Elva Haigla SA katuse rekonstrueerimine Tartumaal Elvas

Elva Haigla SA katuse rekonstrueerimine

Elva Haigla SA katuse rekonstrueerimine.

Kaasaegne infrastruktuur ja tänapäevased ravi- ja rehabilitatsiooni võimalused, suurepärane asukoht, vaikne ja rahulik keskkond, kompetentne personal – selliselt on iseloomustatud Elva Haiglat patsientide poolt.

Esimesed andmed arstiabi osutamise kohta Elvas on 1895. aastast.

Haigla pikk ajalugu algab aastast 1945 nimega Elva Ühendatud Linnahaigla.

Tänasel päeval on haigla juriidiliseks vormiks sihtasutus.

Elva Haigla tegutseb kohaliku haigla tegevusloa alusel.

Haigla visiooniks on olla usaldusväärne ja tulemustele keskenduv raviasutus antud piirkonnas.

Meie missiooniks on tagada elanikkonnale tervishoiuteenuse osutamine tegevusloa piires.

Põhieesmärgiks on välja kujundada ja arendada edukalt toimiv nii ravi kui ka terviseennetuse teenuste valikuvõimalusi pakkuv raviasutus – tervisekeskus.

Peeter Laasik - juhataja
Tehtud tööd

Elva Haigla SA katuse rekonstrueerimine Tartumaal Elvas Supelranna 21

Elva Haigla SA Elvas – Supelranna 21, Elva linn, Elva vald, Tartumaa

Pildigalerii – haigla katuse rekonstrueerimine

Elva Haigla SA katuse rekonstrueerimine Tartumaal Elvas Supelranna 21 – varasemalt ehitatud haiglate ja meditsiiniasutuste katused

OÜ Evari Ehitus – katuseehitus 2023 – Elva Haigla SA katuse rekonstrueerimine
Elva Haigla SA logo

Tellija:

SA Elva Haigla

Projekti nimi:

Lamekatuse rekonstrueerimine

Kategooria:

Lamekatus

Ehituse tüüp:

Haigla

Tööde iseloom:

Rekonstrueerimine

Riik:

Eesti

Aadress:

 Supelranna 21, Elva linn, Elva vald, Tartumaa

Projekti algus:

Juuni 2023

Projekti lõpp:

August 2023

Iseloomulik näitaja:

Katusepind 452 m²