Kortermaja katus Tartus

Maja katus ei vastanud enam tänapäevastele vajadustele ja tuli renoveerida.

Renoveerimise käigus korrastati olemas olev katus. Täiendavalt lisati katusele paisutatud polüstüreen EPS soojustusplaatidest soojustuskiht.Vahetati välja olemas olevad vihmavee äravoolu katusekaevud, katuseluugid. Parandati olemasolevaid kaldeid. Ehitati vihmavee äravooluks neelurenn. Lamekatus kaeti kahekordse SBS bituumenrullmaterjaliga. Katuse tuulutamiseks ehitati katuse tuulutuskanalid ja paigaldati katusele alarõhutuulutid.  Parapeti sisemine pool soojustati ja kaeti SBS bituumenrullmaterjaliga. Parapeti äärde paigaldati ääreplekid.

Elma Liivamägi - juhatuse liige

Tehtud tööd

Kortermaja lamekatus Tartus Mõisavahe 31

Katuse remont – renoveerimistööd

Katuse soojustus – soojustustööd

Hüdroisolatsioon – hüdroisolatsioonitööd

Kortermaja lamekatusetööd Tartus. Katuse renoveeris ehk remonditööd tegi OÜ Evari Ehitus 2014. aastal. 

Kortermaja lamekatuse renoveerimise ettevalmistustööd

Lamekatuse renoveerimise  ehk remondi ettevalmistustööde käigus korrastati olemas olev katus, laoti kõrgemaks ventilatsioonikorstnad, ventilatsiooniavad kaeti linnukaitse võrguga.

Kortermaja lamekatuse soojustuse renoveerimine Tartus

Lamekatuse soojustuse renoveerimisega kogu katus soojustati täiendavalt EPS vahtpolüsterooli ja katusevillaga, parandati katusekaldeid, soojustati parapetikonstruktsioon.
Soojustusplaadid paigaldati omavahel tihedalt üksteise vastu ja välditi ühenduskohtades ristikujulise mustri teket.
Soojustuse erinevad kihid paigaldati omavahel nihkesse, et ei tekiks soojustuse vertikaalseid läbivaid vuuke.

Kortermaja lamekatuse hüdroisolatsiooni renoveerimine

Lamekatuse renoveerimisega katusekonstruktsioon kaeti kahekordse SBS bituumenrullmaterjaliga ja kinnitati ehk tüübeldati varasemalt ehitatud katusekonstruktsiooni külge.

Lamekatuse ventileerimiseks keevitati katusetuulutuse peakanalitele alarõhutuulutid.
Vihmavee ärajuhtimiseks paigaldati katusesse uued katusekaevud, mis ühendati kanalisatsiooniga.

Katusele paigaldati uued katuseluugid, turvatross, ääreplekid.

Loe veel Tartu Mõisavahe 31 korteriühistu

https://www.teatmik.ee/et/personlegal/80030239-Tartu-linn,-M%C3%B5isavahe-tn-31-korteri%C3%BChistu

Galerii

OÜ Evari Ehitus – tehtud tööd – Kortermaja lamekatus Tartus Mõisavahe 31

Tartu Korteriühistute Liit

Tellija:

Tartu linn, Mõisavahe tn 31 korteriühistu

Projekti nimi:

lamekatuse renoveerimine

Kategooria:

Katusetööd

Ehituse tüüp:

Kortermaja

Tööde iseloom:

Olemas olev

Riik:

Eesti

Aadress:

Mõisavahe 31, Tartu

Projekti algus:

2014

Projekti lõpp:

2014

Iseloomulik näitaja:

katuse pind  m²