Eesti Maaülikooli tehnikamaja lamekatused soojustati vahtpolüsterooliga EPS 100

Eesti Maaülikooli tehnikamaja lamekatused soojustati vahtpolüsterooliga EPS 100

Eesti Maaülikooli tehnikamaja lamekatused, vundamendi hüdroisolatsiooni ja soojustuse ehitas OÜ Evari Ehitus 2011. aastal. Olemas olev maja renoveriti täies mahus.

Vundamendid. Hoone vundamendid puhastati, parandati ja krunditi bituumenpraimeriga. Hüdroisolatsioonikihiks keevitati vundamentidele ühekihiline SBS bituumenrullmaterjal. Vundamendid soojustati. id Soojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 100 paksusega 100 mm ja Styrofoam 250 paksusega 100 mm.

Katused. Hoonel on mitu erinevat katust. Vana katusekate ja soojustus eemaldati. Katuste auruisolatsiooniks paigaldati aurutõkkekile. Kile erinevad paanid paigaldati ülekattega ja ääred kinnitati teibiga.

Katuste põhisoojustuseks kasutati vahtpolüsterooli EPS 60 paksusega 250 mm. Soojustuse pealmiseks kihiks paigaldati tuulutussoontega 30 mm paksune Isover klaasvillast kattekiht. Katuste kalded ehitati kaldu lõigatud vahtpolüsteroolist. Vastukallete ehitamiseks kasutati fibo kergkruusa.

Lamekatuste kattekihiks keevitati katustele kahes kihis SBS bituumenrullmaterjalist hüdroisolatsioonikiht. Katuste erinevad kihid kinnitati tüüblitega katuste aluskonstruktsioonide külge.

Katustele ehitati puidust tuulduvad ja soojustatud parapetid. Ehitati katuste ja seinaühenduste erinevad konstruktsioonid. Paigaldati seinaplekid, ääreplekid, parapetiplekid. Katusetuulutuse peakanalitele keevitati alarõhutuulutid. Katused on sisemise veeäravooluga. Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katuste konstruktsiooni elektriga köetavad katusekaevud.

Objekti andmed

Objekt:   Eesti Maaülikooli tehnikamaja
Aadress:   Kreutzwaldi 56, Tartu

Galerii

Eesti Maaülikooli rekonstrueeritud loodussõbralik Tehnikamaja avati 17. veebruaril 2012. aastal.

Loodussõbraliku ja rohelise õppehoone teevad renoveeritud hoonest uued ventilatsiooni-, kütte, elektri-, soojussüsteem. Hoones on jahutussüsteem, energiat säästev lift, ruumide sisekliima individuaalsed reguleerimisvõimalused, automaatne sisevalgustussüsteem. Hoone katusel on valmidus tuule- ja päikeseenergia tootmiseks. Vajadusel on võimalik katusele paigaldada ka teadusuuringute tarbeks vajaminevad mõõteriistad.

Renoveeritud Tehnikamajs on üldpinda 6030 ruutmeetrit. Renoveerimine maksis 3,3033 miljonit eurot, millest 92 protsenti moodustavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendid ja 8 protsenti Eesti Maaülikooli omavahendid.