Renoveerimine – mida tähendab

Hoone renoveerimine

Renoveerimine on ehitise või rajatise kohandamine tänapäeva vajadustest lähtuvalt

Renoveerimine tuleneb ladinakeelsest sõnast renovo: korda seadma, uueks tegema, uuendama, taastama; või renovatio: taastamine, uuendamine, tagasipöördumine.

Selle alla kuulub ehitise või selle osade korrastamine, taastamine, ja uuendamine.

Hoone mahulised ja pinna põhiparameetrid oluliselt ei muutu, põhiliselt säilib ka selle kasutusotstarve.

Ehitise renoveerimine võib sisaldada ka tehnosüsteemide olulist rekonstrueerimist.

Tulenevalt tehnoloogia arengust  ja uutest tedmistest võidakse paremaks toimimiseks kasutada uusi lahendusi.

Parim on olukord, kus oleks võimalik hoonet säilitada ja hooldada nii, et renoveerimise vajadus oleks võimalikult väike.

Siiski on renoveerimist täielikult välistada raske, kuna materjalide vananemise käigus nende omadused muutuvad ja need ei pruugi enam täita neile pandud ülesandeid.

Võrreldes ehitusaegse olukorraga on muutunud ka inimeste elustiil ja harjumused ning sageli on vaja kohandada hoonet elanike vajadustele sobivaks.

Puitkorterelamute renoveerimisel tuleb tähelepanu pöörata kõigile ehitisele esitatavatele olulistele nõuetele: mehaaniline tugevus ja stabiilsus, tuleohutus, hügeenilisus, tervise- ja keskkonnaohutus, kasutusohutus, mürakaitse, energiasääst ja energiatõhusus, jätkusuutlikus, esteetilisus ja arhitektuuriajaloolised väärtused.

Renoveerimisel on esmatähtis hoone ohutuse (kandevõime, tule-, kustustus-, keskonnaohutus jne) ja tervikliku sisekliima (piisav õhuvahetus, niiskuskahjustuste vältimine, sobiv temperatuur ja niiskus jne) tagamine.

Renoveerimise käigus tehtavaid töid võib liigitada järgmiselt

  • Kapitaalremont, millega remonditakse hoone sama heaks see oli uuena
  • Kapitaalsed täiendused ehk täiendused, millega tehakse tegevuskeskkonna kvaliteet hoones endisest paremaks
  • Uuendamine, mille käigus muudetakse ruumijaotust ja seadmeid
  • Ehitise laiendamine pindala suurendamiseks ehk juurdeehitus
  • Konserveerimine säilivuse parandamiseks
  • Ennistamine, sealhulgas restaureerimine arhitektuuri ja välisilme säilitamiseks, taastamiseks või parandamiseks
  • Rekonstruktsioon ehk uue ehitise rajamine säilinud detailide või dokumentide baasil

Renoveerimine – vaata, milliseid katuseid on OÜ Evari Ehitus renoveerinud

Lamekatuse renoveerimistööd Tartus Lai 29

Lamekatuse renoveerimistööd Põlvas Vabriku 35

Katuse renoveerimistöö Tartus Kaunase puiestee 45

Katuse renoveerimistöö Valgas Tähe 16a

Korteriühist katuse renoveerimine Tartus Aardla 7a

Loe “kasulik teada” artikleid

Restaureerimine – mida tähendab

Rekonstrueerimine – mida tähendab

Mineraalvill – soojustusmaterjal

Kivivill on soojustusmaterjal

ISOVER – kõrgekvaliteediline klaasvill

PAROC – rahvusvaheline kivivilla tootja

ROCKWOOL – juhtiv kivivilla tootja

Tutvu linkidel oleva teabega

katuse remont, renoveerimine – meie teenus

katusetööd, katusetöö – meie teenused

lamekatused, lamekatusetööd – meie teenus

katuse soojustamine, soojustus – meie teenus

hüdroisolatsioon – meie teenus

katuse ehitus – tehtud tööd

katuste ehitus – kasulikku

Renoveerimine – uuri, mida kirjutab OÜ Evari Ehitus meedias

Päikesepaneelide plussid ja miinused katusel

Katuse toimimiseks peab vesi katuselt minema pääsema

Katuse õigeaegne hooldus on kogu maja tervise alus

OÜ Evari Ehitus teeb prügist moodsa hoone

Enne külmade tulekut on õige aeg oma katus üle vaadata

Lamekatuse ehitus – vaata video filmi lamekatuse ehitamisest

OÜ Evari Ehitus ehitab lamekatuseid

 

Vaata OÜ Evari Ehitus tööpakkumisis

 

OÜ Evari Ehituskasulik teada – renoveerimine – mida tähendab