Eesti standard osa 5 – lamekatused

Lamekatused
Lamekatused

Katuseehitusreeglid

Osa 5: Lamekatused

Väljaandja: Eesti Standardikeskus

Väljastamisaeg: aprill 2015

Standardis on 85 lehekülge. Mõõdud 21*30 cm.

 

 

Eesti standard – lamekatused pealkiri: Eesti standard EVS 920-5:2015

TUTVUSTUS

Standardisarja EVS 920 kuuluvad standardi osad:

Osa 1: Üldreeglid

Osa 2: Metallkatused

Osa 3: Kiudtsement laineplaadist katused

Osa 4: Kivikatused

Osa 5: Lamekatused

Standardi mõni osa või mõni standardis kirjeldatud lahendus võib olla patendiõiguste subjekt.

See standard on koostatud esimest korda ja jõustunud sellekohase teate avaldamisega EVS Teataja 2015. aasta aprillikuu numbris.

Standardi koostamise ettepaneku on esitanud projektkommitee EVS/PK 51 “Lamekatused”, standardi koostamist on korraldanud Eesti Standardikeskus ning rahastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Katuseehitusreeglite standardisari on koostatud Eesti Katuse- ja fassaadimeistrite Liidu algatusel.
Antud standard on koostatud Eesti ehitusturu lamekatusereeglite ja nõuete ühtlustamiseks.
Standardi koostamise eesmärgiks on aidata eri osapooltel (projekteerijatel, ehitajatel, tellijatel, järelvalve teostajatel) leida ühest dokumendist nõuded ja soovitused heade lamekatuselahenduste ehitamiseks.

Vaata veel kasulikku teavet

 

OÜ Evari Ehitus – kirjandus – Eesti standard – lamekatused