUSELT

KATUST PEAB KONTROLLIMA KA PEALE EKSTREEMSEID ILMASTIKUOLUSID

MAJAOMANIKUL ON KATUSE ELUEA KUJUNDAMISEL TÄHTIS ROLL

KATUSE KONTROLLIMISE KÄIGUS TULEB ESIMESE ASJANA HINNATA KATUSE VISUAALSET VÄLJANÄGEMIST JA TOIMIMIST

MAJA OMANIKUL ON OMA KATUSE ELUEA KUJUNDAMISEL TÄHTIS ROLL

REGULAARSE HOOLDUSEGA SAAB KATUSE ELUIGA PIKENDADA

KATUST PEAB KONTROLLIMA KA PEALE EKSTREEMSEID ILMASTIKUOLUSID

KATUST TULEB KONTROLLIDA KA SIIS, KUI KATUS EI TÄIDA ENAM OMA ÜLESANNET. VAJADUSEL TULEB KATUS RENOVEERIDA.

VAJADUSEL PEAB KATUST HOOLDAMA KEVADEL PEALE LUME SULAMIST JA SÜGISEL ENNE KÜLMADE TULEKUT

KATUSEID PEAB KONTROLLIMA LOOMULIKULT KA SIIS, KUI KATUSED EI TÄIDA ENAM OMA ÜLESANNET

KEVADHOOLDUS SOBIB TALVEL TEKKINUD PROBLEEMIDE KÕRVALDAMISEKS, SÜGISENE AGA TALVISTEKS ETTEVALMISTUSTEKS

KATUST PEAB KONTROLLIMA KA PEALE EKSTREEMSEID ILMAOLUSID JA PEALE KATUSELT TEHTAVAID MITTETAVAPÄRASEID TÖID

KATUSEID PEAB KONTROLLIMA KA PEALE EKSTREEMSEID ILMAOLUSID JA PEALE KATUSELT TEHTAVAID MITTETAVAPÄRASTE TÖÖDE TEGEMIST

ET TAGADA KATUSTE TOIMIVUS JA PIKK ELUIGA, TULEB TAVAOLUKORRAS LAMEKATUSEID KONTROLLIDA JA VAJADUSEL HOOLDADA VÄHEMALT KAKS KORDA AASTAS

 

OÜ EVARI EHITUS – Uudised – Katust peab kontrollima kevadel ja sügisel